Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu 18,8 milionu korun společnosti EP Energy Trading z Energetického a průmyslového holdingu podnikatele Daniela Křetínského. Sankce je za to, že EP Energy uskutečnila fúzi s Gazela Energy předtím, než měla povolení antimonopolního úřadu. Firma na své pochybení sama upozornila. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě, rozhodnutí i pokuta jsou pravomocné.

EP Energy Holding se provinil tím, že na konci roku 2022 podnikal kroky k převzetí Gazela Energy od dřívějšího vlastníka Vorago Holding, jako byla například změna stanov společnosti nebo jmenování zástupců EP Energy Trading do kontrolních orgánů společnosti. Návrh na povolení fúze ale firma podala k antimonopolnímu úřadu až v lednu 2023.

„Při výpočtu pokuty úřad zohlednil polehčující okolnosti, zejména skutečnost, že soutěžitel sám na své protiprávní jednání upozornil s tím, že návrh na povolení spojení nebyl podán z důvodu administrativního pochybení, a zároveň usiloval o zjednání nápravy,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

Společnost navíc s úřadem spolupracovala nad rámec svých zákonných povinností, splnila všechny podmínky pro uplatnění procedury narovnání a pokuta jí tak byla snížena o dvacet procent na výsledných 18,8 milionu korun.