Americké akciové trhy čeká po sedmi letech další velká změna – od úterý se vypořádání burzovních transakcí zkrátí ze dvou dnů na jeden. V praxi to znamená, že investoři budou mít peníze z prodeje cenných papírů k dispozici dříve, zatímco makléřské firmy budou nuceny zadržovat menší objemy kapitálu. Americká Komise pro cenné papíry související změny schválila loni, teď začínají platit.

Regulační orgány doufají, že zkrácení procesu vypořádání transakcí sníží na největších světových trzích riziko a naopak zvýší efektivitu. Očekává se ale, že přechodně se zvýší také výskyt problémů, s nimiž se investoři budou setkávat.

Aby investoři vyhověli změně pravidel, kterou schválila burzovní komise, musejí mít své transakce vypořádány už následující pracovní den po obchodu, místo dosavadních dvou. Týká se to lidí, kteří na amerických trzích investují do akcií, podnikových a komunálních dluhopisů a některých dalších nástrojů. Sami investoři zpravidla nemusejí dělat nic, transakce se vypořádají automaticky, proces zajišťuje makléřská společnost, u které mají investoři vedený účet.

Do roku 2017 platilo pro tyto transakce časové vypořádání podle vzorce T+3. To znamená, že pokud investor prodal na některém z amerických trhů akcie například v úterý, transakce byla vypořádána v pátek. Před sedmi lety regulační orgány tuto dobu zkrátily, nyní tedy platí pravidlo T+2. Nově bude platit, že při prodeji v úterý bude transakce vypořádána už ve středu, tedy v čase T+1.

Spojené státy nejsou jediné, kde se změna projeví. Kanada, Mexiko a také Argentina přecházejí na zkrácené vypořádání burzovních transakcí ode dneška. Ve Spojených státech se dnes kvůli oslavám Dne obětí války neobchoduje. Očekává se, že v roce 2027 přistoupí ke zkrácení procesu vypořádání burzovních transakcí také Británie, Evropa takovou změnu rovněž nyní zvažuje.

Regulační orgány ve Spojených státech začaly změnu pravidel pro vypořádání transakcí prosazovat už v roce 2021, kdy reagovaly na vlnu nadšení kolem takzvaných meme stocks. To je označení, které se vžilo pro akcie zpopularizované mezi drobnými investory pomocí sociálních sítí. Jedním z nejznámějších příkladů byly tehdy akcie společnosti GameStop.

Výrazný nárůst objemů obchodů zdůraznil potřebu snížit riziko protistrany a zlepšit kapitálovou efektivitu a likviditu při transakcích s cennými papíry.

„Zkrácení cyklu vypořádání pomůže trhům, protože čas jsou peníze a čas je riziko,“ řekl předseda SEC Gary Gensler. Dodal, že díky změně bude tržní infrastruktura odolnější.

Se zkrácením doby vypořádání se ale pojí i riziko. Makléřské firmy totiž mají méně času na to, aby si připravily dostatek peněz na nákupy akcií pro klienty nebo na případné reverzní transakce, pokud se objeví nesrovnalosti. To ještě může zkomplikovat situace, pokud jde o peníze na úvěr. Riziko selhání vypořádacích procesů tak patrně poroste, alespoň po přechodnou dobu. Zvýšit by se v této souvislosti mohly i transakční náklady, uvedl Reuters.

Obchodní transakce mohou selhat zejména v situaci, kdy kupující či prodávající nesplní do data vypořádání své závazky. To může být například u finančních nástrojů, jako jsou opce. Výsledkem pak mohou být ztráty, sankční poplatky, ale i škody na pověsti.

„Doufáme, že časem uvidíme přínos, který očekáváme – to je snížení rizika, snížení marže nebo zajištění. A doufáme také, že k tomu dojde bez vážného dopadu na samotný proces vypořádání,“ řekl šéf oddělení pro operace s cennými papíry v Institutu investičních společností RJ Rondini.

Vypořádání je proces převodu cenných papírů nebo finančních prostředků z jedné strany na druhou po tom, co byl sjednán obchod. Dochází k němu po zúčtování. Proces vypořádání těchto transakcí v USA zajišťuje společnost Depository Trust Company (DTC), což je dceřiná firma společnosti Depository Trust and Clearing Corporation.

Vypořádání v čase T+1, tedy následující pracovní den po uzavření obchodu na burze, už funguje například v Indii. Tam regulační orgány zvažují, že přejdou na pravidlo T+0, tedy vypořádání ve stejný den, kdy byl obchod uzavřen. To už takto funguje v Číně, kde pro vypořádání obchodů platí pravidlo T+0 a pro vypořádání peněžních transakcí T+1.