Čas na zaplacení daně z nemovitosti se krátí. Je potřeba ji zaplatit do 31. května. V případě, že přesáhne pět tisíc korun, mohou si vlastníci platbu rozpůlit a druhou polovinu doplatit do konce listopadu. 

Platební údaje k uhrazení daně z nemovitých věcí rozesílala finanční správa více než čtyřem milionům poplatníků od druhé poloviny dubna do konce minulého týdne. 

Pokud jste do pátku 24. května platební informaci poštovní složenkou, datovou schránkou nebo e-mailem neobdrželi a neplatíte daň prostřednictvím SIPO, je na čase kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do aktivované daňové informační schránky na portálu MOJE daně. V informační schránce najdete informaci o částce včetně QR kódu pro zaplacení mobilem.

Do daňové informační schránky se lze přihlásit pomocí elektronického bankovnictví, datové schránky nebo občanského průkazu s čipem. 

Finanční správa údaje posílala těm, kdo nemovitost vlastní delší dobu a daňové přiznání už v minulosti podali. Výše daně letos v důsledku legislativních změn vzrostla v průměru o osmdesát procent, výpočet částky ovšem proběhne automaticky i s přihlédnutím k případným změnám v koeficientech platných v dané obci, takže není potřeba se o nic, kromě včasného zaplacení, starat.

Ti, kdo nemovitost koupili, zdědili nebo přestavěli loni, měli povinnost do konce ledna podat přiznání k dani z nemovité věci. Povinnost přihlásit se k dani z nemovitosti se přitom od letošního roku nově týká i lidí, kteří daň doposud platit nemuseli. Komu konkrétně povinnost vznikla, si můžete přečíst v našem posledním článku.

Pokud vám v letošním roce nově vznikla povinnost zaplatit daň z nemovitosti a vy jste v lednu na podání daňového přiznání zapomněli, není důvod panikařit. Ačkoli standardně v případě pozdního podání daňového přiznání správce daně uděluje pokutu, v případě daně z nemovitých věcí je to díky zvláštnímu ustanovení jinak.

Pokud daňové přiznání podáte, aniž by vás správce daně vyzval, nevznikne vám povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně. Stihnete-li to navíc do konce května, vyhnete se i úroku z prodlení. 

Ti, kdo nemovitost prodali nebo darovali, by neměli zapomenout na to, že je potřeba to finančnímu úřadu oznámit. Žádný speciální formulář na to přitom neexistuje, stačí tedy úřad informovat volnou formou.