Během víkendu se k Zemi přiblížila planetka s označením 4660 Nereus. Jedná se o takzvanou planetku blízkozemní, protože její dráha dostane planetku do vzdáleností v řádech milionů kilometrů od naší planety.

Nereus je klasifikován jako „potenciálně nebezpečná“ planetka. To může znít děsivě, avšak oficiálně to znamená, že objekt se může přiblížit Zemi a je dost velký na to, aby srážka s ním způsobila rozsáhlé škody. Zmíněné potenciální nebezpečí však spočívá v tom, co by planetka mohla způsobit někdy v budoucnu.

Radarové snímky planetky Nereus
Radarový snímek planetky Nereus | NASA/JPL-Caltech/GSSR

Těleso o průměru zhruba 330 metrů bylo v tomto případě Zemi nejblíže v sobotu 11. prosince odpoledne, kdy nás „minulo“ ve vzdálenosti 3,9 milionu kilometrů. „V únoru 2060 to bude 1,2 milionu kilometrů,“ připomíná Franck Marchis, astronom a hlavní vědecký pracovník startupu Unistellar, vyvíjejícího digitální dalekohledy.

V souvislosti s průletem planetky se hovořilo nejen o možném ohrožení Země (planetka naštěstí prosvištěla v desetkrát větší vzdálenosti, než kolem nás krouží Měsíc), ale především o možnosti vesmírné těžby surovin.

Víkendový průlet kolem Země byl sice dost vzdálený, ale až bude planetka v roce 2060 blíže, je možné, že by se stala cílem potenciálních vesmírných horníků. „Jakožto pravidelný návštěvník naší planety by mohl Nereus se svým nerostným bohatstvím hrát důležitou roli v objevování vesmíru,“ domnívá se Marchis.

Podle nynějších odhadů se na asteroidu nacházejí zásoby železa, kobaltu a niklu v hodnotě 4,71 miliardy dolarů. Z pozorování průletu dalekohledy tento víkend vyvstanou ještě přesnější informace.