Návrat zaměstnanců hutní společnosti Liberty Ostrava do práce se opět odkládá o týden. Řekl to 12. února předseda odborové organizace ocelárny Liberty Roman Bečica. Doma jsou zaměstnanci od loňského 22. prosince a jejich nástup se každý týden posouvá, protože většina provozů v huti stojí. Dnešní odklad je sedmý.

Huť se dosud nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií. Liberty Ostrava potvrdila, že většina zaměstnanců nadále pokračuje se stoprocentní náhradou mzdy na takzvaných jiných překážkách na straně zaměstnavatele, a to až do pondělí 19. února. Výplatní termín bude podle odborů ve středu a mají příslib, že firma výplaty odešle na účet v úterý.

„Máme potvrzené, že se to zase odkládá o týden. Situace je pořád stejná. Pořád by měli jednat. Padla jenom jedna nová věc, že by měli jednat se správcem z Tamehu, protože rozhodující pro nájezd prvovýroby je obnovit dodávky z Tamehu,“ řekl Bečica.

Ivo Štěrba dnes za firmu sdělil, že se Liberty stále snaží vyjednat se strategickými partnery Tamehu udržitelné řešení.

„Náš restrukturalizační plán, který představuje cestu k obnovení našeho provozu a splacení závazků všem věřitelům, je blokován zamítavým postojem společnosti Tameh jednat o budoucnosti. Proto jsme insolvenčního správce společnosti Tameh písemně požádali o schůzku, na níž bychom se snažili vytvořit strategické partnerství, které by mělo za cíl společnost Tameh zachovat a obnovit její provoz,“ uvedl Štěrba.

Mluvčí Tamehu Czech Patrik Schober potvrdil, že doma zůstávají i zaměstnanci této firmy.

„Management Tamehu opakuje, že je připraven se kdykoliv se zástupci Liberty Ostrava setkat a nerozumí tomu, proč Liberty Ostrava tyto výzvy ignoruje. Pokud Liberty Ostrava nyní nově vyzývá k jednání s insolvenčním správcem Tamehu, jde ze strany Liberty Ostrava pouze o další snahu o zdržování, jelikož insolvenční správce Tamehu nemá dispoziční oprávnění,“ sdělil Schober.

Uvedl, že Liberty Ostrava by podle veřejných informací měla být v úpadku, místo toho zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace.

Liberty Ostrava už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Do práce nechodí ani zaměstnanci jejího dodavatele energií Tameh Czech. Huť je bez energií, protože Tameh jejich dodávky zastavil. Liberty má okolo šesti tisíc zaměstnanců, Tameh zhruba 300. Na 22. února svolali odboráři před bránu huti protestní mítink.

„Máme dnes potvrzeno, že ze šesti tisíc zaměstnanců huti jich aktuálně pracuje okolo patnácti set,“ řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Do práce v huti chodí celou dobu jen lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě, v lednu se k nim přidali i pracovníci z provozů výroby pásů a důlních výztuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie.

Kromě toho podle odborů pracují, ale z domova, také zaměstnanci administrativy. Dříve se uvádělo, že jde dohromady zhruba o tisíc lidí. Zaměstnanců, kteří jsou nutní pro udržování zařízení, i pracovníků v administrativě je ale podle odborářů více, než se dosud uvádělo.

Oproti tomu zatím nevypadá, že by se spustil provoz středojemné válcovny, která je také napojena na teplo od Veolie a na zemní plyn a kde pracuje okolo 300 lidí. „Dojednává se přísun bram (polotovarů), ale ještě to nemají dotažené do konce,“ řekl Bečica.

Liberty má výplatní termín desátý pracovní den v měsíci, což připadá na středu 14. února. „Dneska jsme dostali příslib, že v úterý budou odeslány výplaty na účet,“ řekl Slanina. Odboráři podle něj stále nedostali odpovědi na otázky týkající se budoucnosti podniku, které vedení firmy zaslali předminulý týden a na něž odpovědi chtěli do 2. února.

Tameh skončil v úpadku a dodávky energií do huti zastavil, neboť mu Liberty za služby neplatila. Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má problémy platit dodavatelům delší dobu, před věřiteli ji ale od loňského prosince chrání moratorium vyhlášené soudem.

„V nedávné době se objevily samoúčelné spekulace o tom, že již Liberty Ostrava není solventní – rádi bychom ujistili, že to není pravda a že i nadále dodržujeme závazky vyplývající ze všeobecného moratoria,“ sdělil dnes Štěrba.

Uvedl, že provoz výroby silničních svodidel nadále vyrábí v objemech požadovaných zákazníky a že pro provoz válcovny plochých výrobků a rourovny zajišťuje firma nákup polotovarů, aby mohla v příštích týdnech dokončit příslušné zakázky.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. Když se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty.