Zažádat si o 25 tisíc, nebo raději ne? To je, oč tu v případě OSVČ momentálně běží. Zatímco někteří by mohli kompenzační bonus od státu zneužít, jiní – ač na něj mohou mít nárok – váhají, aby později neměli opletačky s úřady. Kde je hranice oprávněného usilování o příspěvek? Existuje vůbec?

Poté, co ministerstvo financí po kritice rozvolnilo podmínky, dosáhne na podporu drtivá většina OSVČ. Počítat ovšem musí s tím, že během následujících tří let mohou být kontrolovány a vyzvány k prokázání nároku na příspěvek, aby jej nemusely vracet.

Ačkoli šéfka resortu Alena Schillerová plošné kontroly vylučuje, jedním dechem hrozí: „Kdyby měl někdo tendenci bonus zneužít, přijít se na to dá.“

Finanční správa má podle ní kontrolní nástroje, jež dlouhodobě využívá při vyplácení jakýchkoli prostředků, například při nadměrných odpočtech DPH či přeplatků. A právě tyto mechanismy budou využity i v případě 25tisícového příspěvku pro OSVČ. Na co přesně se soustřeďují, ale není zřejmé.

„Jistě pochopíte, že vám tyto kontrolní nástroje neprozradíme,“ reaguje Lukáš Heřtus z Generálního finančního ředitelství.

Jak si ovšem živnostníci mají být jisti, že příspěvek získali oprávněně? Mají kvůli pár tisícům riskovat, že jim berňák dodatečně vyměří daň ve výši poskytnutého bonusu okořeněnou úroky z prodlení? A to ještě v tom lepším případě. V opravdu krajních situacích dokonce mohou být stíháni za podvod, za nějž s ohledem na nouzový stav hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

„Pokud je pravdou, co OSVČ prohlásí, tedy že nemohla svou činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícího s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády, a není účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nemusí se vrácení vyplaceného bonusu obávat,“ ujišťuje ve vyjádření pro Forbes ministryně Schillerová.

Zároveň dodává, že finanční správa bude při možných zpětných kontrolách respektovat benevolentní nastavení programu. „Případné rozhodnutí o vracení se bude týkat ojedinělých a nezpochybnitelných případů.“

Jenže na konkrétní dotazy, zdali pro oprávněnou žádost postačí fakturovat o několik tisíc méně, nebo jen ztratit další potenciální práci, aniž by to OSVČ měly písemně potvrzené, zástupci resortu financí ani správce daní jednoznačné odpovědi nepřinášejí.

Co když jsou žadatelé přesvědčeni, že nákazou a s ní spojenými opatřeními byli poškozeni, ale kontroloři budou později jiného názoru? Přece jen: člověk (v tomto případě politici) míní, život (narůstající státní dluh) mění.

Ostatně zcela jasno v tomto nemají ani právníci. Když se problematikou minulý týden v širším kolektivu zabývali odborníci z renomované advokátní kanceláře Havel & Partners, nedospěli k jednoznačném výkladu.

„V současné situaci nelze předjímat, jakým způsobem budou tyto kontroly probíhat,“ míní David Krch, který se ve společnosti Havel & Partners specializuje na daňové právo.

Předplatné Forbesu Dr. Naděje

„Žadatel bude muset každopádně prokazovat rozhodné skutečnosti tak jako při jakékoli jiné daňové kontrole, v tomto případě tedy rozsah jeho omezení (typicky uzavření provozovny), z něj plynoucí výrazný výpadek příjmů, příčinnou souvislost mezi těmito dopady a epidemií, případně další okolnosti stanovené zákonem o kompenzačním bonusu,“ vysvětluje.

Podle jeho slov by pochybnosti o nároku na příspěvek neměli mít živnostníci, kteří uzavřeli kamenné provozovny. Dále pak ti, již razantně omezili svou činnost, jako například restauratéři prodávající jídlo a nápoje skrze výdejová okénka.

„Tedy pokud je provozovatelem fyzická osoba a současně došlo k výrazném propadu v příjmech, přičemž konkrétní hranice není stanovena,“ podotýká David Krch.

U ostatních žadatelů může být situace diskutabilní. Krch a jeho kolegové se rovněž domnívají, že například měsíční ztráta několika tisíců by v případě OSVČ s „nadprůměrnými příjmy“ nemusela postačovat.

Vzápětí ale dodává, že zákon žádnou hranici pro nadprůměrné příjmy nestanovuje. „Je na uvážení každého, kdo bude žádost podávat, zda změna (pokles) jeho příjmů je již nad míru obvyklou, či nikoli, a to včetně zohlednění celkové výše příjmů z podnikání daného subjektu,“ říká David Krch.

Živnostníci si vedle jednorázového příspěvku ve výši 25 tisíc, jenž se vztahuje na období od 12. března do konce dubna, budou moct říct o podporu i v květnu a červnu, a to až do konce trvání opatření. V pondělí to schválila vláda.

Příspěvek bude koncipovaný obdobně jako nyní – živnostníci dostanou 500 korun za každý den, kdy splní podmínky. Podat budou muset novou žádost. Prodloužení podpory musí ale ještě schválit poslanci a senátoři.

Zákonem stanovené podmínky pro nárok na bonus:

  • OSVČ vykonávaná činnost je činností hlavní nebo
  • OSVČ vykonávaná činnost je činností vedlejší, ale OSVČ nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020 nebo
  • OSVČ aktivovala svou činnost později – za předpokladu, že její činnost byla dříve přerušena kdykoli po 31. srpnu 2019 (sezonní podnikání)
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícího s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)