Vybrat střední školu je zásadní milník, který ovlivní budoucnost vašeho dítěte, a deadline se už blíží. Máte před sebou poslední tři týdny na rozhodnutí, kam podat přihlášku. 

A vaší pozornosti by neměla uniknout ani soukromá gymnázia a střední školy, které mají velké úspěchy v počtu tamních dětí, které se následně vydávají studovat vysokou školu na prestižních zahraničních univerzitách.

Jejich výhodou je mimo jiné i výuka probíhající dvojjazyčně, nebo dokonce pouze v cizím jazyce, mezinárodní maturita či programy Cambridge IGSCE a IB Diploma, které jsou uznávány na univerzitách po celém světě. 

Poptávka po těchto školách ale dlouhodobě roste a přetlak žádostí o přijetí je už standardem. Jak se na ně tedy dostat, kolik vás to bude stát, jak se připravit na přijímačky a podle čeho si školy děti vybírají? Tady máte k porovnání návody z několika nejžádanějších soukromých škol u nás:

Gymnázium Duhovka

Kdy zažádat a podat přihlášku?

Během února. Přestože jsme soukromá škola, tak spadáme v rámci přijímacího řízení pod MŠMT a platí pro nás stejná pravidla jako pro všechna víceletá gymnázia.

Můžu nějak dítě připravit, aby se na školu dostalo?

Mělo by číst – česky i anglicky. Beletrii i non-fiction. Věříme ale, že u přijímaček se více projeví to, jak dítě žilo předchozích 10 let, ne jak a zda absolvovalo intenzivní přijímačkovou přípravu.

Podle čeho vybíráte děti?

Státní/cermatovou část neovlivníme. Našich 40 procent váhy rovnoměrně rozdělujeme mezi angličtinu, jak psanou, tak i mluvenou, a strukturovaný rozhovor s naším psychologem. Ten je zaměřen na studijní předpoklady a motivaci.

Kolik mě to bude celé stát?

Školné pro primy máme 177 tisíc. Pokud u nás absolvujete celých osm let, tak je to ekvivalent velmi dobrého SUV. Je na každém, aby zvážil, která investice je lepší.

Go big!
Vydání Forbesu Go big!

Sunny Canadian school

Kdy zažádat a podat přihlášku?

Přihlášku na gymnázium je třeba podat standardně do 1. března. Přijímací zkoušky se pak konají 12. a 13. dubna 2021. Uchazeči, kteří nemají mezinárodně uznávaný certifikát dokládající úroveň angličtiny, pak 14. dubna konají zkoušky z angličtiny a pohovor.

Můžu nějak dítě připravit, aby se na školu dostalo?

Studium na česko-anglickém bilingvním gymnáziu má své podstatné výhody, ale zároveň klade na studenty i učitele specifické požadavky. Žák by měl být připraven na přijímací zkoušky, ale zároveň i při pohovoru prokázat pohotovou konverzaci, být schopen prezentovat své zájmy i úspěchy a vědět, co od bilingvního vzdělání očekává a co mu přinese.

Je rovněž dobře naučit se dopředu pracovat pod stresem, vyzkoušet si předchozí verze testů, naučit se pracovat se svými nedostatky a neopakovat stále stejné chyby. Pro pohovor je vhodné si osvojit improvizaci a umět si vytvářet v hlavě strukturu toho, co chci říci. Soustředit se na to, aby čas byl naplněn co nejnosnějšími informacemi.

Podle čeho vybíráte děti?

V povinné státní části přijímací řízení zahrnuje prověření znalostí češtiny a matematiky (CERMAT testy). Ve školní části pak sledujeme prospěch v posledních ročnících základní školy, jsou zohledněny úspěchy v soutěžích a podstatnou roli hraje pro vstup na gymnázium znalost anglického jazyka.

Tu škola testuje buď pomocí vlastního vstupního testu, nebo tento test může být nahrazen předložením certifikátu o úspěšném složení zkoušek FCE či CAE. Součástí přijímacího řízení je i již zmíněný ústní pohovor, kdy se škola detailněji s uchazečem seznámí.

Kolik mě to bude celé stát?

Školné na gymnáziu je 18 400 korun měsíčně. V případě mimořádných akademických úspěchů nabízí škola i akademicko-sociální či sociální stipendia.

PORG

Kdy zažádat a podat přihlášku?

Na všechny školy PORG se podává přihláška do konce února roku, kdy začíná studium. Na základní školu nám někdy chodí přihlášky s předstihem i několika let, ale reálně to na šanci na přijetí vliv nemá. 

Můžu nějak dítě připravit, aby se na školu dostalo?

Na gymnázium jsou ze zákona centrálně opravované přijímačky z matematiky a českého jazyka, ty mají váhu 60 procent, na všechna tři gymnázia se pak píše také test z obecných studijních předpokladů a angličtiny.

Od letošního roku otevíráme na Novém PORGu i druhý stupeň základní školy. Stávající žáci základní školy na něj mohou přejít bez přijímaček, externí uchazeči píší test z obecných studijních předpokladů a angličtiny. Na Nový PORG je možno přestoupit také jen na poslední dva roky, kdy se studenti připravují na mezinárodní maturitu IB.

Podle čeho vybíráte děti?

Na základní školu testujeme sluchové a zrakové vnímání, paměť, řeč, početní představy a sociální, emoční a pracovní připravenost. Není potřeba žádná speciální příprava, hledáme bystré děti bez ohledu na to, co je rodiče zatím naučili.

Kolik mě to bude celé stát?

PORG je nezisková, občansky prospěšná společnost. Jen ze státního příspěvku bychom ale nedokázali zajistit špičkové české i zahraniční učitele a program mezinárodní maturity. Školné na PORGu v Libni bude pro příští školní rok 67 tisíc korun, v Ostravě 112 tisíc korun a na Novém PORGu v Krči 148 tisíc korun.

Je pro nás klíčové, aby nebyl nikdo omezen ve studiu kvůli svým sociálním poměrům, proto nabízíme sociální stipendia pro rodiny, kde je roční příjem nižší než 1,1 milionu korun. Celkově má na PORGu sociální stipendium 200 dětí.

International School of Brno

Kdy zažádat a podat přihlášku?

Na ISOB nemáme standardní přijímací řízení. Studenti, kteří k nám chtějí nastoupit, projdou vstupním pohovorem a testem, který je zaměřen na zkoumání jejich potenciálu. Neřešíme tedy tolik, co si studenti pamatují, jako spíš způsob jejich uvažování. Registrace studentů je otevřena celý školní rok. I tak ale většinu žádostí o studium v novém školním roce řešíme během jarních měsíců.

Můžu nějak dítě připravit, aby se na školu dostalo?

Žádná specifická příprava na studium naší střední školy není nutná. Je dobré, když má nastupující student alespoň základní komunikační znalost anglického jazyka a chuť se v cizím jazyce vzdělávat. O všechno další už se postaráme my.

Styl výuky, kvalita programu, přístup a komunikace na ISOB, stejně jako osobnosti a kvalifikace našich učitelů dokážou ke studiu a vzdělávání motivovat i ty studenty, kteří by v systému českého školství byli označeni za řekněme nestudijní typy.

Podle čeho vybíráte děti?

Chceme mít jistotu, že každý student bude schopen naši střední školu úspěšně dokončit. Záleží nám na tom, aby studenti zvládli náročný International Baccalaureate Diploma program s co nejlepšími výsledky. 

Důležitou součástí tohoto mezinárodně akreditovaného programu je přitom osobnostní rozvoj. Studenti musí v budoucnu obstát jako vyzrálé a samostatně uvažující osobnosti, což český vzdělávací systém, a česká maturita obzvláště příliš nereflektují. 

Školy, které mají akreditaci IB, musí splňovat velmi přísná kritéria, co se kvality vzdělávání týče. I proto má mezinárodní maturita IB tak vysoké renomé na univerzitách i na pracovním trhu na celém světě. S IB diplomem je však možné hlásit se i na univerzity v Česku, má stejnou platnost jako maturita.

Kolik mě to bude celé stát?

ISOB je soukromá škola a tím, že vyučujeme v cizím jazyce, jsme automaticky vyřazeni ze systému státních normativů a dotací pro české školy. Školné se proto pohybuje od 220 tisíc korun za školku po 300, respektive 380 tisíc korun za školní rok na střední škole. 

Nicméně úspěšné absolvování naší střední školy umožňuje uspořit náklady na studium vysoké, protože výsledky mezinárodní maturity jsou na vybraných univerzitách akceptovány jako kredity za předměty, které už pak student nemusí absolvovat, takže si studium může zkrátit.

Park Lane International School

Kdy zažádat a podat přihlášku ?

Přihlášky na Park Lane International School lze podávat v průběhu celého roku podle aktuální nabídky volných míst. Nadaným studentům nabízíme možnost účastnit se výběrového řízení na získání stipendia v programu The International Baccalaureate – poslední dva roky studia střední školy až do výše 100 procent školného.

Můžu nějak dítě připravit, aby se na školu dostalo ?

Na přijímací zkoušky v Park Lane není třeba žádná zvláštní příprava. Uchazeči absolvují vstupní testy z anglického jazyka a matematiky, čeští studenti také test z českého jazyka. Součástí přijímacího řízení je i prověření logického myšlení formou online testů a pohovor s ředitelem školy v angličtině.

Podle čeho vybíráte děti?

V rámci přijímacího řízení se snažíme rozpoznat individuální talent, schopnosti a dovednosti studentů, ať už v čistě akademické oblasti, výtvarném umění, hudbě či sportu. Záleží nám na tom, aby přijímacím řízením prošli úspěšně studenti, kteří budou maximálně profitovat ze vzdělávání na naší škole a zvládnou akademicky náročný program IGCSE a International Baccalaureate (IB). 

Úspěšné absolvování IB je vstupenkou na renomované zahraniční i české univerzity. Škola pomáhá studentům sestavit vhodnou skladbu předmětů v programech IGCSE a IB, a především pak zajišťuje podporu a poradenství při výběru vhodné univerzity.

Kolik mě to bude celé stát ?

Ceník podle ročníků naleznete na webových stránkách. Například roční školné pro Year 7, ekvivalent české 6. třídy, stojí 466 600 korun.

Německá škola v Praze

Kdy zažádat a podat přihlášku?

Termín odevzdání přihlášky na sedmileté gymnázium je 1. března 2021. Gymnázium je od šesté třídy, hlásit se tedy mohou žáci pátých tříd. Naši studenti získávají maturitu o rok dříve než na jiných školách, tedy po dvanácti letech školní docházky. Tím je škola jedinečná.

Můžu nějak dítě připravit, aby se na školu dostalo?

Na Německé škole v Praze běží celoročně přípravný kurz německého jazyka. Den otevřených dveří online je 17. února v 17 hodin. Informace k přihlášení budou na webových stránkách školy.

Podle čeho vybíráte děti
Dle zveřejněných kritérií, žáci musí ukončit pátý ročník základní školy a úspěšně složit přijímací zkoušku z matematiky, češtiny a němčiny.

Kolik mě to bude celé stát?

Roční školné je 102 596 korun.

Prague British International school

Kdy zažádat a podat přihlášku?

Přihlášení na naši střední školu, tedy PBIS Senior School, je možné v průběhu celého školního roku. Zažádat lze prostřednictvím formuláře, který naleznete na našich webových stránkách, e-mailem nebo telefonicky.

Můžu nějak dítě připravit, aby se dostalo?

Před přijetím absolvují žáci přijímací pohovor a písemné testy z anglického jazyka a matematiky, taktéž v angličtině. Testů není nutné se obávat, jelikož je jejich hlavním cílem zjistit úroveň aktuálních znalostí anglického jazyka. V závislosti na výsledcích je student zařazen do skupiny, která jeho znalostem angličtiny odpovídá. Na testy proto není zapotřebí se nijak připravovat.

Podle čeho vybíráte děti?

Přijímáme všechny děti, které prokážou zájem o studium anglického jazyka a naši školu. Dokonce na naší škole mohou studovat i děti s mírnými poruchami učení. V PBIS studují žáci více než 50 národností z celého světa. Snažíme se v každém najít silné stránky, které následně rozvíjíme. 

Poslední čtyři roky studia jsou rozděleny do dvou programů a výběr předmětů i typu programu v IB odvisí od akademických výsledků studenta i jeho plánů budoucího studia.

Kolik mě to bude celé stát?

Ceník naleznete na webových stránkách nordangliaeducation.com (v případě patnáctiletých dětí stojí roční studium 504 800 korun, pozn. redakce).

Open Gate

Kdy zažádat a podat přihlášku?

Přihlášky do prvního ročníku osmiletého gymnázia je nutno podat nejpozději do 1. března 2021. Dále lze žádat i o přestup do vyššího ročníku gymnázia, to lze kdykoli, samozřejmě ale musí být zároveň v příslušném ročníku volné místo. Pro získání aktuálních informací o volném místě a dalších podmínkách přestupového řízení musí zájemce kontaktovat sekretariát školy.

Můžu nějak dítě připravit, aby se dostalo?

Přijímací řízení do prim se skládá ze dvou částí – státem připraveného jednotného testu z matematiky a českého jazyka a ze školní části přijímacích zkoušek. Ta se na našem gymnáziu skládá z testu studijních předpokladů, z řízené skupinové aktivity a z individuálního pohovoru.

Na státní část se lze připravit například různými kurzy, kterých je i v dnešní době celá řada. Na druhou část přijímacích zkoušek studenty nejlépe připravíte, jestliže je podnítíte k tomu, aby zůstali sami sebou.

Podle čeho vybíráte děti?

Obecně naše škola hledá studenty, kteří mají chuť se vzdělávat a pracovat na sobě. Důležité jsou pro nás jak akademické předpoklady, tak i osobnostní nastavení studentů. Šanci uspět u nás tak mají především děti, které se rády učí a zároveň jsou ochotny o sobě i o druhých přemýšlet a hledat cesty, jak se v různých oblastech posouvat dál.

Nehledáme děti, které jsou výjimečné ve všech oblastech, ale takové, které mají studijní předpoklady, ale zároveň i schopnost připustit si své vlastní nedostatky.

Kolik mě to bude celé stát?

Na gymnáziu Open Gate máme jednak studenty, kteří do školy denně dojíždějí, pro ty je školné 256 tisíc korun ročně. A dále studenty, kteří v areálu školy bydlí celý týden, popřípadě i o víkendech, pro ně je výše školného 470 tisíc korun ročně.

Studentům gymnázia Open Gate poskytuje stipendia nadace The Kellner Family Foundation. Ta studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí, často to jsou děti z dětských domovů, pěstounských nebo neúplných rodin, nabízí možnost plného či částečného financování kolejního studia. Stipendia v současné době využívá zhruba třetina studentů našeho gymnázia.

American Academy in Brno / Prague 

Kdy zažádat a podat přihlášku na American Academy?

Přihlášky přijímáme během celého roku.

Můžu nějak dítě připravit, aby se dostalo?

K přijetí není nutná žádná specifická příprava. Podstatnou součástí je však znalost anglického jazyka alespoň na komunikační úrovni. 

Podle čeho vybíráte děti?

Součástí přijímacího řízení je esej a osobní pohovor v anglickém jazyce.

Kolik mě to bude celé stát?

Běžné školné je v Praze 375 tisíc korun a program STEM, který je zaměřený na programování a techniku, stojí 412 tisíc korun. V Brně je pak školné 241 tisíc korun.