Minulý týden spojila tragédie na Moravě celou Českou republiku a překonala rekordy dobročinných sbírek. Nyní se devět nevládních organizací a nadací, které od dárců na pomoc poničeným obcím dohromady získaly více než půl miliardy korun, domluvilo, že budou společně koordinovat postup jejich rozdělování. A to tak, aby byl co nejspravedlivější a nejúčelnější.

„Koordinace společného postupu při humanitární katastrofě takového rozsahu je nutnost. Potřebujeme nejdříve dopravit rychlou první finanční pomoc všem postiženým a v další fázi ji pak navyšovat podle individuálních potřeb. Nechceme dávat kompenzace za škody, ale přispívat na obnovu a nasměrovat tu pomoc jako investici do budoucna,“ uvedl ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

Každá ze zasažených domácností dostane základní pomoc ve výši 150 tisíc korun, její navýšení pak bude probíhat individuálně podle potřebnosti a spravedlnosti. Peníze mají směřovat v prvé řadě na opravu poničených domů a zajištění základních potřeb. Další část peněz nadace rozdělí také mezi jednotlivé obce.

Cílem je peníze předat potřebným co nejrychleji a nejefektivněji, bez zbytečné opakované administrativy. Mezi zapojenými organizacemi jsou ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu a Nadační fond pomoci Karla Janečka, zapojit se ale mohou i další organizace.

„V Moravské Nové Vsi je řada domů, u nichž si nedovedu představit, že by šly opravit. Část z nich bude potřeba znovu postavit, proto je teď pro lidi nejdůležitější finanční pomoc,“ říká Josef Koláček, vedoucí oddělení mimořádných událostí nadace ADRA.

Peníze podle něj začnou nadace rozdělovat hned, jak to bude možné. „Aby je obyvatelé zasažených míst mohli dostat, potřebují například své doklady, jenže řada z nich o ně během tornáda přišla. I to je jeden z problémů, s nimiž se teď potýkáme, nicméně počítáme s tím, že první peníze bychom mohli začít rozdělovat už příští týden,“ dodává.