Nařkne-li vás někdo z toho, že z Česka odvážíte zdravotnický personál, není to nic pěkného. Firma Go Global Consulting operující značku Go Global Care se s takovým obviněním čas od času setká, ale jejich frekvence opadá s každým dalším rokem, kdy roste povědomí o tom, co firma Zuzany Baláž Babilonové skutečně dělá.

Opravdu odváží české zdravotní sestry, fyzioterapeuty a porodní asistentky a lékaře do zahraničí. Jenže pak je vozí zase zpátky – vybavené neocenitelnou profesní zkušeností z předních klinik a nemocnic s americkou certifikací.

Převážně se jedná o kliniky v bohatých arabských zemí, především pak v Saúdské Arábii. „Zrovna teď vyrazila do Arábie dívka, která bude dělat osobní fyzioterapeutku jedné saúdské princezně,“ říká Zuzana Baláž Babilonová, která začala ve firmě pracovat jako dvaadvacetiletá.

Za pět let jí začala šéfovat a v jednatřiceti ji pod názvem Go Global Care převzala a rozšířila její záběr. „Především ale naše sestry putují do zdravotnických zařízení angloamerického standardu, jako je například King Specialist Hospital & Research Center nebo American Dubai Hospital,“ vyjmenovává.

České zdravotnice si k nabyté zkušenosti také vydělají nad poměry tuzemského zdravotnického systému. Plat sestry u lůžka se pohybuje v rozmezí 3300 až 5300 dolarů měsíčně čistého.

Samotná Go Global Care, jejíž roční obrat se pohybuje kolem deseti milionů korun, za každou zdravotnici dostane zprostředkovatelskou platbu, kterou dostane až v okamžiku, kdy dotyčná sestra splní zkušební dobu. Jak dlouho se ale zdravotnice na cestě za zkušeností zdrží, to už jednorázovou platbu neovlivňuje. Zpravidla to je jeden až tři roky.

„Naše sestry dostanou v arabském světě zkušenost, kterou tady nabýt nemůžou,“ říká k profesnímu upgradu českých zdravotnic Babilonová, jejíž společnost od začátku svého fungování takto vyvezla za hranice už na patnáct set zdravotnic z Čech a dalších zemí střední a jihovýchodní Evropy.

„Sestra v angloamerickém modelu, pod nějž tyto kliniky v Arábii spadají, má mnohem větší kompetence než sestra u nás – na určité úrovni může kupříkladu předepisovat určitou medikaci, do jisté míry může dělat i anamnézu a podobně,“ popisuje.

„Naším hlavním klientem je Saúdská Arábie, která je kulturně stále příliš odlišná na to, aby v ní sestry zůstávaly,“ dodává Babilonová. Současně jim v tom zabraňuje i tamní legislativa – země, jako je Saúdská Arábie, občanství zahraničním pracovníkům nerozdávají.

Funguje zde tradiční kodex, podle nějž se z migranta nikdy nemůže stát občan. Třeba už jen proto, aby nemohl volit.

„Pro Araby přitom nejsou Češky levnou zdravotní silou,“ říká šéfka a jediná jednatelka GGC, která před nástupem do firmy vystudovala diplomacii. „Levná síla je pro ně z jejich východu – z Indie, Malajsie, Pákistánu či Filipín. My jsme západ, stejně jako sestry ze Španělska nebo z Portugalska nebo Německa.“

Co se lékařského zdravotnického personálu týká, tam už jsou na Blízkém východě z velké části karty rozdané: čeští lékaři tam mají silou konkurenci například z Ameriky.

„I přesto se nám tam podařilo několik desítek lékařů dostat. Pro nelékařský personál jsou tu ale stále dveře otevřené a platové podmínky luxusní, včetně benefitů, k nimž patří automaticky hrazené bydlení, zpáteční letenky domů dvakrát ročně, osm týdnů placené dovolené ročně a podobně,“ shrnuje Babilonová.

Go Global Care zároveň nevozí jen české sestry ven, ale také zahraniční sestry do Česka. V poměru přibližně osmdesát na dvacet sem přiváží zejména Ukrajinky, ale tento poměr se bude samozřejmě měnit vzhledem k aktuální válce i demograficky ubývajícím počtům českých zdravotnic.

Konflikt na Ukrajině tak může mít v rámci delšího časového horizontu pro české zdravotnictví určitý přínos ve formě obsazení většího počtu pozic zdravotních sester ukrajinskými pracovnicemi. Vzhledem k vysoké odbornosti je však potřeba mít na paměti důležitost jazykové a odborné přípravy – a právě s tou Go Global Care může a umí českým nemocnicím pomoct.

Americký Forbes ostatně vyhodnotil pozici zdravotní sestry na jedno z nejžádanějších pracovních uplatnění pro následujících deset let. „Mladí lidé si cestování po světě a zahraniční pracovní zkušenosti spojují často jen s manažerskými pozicemi,“ říká Babilonová.

„My se jim teď snažíme vysvětlit, že stejně globální může být práce zdravotní sestry, porodní asistentky či fyzioterapeuta.“