Třiaosmdesátiletá dánská královna Markéta oznámila ve svém novoročním projevu, že si přeje předat vládu další generaci. Po královnině abdikaci se panovníkem země stal její pětapadesátiletý syn Frederik, po jehož boku zasedla jeho žena, nová královna a Australanka Mary Donaldson. Frederik se vlády ujal minulý týden 14. ledna, v den oslavy Markétina 52. výročí usednutí na trůn.

Zpráva o odchodu Markéty II. ve prospěch jejího prvorozeného syna, který nyní vládne coby Frederik X., všechny zaskočila, neboť panovnice několikrát vyjádřila přání setrvat na trůnu až do konce svých dní, jako to učinila britská královna Alžběta II.

Podle vyjádření koruny byly jediným a dostatečným důvodem k abdikaci zdravotní obtíže, natolik vážné, aby Markétě bránily nadále plnit královskou agendu.

Foto Steffi Loos/Getty

Je však možné, že výraznou roli v jejím rozhodnutí sehrál i další faktor – zvěsti o nevěře mezi dosavadním korunním princem a jeho jednapadesátiletou manželkou, Australankou Mary Donaldson, jež se vynořily na začátku podzimu roku 2023 a drasticky snížily popularitu Frederika, který už tak na zádech dlouhodobě pociťoval bič dánského lidu.

Pro svou zálibu v rychlé jízdě a nejvzpurnější povahu z celého rodu si již v minulosti mezi lidmi vysloužil nelichotivou přezdívku „turboprinc“.

Podle dánských zákonů o následnictví se právoplatným dědicem trůnu stává první potomek narozený z královského sňatku. Frederik je tedy odmala předurčený k tomu, aby převzal matčinu roli.

Vzhledem ke skandálům budoucího krále by tak bylo neprozíravé ohrozit kontinuitu monarchie v Dánsku tím, že by Markéta II. setrvala na trůnu až do své smrti a riskovala rozšíření pochybností stran synovy způsobilosti zemi reprezentovat, když může raději včas odejít do důchodu a zajistit, že žezlo zůstane bez námitek v rodině.

Po dvaapadesáti letech se tedy aktuálně nejdéle vládnoucí královna na světě a jediná úřadující královna podle dědického práva vzdala funkce, aby na trůn mohl usednout Frederik se svou manželkou Mary Donaldson.

K rozvodu tím pádem nedojde. Fámy o krizi manželského páru jsou zažehnány. Jak ostatně lépe umlčet špatné zprávy, než že je přebijete radostnou novinou o jejich protagonistech.

Zraky veřejnosti se nyní upírají na mladou vládnoucí generaci, spolu s novým korunním princem Christianem, prvorozeným synem současných panovníků, a na zbylé tři děti Frederika a Mary, princátka Isabellu, Vincenta a Josephinu. A snad ještě na jednu maličkost: nové přerozdělení královských platů.

Královská mzda

Frederik X. Dánský přijímá s korunovací stejná práva a povinnosti jako jeho matka, která se vzdává role hlavy státu, avšak nadále si ponechá titul královské Výsosti. Král sice zdědí tatáž práva i závazky, zároveň ale dojde k úpravě smluvních vztahů.

Ačkoli od roku 2001 reguluje rozpočet dánské královské rodiny zákon, s korunovací Frederika Dánského by se mělo změnit jeho znění. O takovém kroku však rozhoduje vláda a musí jej schválit dánský parlament.

Královna Markéta II. pobírala královský plat ve výši dvanáct milionů eur ročně. To ovšem neznamená, že by celá částka putovala přímo na její soukromý účet. Z této sumy se odečítaly náklady na údržbu královského majetku, státní návštěvy, platy zaměstnanců, bankety, šatník a další výdaje, stejně jako podíl pro její sestru Benediktu (1,3 milionu eur).

Rovněž se z ní vyměřoval plat pro syna Frederika coby korunního prince. Ten za rok činil přibližně tři miliony eur, z čehož deset procent (okolo 300 tisíc eur ročně) připadlo jeho manželce, princezně Mary.

Podle odhadů sama Markéta po odečtení všech nákladů inkasovala přibližně 1,5 milionu eur ročně, o které se navíc dělila se svým chotěm, princem Henrikem Dánským, do jeho smrti v roce 2018. Nikdy nevešlo ve známost, že by princ-manžel pobíral vlastní plat.

Nově se po abdikaci karta obrátí a Její královské Výsosti Markétě Dánské se sníží renta, kterou bude od nynějška přijímat z rukou současného panovníka. Ta už bude ovšem zcela určena pro její osobní potřebu. S výrazným omezením úředních povinností tedy pravděpodobně tato „mzda“ poklesne, ačkoli přesná částka zatím nebyla zveřejněna.

Mary Donaldson, první australská královna na světě, nastoupí na dánský trůn jako královna Mary, jak potvrdila královská rodina ve svém prohlášení. A měla by údajně svůj dosavadní plat ztrojnásobit. Důvodem má být vyšší množství oficiálních úkonů ve funkci královny-choti.

Provedeme-li hrubý výpočet, pokud se navýšení schválí, částka by se mohla pohybovat okolo 800 tisíc eur ročně. S takovým obnosem by hravě překonala roční příjem 148 105 eur královny Letizie Španělské i 411 tisíc eur Máximy Nizozemské. Pokud se tak stane, královna Mary zřejmě obsadí první příčku žebříčku nejlépe placených panovnic světa.