Investiční fond skupiny Verdi Capital zaměřený na investice do zemědělství si za první půl rok fungování připsal výnos 10,1 procenta. Výkonný ředitel fondu Václav Štekr uvedl, že klienti do něj vložili přes 150 milionů korun a že očekává, že brzy počet investorů překročí stovku.

Ve fondu jsou nyní dva podniky, které hospodaří na více než 2300 hektarech půdy. Fond se pro investory otevřel loni 1. července a zaměřuje se na investice do malých a středních firem, jejichž hodnotu chce zvyšovat restrukturalizací a efektivním řízením. Za vznikem společnosti stojí Kateřina Zychová.

Do fondu podle Štekra vložili peníze hlavně investoři z České republiky, má však investory také ze Slovenska nebo Velké Británie. Fond nabízí investice od milionu korun nebo ve stejné hodnotě v eurech. „Klienti se primárně obávají inflace, proti které je fond díky tomu, že vlastní zemědělskou půdu a farmy, dobře chrání,“ uvedl.

Do fondu patří společnost Agrowild Nová Ves v Karlovarském kraji, která funguje v režimu ekologického zemědělství na 1809 hektarech půdy. Zaměřuje se na živočišnou výrobu, primárně na chov masných krav, v současnosti má 700 kusů. V rostlinné výrobě se věnuje výrobě krmiv, menší část podnikání tvoří pronájem honiteb.

Druhou farmou ve fondu je podnik Agrospol Starý Pelhřimov na Vysočině. Hospodaří na 500 hektarech a chová sto osmdesát krav na mléko a devadesát býků na maso. V rostlinné výrobě se zaměřuje na pěstování krmiv pro dobytek, z menší části na řepku a pšenici.

Ředitel strategie fondu Tomáš Trávníček, kteří řídí i podnik Agrospol, uvedl, že zemědělství je i díky dotacím dlouhodobě ziskové. Poznamenal, že v zemědělství nastane brzy generační obměna a řada farmářů, kteří začínali například na začátku 90. let, nyní nemá ve své rodině nástupce. „Byli by ale rádi, aby jejich farma dál prosperovala. I na takové lidi se teď s Verdi fondem farem obracíme,“ uvedl.

Společnost také podle něj usiluje o akvizici podniku v jižních Čechách, který hospodaří na 1300 hektarech půdy.

Zvýšit hodnotu farmy, kterou řídi, se podle něj podařilo například zlepšením životní pohody zvířat, úpravou krmných dávek nebo vhodnou plemenitbou. „Výsledkem je, že krávy začaly lépe prospívat a více dojit,“ uvedl. Farma také využívá bioplynovou stanici, kterou dodává i do sítě. Fond podle něj díky svému managementu dokáže maximálně využít dotace jak evropských, tak národních zdrojů.

Pro ziskovost zemědělství to je zásadní, uvedl. Očekává, že zemědělství se i díky moderním technologiím bude rozvíjet a je oborem, který má budoucnost. Fond se proto zaměřuje na zavádění moderních technologií. Podle Trávníčka by se to mělo projevit i na odpovídající výši mezd. Upozornil na to, že traktorista pracující s moderní technikou může v sezóně mít hrubou mzdu až padesát tisíc korun měsíčně i více.

Do zemědělství letos v ČR vstoupila Skupina J&T, která koupila deset podniků v ČR a SR. Po akvizici se stala s 37 tisíci hektary obhospodařované půdy druhou největší zemědělskou skupinou v ČR po holdingu Agrofert. Vedení skupiny zemědělství označilo za dlouhodobou investici.