skip to main content
AdVoice

Časy se mění. Do cloudu lze přejít i bez závratných investic, říká expertka z Tech Data

To, co bylo ještě před několika lety technologickým výstřelkem, se stává běžnou normou. Firmy si už téměř zvykly, že provozují své podnikové systémy v cloudu a nebojí se do něj svěřit ani svá data. Dokonce i manažeři menších společností dřívější nedůvěru k řízení firmy na dálku postupně překonávají.

Korporátní podniková řešení jsou pro ně moc drahá, složitá a lokální systémy zase většinou nedostačující. Naďa Vyhlídalová, business development manažerka Tech Data, popisuje zrod obchodního modelu, díky němuž mohou do oblak i ti, kteří se finančně musí držet při zemi.

I menší podniky, startupy či e-shopy které chtějí růst, zjišťují, že jen s excelem to dál už nejde. Potřebují o nějaký ten level výš, ale některá lokální podniková řešení zase nestačí reagovat na tempo, jakým se firmy chtějí rozvíjet.

Tuhle mezeru na trhu zaznamenali i dodavatelé IT technologií: i menší firmy poptávají kvalitní informační systémy, nemají na ně statisíce, potřebují je rychle a bez nutnosti vydržovat si armádu „ajťáků“. Tak by se dalo zhruba popsat zadání, na které odpověděly svým společným projektem Tech Data – A TD SYNNEX CompanyMicrosoft.

Zavádění ERP nebo CRM řešení je ve velkých společnostech celkem běžné. Tam ale mají velká IT oddělení a asi jsou i více nakloněni změnám. Co jste museli udělat v případě těch menších?

Především je třeba přijít s řešením za přijatelnější cenu, maximálně jednoduchým a s rychlým nasazením. My jsme k tomu přistoupili tak, že jsme systém Microsoftu, který se tradičně prodává větším firmám, přizpůsobili potřebám menších podniků.

Spolu se současným implementačním partnerem NAVERTICA a.s. jsme vytvořili balíčkové řešení, které naši partneři nabízí dál koncovým zákazníkům. Microsoft Dynamics 365 Business Central Packages tvoří čtyři přednastavené balíčky, které jsou modelovány podle charakteru činnosti a potřeb firmy. Každý si tak může zvolit variantu, která reflektuje jeho konkrétní situaci.

Klíčovým prvotním benefitem pro segment SMB je skutečnost, že pořízení tohoto systému nepředstavuje zásadní vstupní investici, kterou je standardně cena implementace. Zákazník si kupuje balíček se zcela jasně definovaným měsíčním poplatkem od 90 EUR za jednoho uživatele. To je velmi jednoduchý a transparentní systém, který trh doposud standardně nenabízel.

Za jak dlouho můžu takový balíček ve své firmě nasadit a co všechno z chodu podniku je do něj zahrnuto?

U velkých systémů je celkovým problémem složitost jejich implementace. Jsou náročné nejen z hlediska financí, ale i s ohledem na vynaložený čas a potřebné dovednosti. V našem případě systém dokážeme rozjet v průběhu tří či čtyř týdnů. Zatímco u velkých firem a jiných řešení to mnohdy může trvat celé měsíce.

Ta rychlost vyplývá mimo jiné ze skutečnosti, že jsou balíčky již předem nakonfigurovány podle typických firemních činností, které řeší prakticky každý podnikatel: prodej, finance, skladování, logistiku a podobně. Každý si tak může zvolit balíček, který reflektuje jeho konkrétní situaci.

Je třeba přijít s řešením za přijatelnější cenu, maximálně jednoduchým a s rychlým nasazením.

Základní Fiscal, jak již název napovídá, zahrnuje především řízení účetnictví a financí. Nebo jsou tu pokročilejší balíčky Trade a Trade+ rozšířené o další funkce třeba pro řízení skladu, sítě prodejen a podobně. Pokud se firma „nevejde“ do této nabídky, může využít balíček Custom, což už je vlastně řešení šité na míru a blíží se klasické implementaci podnikového ERP systému.

Co považujete za typický problém v rozhodování firem o zakoupení a implementaci systému?

Špatné načasování. Stále se najde mnoho firem, které o pořízení systému uvažují až ve chvíli, kdy chtějí expandovat za hranice nebo vlastní desítky poboček v Česku. Systém by měl naopak s firmou růst od začátku, podporovat její interní a procesní potřeby. Je to investice, která se v průběhu vývoje společnosti zhodnotí. Někdy jsme také naráželi na situaci, kdy se majitelé až nekriticky ohlíželi na názory a argumenty někoho z IT, účtárny a jiných oddělení, namísto zohledňování reálných potřeb podniku.

Proto musí naši partneři názorně předvést klientům, co systém umí a hlavně, jak jim může ulehčit práci. Postupně se to ale mění k lepšímu. Poptávka nejen po Business Central, ale po cloudových řešeních obecně výrazně roste. Hodně velkou roli v tom hrají i naši partneři, kteří mají přímý kontakt se zákazníky a pomáhají nám zvýšit povědomí o těchto řešeních.

Ale co když si pořídím nějaký z balíčků a po čase zjistím, že mi nestačí?

Informační systém je věc, kterou se jako šéf podniku nechcete opakovaně zabývat. Ideální by bylo řešit to jen jednou za život. Výběr není snadný a nejde tu jen o peníze, ale i o čas. A Dynamics již svým názvem odráží, že s tímhle počítá. Je koncipován tak, že může růst společně s rozvojem firmy. Nemusíte jej každého půl roku obměňovat, ale jen postupně nasazovat různé nové moduly.

Když hledáte změnu, tak hledáte systém, který to umí. Business Central Packages jsou koncipovány na typické firemní procesy, takže většina podnikových potřeb by se do nich měla vejít. Samozřejmě se setkáváme i s tím, že společnost má nějaké specifické procesy například výroby, které nelze začlenit do obsahu přednastavených řešení.

Pak se vydáváme standardní cestou implementace ERP (Enterprise Resource Planning) řešení, případně ponecháme jako základ některý z vybraných balíčků a rozšíříme jej o specifické potřeby společnosti.

Znamená to, že lze do cloudu přenést de facto jakékoli firemní činnosti?

V současné době jsou varianty skoro nekonečné a vlastně na libovolnou firemní činnost lze najít řešení. Proto jsme na adrese resenivcloudu.cz vytvořili něco jako tržiště aplikací. Jde vlastně o takový e-shop s cloudovými aplikacemi usnadňujícími chod podniku. Pokud někdo potřebuje aplikaci například pro parkovací systém, aplikaci pro objednávání obědů nebo třeba přijímání nových zaměstnanců, jednoduše si na webu zadá parametry a propojí se přímo s partnerem, který takové řešení má. Vyhne se tak velké investici nechat si něco vyvíjet.

Jde vlastně o takový e-shop s cloudovými aplikacemi.

Na trhu jsou již spousty aplikací a je dost možné, že i tu, kterou hledáte, naleznete u nás na resenivcloudu. I tohle je jedna z cest, jak podpořit zavádění cloudových aplikací u malých a středních firem. Partneři mají skvělé produkty, které po nasazení plní perfektní služby. Zatím tato novinka funguje v beta verzi, ale brzy se má dočkat oficiálního spuštění.

Jak se propracovat na důležitou pozici v segmentu IT, který je v Česku stále převážně mužskou záležitostí?

V dnešní době se v oblasti IT pohybuje již mnoho žen a myslím, že není již neobvyklé, pokud řídí i velké nadnárodní technologické společnosti. Ale na to nejspíš přesný návod neexistuje. Je potřeba čas, trpělivost, sbírání zkušeností jako v jakémkoliv jiném businessu.

Když jsme se začala v IT segmentu rozkoukávat, zaměřila jsem se na jeden konkrétní systém a v něm se chtěla neustále zdokonalovat, učit. To byl Microsoft Dynamics 365. Protože mít povědomí o všem z mého pohledu nelze a zastávám ten názor, že pokud se člověk neustále zdokonaluje v jedné konkrétní věci, zákonitě se v ní musí stát expertem.

Ale samozřejmě to nebylo jednoduché. Než jsem se sama dostala ke svému prvnímu klientovi, trvalo to téměř rok a předcházelo tomu též složení několika desítek certifikačních zkoušek. Nyní jsem se v Tech Data přesunula od koncových zákazníků směrem k implementačním partnerům, kde konzultuji několik projektů denně a od kterých také získávám nové podněty a znalosti a s každým úspěšně vyřešeným případem se v této oblasti posouvám zase o kus dál.