Původně měla na konci pražské Revoluční ulice stát budova s proskleným nárožím od Evy Jiřičné. Investiční skupina RSJ s ní počítala několik let, ale nakonec se pro pozemek na místě bývalých novogotických Eliščiných lázní rozhodla vyhlásit architektonickou soutěž.

Z více než osmdesáti architektonických studií z celého světa porota nakonec vybrala návrh česko-francouzského tandemu peer collective a Studio Muoto. Studia navrhla „levitující“ dům s vlastní pasáží mezi Revoluční a Lannovou ulicí.

„Dům zaujal celou porotu originalitou a velkorysou pasáží s širokými možnostmi společenského dění, které v místě tolik chybí,“ okomentoval výběr předseda poroty a světoznámý architekt Winy Maas, spoluzakladatel nizozemského ateliéru MVDRV.

Projekt přitom nezastavuje celý pozemek a investor slibuje posílení veřejné funkce. S městem chce navíc skupina RSJ jednat i o možnosti změnit účel sousedního barokního domu ze stávajícího zázemí Pražských služeb na kulturní nebo vzdělávací centrum.

„Nyní jsme na začátku a je ještě velmi brzy cokoli předvídat. Představujeme návrh, který je v souladu s urbanistickým plánem města, nabídne společenské i kulturní příležitosti a bude vítaným místem jak místních obyvatel, tak turistů. Záměrem je najít s městem společnou cestu k jeho realizaci,“ říká k návrhu Libor Winkler, řídící partner investiční skupiny RSJ.

Architektonický návrh projektu má podle skupiny ambici po třiceti letech od vzniku Tančícího domu přinést městu odvážnou stavbu, která by přilákala jak fotoaparáty turistů, tak obyvatele. Předpokládané náklady na výstavbu jsou podle zadání soutěže zhruba 240 milionů korun.

„O vítězném návrhu nyní zahajujeme širší debatu se zástupci městské části a hlavního města, památkáři a obyvateli sousedního domu. Spolu s architekty nasloucháme všem a věřím, že brzy představíme konečnou variantu projektu, která následně projde povolovacím procesem,“ popisuje aktuální stav Jakub Mikulášek, asset manažer RSJ.