E-commerce gigant Amazon se ohradil proti nové zprávě, která tvrdí, že podíl firmy na produkci plastového odpadu vzrostl v loňském roce téměř o třetinu, přestože celosvětová krize plastového odpadu se prohlubuje.

Zpráva, kterou dnes zveřejnila organizace Oceana, zabývající se ochranou moří, tvrdí, že plastová stopa společnosti se zvýšila o 29 procent, z 465 milionů liber vyprodukovaných v roce 2020 na 599 milionů liber v loňském roce. Charitativní organizace dále odhaduje, že přibližně 24 milionů liber tohoto plastu se dostalo do řek a oceánů.

Zpráva sice uznává, že se Amazon například v Německu nebo Indii snaží přejít na provoz bez plastových obalů, uvádí ale, že zákazníci Amazonu jsou znepokojeni problémem plastových obalů celosvětově. Přibližně 741 tisíc lidí se obrátilo na firmu s peticí, aby nabízela volbu obalů bez plastů. Zpráva dále nabízí seznam doporučení, jak může společnost snížit svou plastovou stopu.

„Amazon je nyní větší než Walmart a je největším maloobchodním prodejcem na světě mimo Čínu,“ uvedl Matt Littlejohn, senior viceprezident společnosti Oceana pro strategické iniciativy.

„Společnost určuje způsob balení výrobků. Musí se přestat schovávat za falešná a neúčinná řešení, jako je recyklace plastových fólií, a místo toho dělat to, co dělá v Indii a v Německu po celé planetě. Vyzýváme společnost Amazon, aby při objednávce nabízela možnost bez plastu – nejen proto, že si to přejí její zákazníci, ale také proto, že to potřebují naše oceány.“

Stejně jako loni i letos Amazon tvrzení společnosti Oceana důrazně odmítl. V e-mailovém prohlášení mluvčí Amazonu uvedl: 

„Amazon sdílí ambice společnosti Oceana chránit světové oceány a respektuje její práci, ale již druhým rokem jsou jejich výpočty chybné. Nadhodnotili naši spotřebu plastů o více než 300 procent a používají zastaralé předpoklady o zdrojích plastového odpadu, který se dostává do našich oceánů. Nejnovější recenzovaný vědecký výzkum zjistil, že většina plastového odpadu, který končí v oceánech, pochází především z jídelních obalů a z rybářského průmyslu. I nadále vítáme informovaný a konstruktivní dialog s nevládními organizacemi a dalšími subjekty o těchto otázkách.“

Amazon má pravdu. Výše kritizovanou metodiku společnosti Oceana lze oprávněně označit za spekulativní. Organizace dospěla k číslu 599 milionů liber plastového odpadu tak, že vzala odhadovaný objem plastového odpadu vytvořeného všemi e-commerce podniky v roce 2020 a poté předpokládala, že plastová obalová stopa společnosti Amazon koreluje s jejím tržním podílem.

Číslo 599 milionů liber je tedy přinejlepším přibližný odhad: zaprvé, i za předpokladu, že údaje z průzkumu trhu jsou správné, mohou jiné firmy používat podstatně více, nebo dokonce méně plastových obalů než Amazon.

Na druhou stranu společnost Amazon dlouhodobě neposkytuje žádné podrobné informace o tom, jak dospěla ke svému vlastnímu údaji o plastovém odpadu v roce 2020. Firma nabídla tvrzení, že podniká kroky k dalšímu snižování plastového odpadu v rámci svých globálních operací, například výměnou plastových obalů za papírové a lepenkové, ale odmítla zpřístupnit hrubé údaje.

Společnost Amazon rovněž citovala dokument, o němž informoval časopis Forbes, Sustainability a který ukazuje, že největší podíl na znečištění oceánů plasty z pevniny mají jednorázové nádoby a obaly na potraviny a nápoje, nikoli obaly ze zásilek.

Oceana v reakci na vyjádření společnosti Amazon trvala na svém. „Oceana používá k odhadu plastové obalové stopy společnosti nejlepší veřejně dostupné údaje, což zahrnuje i využití údajů o podílu na trhu,“ uvedl Littlejohn. „Požádali jsme společnost Amazon o poskytnutí údajů přímo a ta to zatím odmítla. Uvítali bychom údaje od společnosti Amazon a vyzvali ji, aby vyčíslila svou plastovou stopu.“

Který údaj je tedy blíže pravdě? Dokud Amazon nebude o svých aktivitách sdílnější, je nepravděpodobné, že se to dozvíme.

Víme však, že Amazon je největší společnost internetového obchodu na světě a že samotný objem plastového odpadu, který produkuje globální ekonomika, představuje pro životní prostředí mimořádnou situaci. Některé studie uvádějí, že do vodních toků se ročně dostane v průměru čtrnáct procent veškerého plastového odpadu, zatímco statistika citovaná OSN uvádí, že do oceánu každoročně přibude nejméně osm milionů tun plastového odpadu.

Kromě přímého zabíjení mořských živočichů se tento materiál rozkládá na mikroplasty, které se podle nejnovějších výzkumů dostávají do všech úrovní potravního řetězce a jsou zodpovědné za odumírání buněk, alergické reakce a poškození buněčných stěn u lidí.

Go big!
Vydání Forbesu Go big!

Zatím neexistuje shoda na tom, co s touto rostoucí environmentální a zdravotní krizí dělat. Někteří odborníci se vyslovují pro uzavření celosvětové dohody o plastech, která by snížila nabídku a poptávku, ale tvrdí, že snahy o uzavření takové dohody brzdí americká lobby fosilních paliv, protože firmy vyrábějící fosilní paliva vkládají naděje do výroby plastů jako do způsobu, jak nadále využívat ropu a plyn.

Přesto je americká vedoucí úloha zoufale potřebná: nedávno zveřejněná zpráva, kterou schválil Kongres, zjistila, že USA jsou největším světovým producentem plastového odpadu, přičemž polovinu veškerého vyprodukovaného plastového odpadu vyrábí pouhých dvacet firem.

Vzhledem k tomu, že neexistuje globální smlouva, doporučují výzkumné orgány spíše vícestranný přístup zahrnující národní a místní vlády, velké podniky a spotřebitele.

World Resources Institute vyzývá k širokému přijetí čtyř opatření: zákaz jednorázových plastů, daně a pobídky na podporu alternativ k plastům, zlepšení výrobkových norem s cílem informovat veřejnost a vytlačit nerecyklovatelný materiál z dodavatelského řetězce a legislativa, která by přenesla větší odpovědnost za jednorázové plasty na výrobce.

Vzhledem k tomu, že ropná a plynárenská lobby vynakládá miliony na to, aby ve Washingtonu zmařila přijetí legislativy, však není zdaleka jisté, zda se podaří získat politickou vůli k přijetí takových opatření.