skip to main content
Technologie

Jak vypadá typická pražská AI firma? Je mladá, soběstačná a zaměřená na export, ukázal průzkum

Založili ji v uplynulých pěti letech, zaměřuje se na metody strojového učení a dodává služby do Česka, Evropské unie a Severní Ameriky. Tak ve zkratce vypadá typická pražská firma, která se zabývá umělou inteligencí.

Pražskou scénu společností, které se této oblasti věnují, zmapovala nezisková iniciativa prg.ai založená vědci z ČVUT, Univerzity Karlovy a Akademie věd a také hlavním městem Prahou.

Součástí prvního uceleného reportu o pražské firemní AI scéně byl průzkum na reprezentativním vzorku 130 společností. Do něj se vměstnaly malé, střední a velké produktové a konzultantské české firmy působící v Praze, ale i zahraniční subjekty, které tu mají výzkumné a vývojové kapacity.

„Report mapující pražskou firemní AI scénu obsahuje hlavní výsledky našeho rozsáhlého průzkumu, který jsme provedli v loňském roce,“ shrnuje ředitelka prg.ai Lenka Kučerová.

Mezi technologiemi, které pražské AI firmy využívají pro vývoj produktů a služeb, převažuje zejména strojové učení. Věnuje se mu osmašedesát procent firem. Díky tradičně silnému zaměření studijních oborů pražských vysokých škol má velké zastoupení také zpracování přirozeného jazyka, kterému se věnuje třiačtyřicet procent firem.

Jde o obor na pomezí lingvistiky, informatiky i akustiky, který se věnuje analýze či generování textů nebo mluveného slova, které vyžadují určitou míru porozumění přirozenému jazyku strojem. Třicet procent firem využívá ve svém byznyse také strojové vnímání, tedy obor, který se snaží činnost robotů udělat méně závislou na člověku.

Průzkum se zabýval i financováním výzkumu a vývoje. Ten firmy z naprosté většiny financují z vlastních zdrojů. Třetina zdrojů pochází od soukromých investorů a venture kapitálových fondů a pouze devět procent firem čerpá zdroje na výzkum z veřejných prostředků. 

Obor umělé inteligence je v pražském byznysovém prostředí poměrně mladý. Podle průzkumu prg.ai byly stávající pražské společnosti orientované na AI založeny před pěti lety a méně. „O schopnosti místních podnikatelů reagovat na vzrůstající globální poptávku po inovativních řešeních svědčí fakt, že 24 ze 130 dotazovaných firem vzniklo mezi lety 2018 a 2020,“ píše se v reportu.

Reklama

Z hlediska zákaznické struktury se osmapadesát procent firem specializuje na segment velkých korporací a státního sektoru. Čtyřiadvacet procent společností cílí na sektor malých a středních firem a zbývajících dvanáct procent přímo na koncové zákazníky. „Mezi nejvýznamnější zákaznické segmenty pak patří finanční služby, informační a komunikační technologie, e-commerce a maloobchod,“ stojí v závěrech reportu. 

Klíčovými trhy pražských AI firem je především Česko, Evropská unie a také Severní Amerika. Zajímavé je ale geografické rozložení výnosů. Téměř čtvrtina firem generuje devadesát procent svých tržeb spojených s AI a strojovým učením v Česku, zatímco třicet procent firem generuje stejný podíl výnosů v zahraničí.

Průzkum se zabýval také zapojením žen do struktur pražských AI firem, už proto, že podle reportu Světového ekonomického fóra z roku 2020 tvořily ženy pouze 26 procent pracovní síly zabývající se daty a AI.

Průzkum prg.ai však ukázal, že jejich podíl v pražských firmách je dokonce ještě výrazně nižší. Téměř polovina firem uvedla, že ve výzkumných nebo vývojových pozicích nemá ani jednu ženu. Zbytek respondentů hlásí zastoupení žen jen v jednotkách procent.

Iniciativa prg.ai se snaží z Prahy vytvořit evropské centrum umělé inteligence. „V Praze máme bezpochyby excelentní vědecké skupiny, v několika případech světového významu, a to zejména v oblastech rozpoznávání obrazu, přirozeného zpracování jazyka a robotiky,“ uvedla v rozhovoru pro Forbes ředitelka spolku Kučerová.

Je proto podle ní potřeba budovat ekosystém, který studentům, výzkumníkům, podnikatelům, investorům, úředníkům a všem, kdo se zajímají o umělou inteligenci, umožní sdílení informací a zkušeností.