Během krize se častokrát zmiňovalo, že home office je „nový normál“. Dva roky zkušeností však jasně ukázaly, že zaměstnanci více či méně potřebují oddělovat svůj pracovní a osobní život. Opak vede nejen k nižší efektivitě a produktivitě práce, ale i k horší kvalitě života.

Během pandemie se častokrát zmiňovalo, že home office je nový „normál“. Dva roky zkušeností však jasně ukázaly, že zaměstnanci přeci jen potřebují oddělovat svůj pracovní a osobní život. Opak může vést nejen k nižší efektivitě a produktivitě práce, ale i k horší kvalitě jejich života. Letos proto přišly zprávy od amerických firem jako Apple, Google nebo Microsoft, že ruší plošnou home office.

A jak vyplýáv z odpovědí firem oslovených Forbesem, mnoho českých podniků je následuje. Dva roky od startu pandemie se vrací z režimu plošné home office nejčastěji k tzv. hybridnímu modelu. Znamená to, že nabízí svým zaměstnancům možnost pracovat z části z kanceláře a z části ze svého domova.

„Celkově jsme se naplno vrátili fyzicky do kanceláří, ale z dob covidu u nás zůstal zaveden pravidelný páteční home office, který je pro mnohé příjemným benefitem,“ říká například HR ředitelka Newton Media Veronika Musilová. 

Pandemie Covid-19 a související lockdown přinesly do pracovních životů mnoho nestandardních situací. A to jak zaměstnancům, tak i samotným firmám. Zaměstnavatelé museli narychlo řešit nové procesy a investovat do informačních technologií umožňující výkon práce na dálku. Globální firmy byly na online platformy zvyklé už před krizí, pro lokální podniky však lockdown znamenal nemalé výzvy. 

Zaměstnanci se museli seznamovat s funkcí sdílených platforem, komunikovat skrz telekonference, napůl v kravatě, napůl v pyžamu. V online obchodech s oblečením se v době krize prodávalo mnohonásobně více horních dílů oblečení než těch spodních. Teplákovky se staly novým módním hitem, děti a zvířata běžnými účastníky pracovních callů.

„Covid a lockdowny nám nedali moc na výběr, a tak jsme se celá firma silně posunuli ve vybavení pro online meetingy. Naučili jsme se spojovat a pracovat společně na dálku,“ popisuje změny Milan Polák, CEO módní skupiny Digital people, pod kterou patří například značky Bibloo nebo Zoot.

Po počátečních rozpacích se všichni adaptovali a firmy začaly zdůrazňovat nejrůznější benefity spojené s prací z domu jako úspora nákladů na pronájem kanceláří, energie a cestování, větší flexibilitu při hledání nových zaměstnanců. 

Zaměstnanci si libovali ve větší volnosti a flexibilitě. Uvařit oběd dětem během pracovní doby, dát v pauze prát pračku nebo si po obědě na chvíli zdřímnout a nabrat síly pro potřebnou tvůrčí kreativitu. 

Původní nadšení však vystřídala kocovina. Zaměstnanci se cítili unavení, depresivní, chyběl jim běžný sociální kontakt, zhoršily se vztahy doma. „Během lockdownů pro nás představovala největší problém nemožnost osobních setkání, zaměstnancům opravdu chyběl neformální kontakt s kolegy, který pomáhá posilovat vazby v týmu,“ uvádí ředitelka pro spokojenost firmy Avast, Martina Suchomelová. 

Firmy začaly sčítat náklady způsobené nižší motivací, zhoršenou komunikací a prohřeškům proti pracovní morálce. Podtrženo sečteno, nižší efektivita a produktivita práce.

Efektivita práce z home officu se snižuje už čtvrtý den.

„Studie říkají, že efektivita práce z home office se snižuje už čtvrtý den,“ uvádí Martin Malo, generální ředitel personální agentury Grafton. Hranice mezi prací a domovem je pro zaměstnance důležitá. Vede nejen k větší efektivitě, ale i spokojenosti. Psychologové se shodnou, že řád v životě přináší jistoty a šetří energii.  

Jakmile to pandemická situace umožnila, začaly se firmy navracet k normálu. Pro naprostou většinu firem se home office novým normálem nestal a pro jejich zaměstnance opět začala platit povinnost chodit do kanceláře. Centra měst se přes poledne opět zaplnila, stejně jako restaurace v době oběda. 

„Home Office jsme využívali tam, kde to bylo možné. V řadě případů (elektrárny, distribuce elektřiny) to možné nebylo vzhledem k povaze práce a nutnosti zabezpečit dodávky elektřiny pro ČR. V tuto chvíli jsou už všichni naši zaměstnanci zpět na pracovišti,” říká například mluvčí skupiny ČEZ Roman Gazdík.

Plošný návrat do kanceláří oznámili i v Digital People, práce z domu je tam možná pouze po dohodě s nadřízeným: „Jako vedení máme pocit, že ty nejlepší nápady často vznikají po oficiálním ukončení meetingu, v takovém tom běžném pokecu. Nebo v na chodbě či v kuchyňce. Lidé spolu potřebují komunikovat na živo. Je to rychlejší, efektivnější a plnější energie a nápadů,“ zdůvodňuje své rozhodnutí Milan Polák. 

Situace však není u všech identická. V některých sektorech pracovního trhu nebo u některých profesí může práce z obýváku být pro zúčastněné strany výhodnější: „Někteří typy zaměstnanců z domova pracují efektivněji než z kanceláře. Jedná o introvertní profily zaměstnanců, typicky v oblasti IT. Zde se „remote work“ používal standardně i před pandemií a krize ho pouze akcelerovala,“ vysvětluje Martin Malo.

Například ČSOB běžně umožňovala práci z domu již před pandemií a plánuje v tom pokračovat. „I nyní je home office plně podporován a je běžnou součástí našeho fungování,“ říká tiskový mluvčí banky Patrik Madle.

Vydání Forbesu Ramba

Většina firem se snaží využít kovidových zkušeností a zkombinovat výhody obou modelů. Zatímco výkon zaměstnanců začíná klesat po čtvrtém dnu stráveném doma v teplákách, v kratším časovém horizontu bývá vnímán jako příjemný benefit a vede naopak k větší produktivitě. Firmy se proto často uchylují k tzv. hybridnímu modelu, kdy svým pracovníků umožňují pracovat částečně z domu, většinu času ale musí být přítomni v kanceláři.

Kromě zmíněné Newton Media jde i o Českou spořitelnu, která zavedla tento model už během pandemie a má v plánu v něm i nadále pokračovat “ Je pak na dohodě jednotlivých týmů, jestli se budou v kancelářích scházet jednou týdně nebo 4x do týdne,“ uvádí její mluvčí, Filip Hrubý.

O čtyřdenním pracovním týdnu v Česku uvažuje i společnost Welcome to the Jungle. „Pracovní tempo bylo vždy odpovědností společnosti. Dnes nám čtyřdenní pracovní týden otevírá zcela nové možnosti. Umožňuje nám nastavit cíle a nechat zaměstnance zorganizovat se dle svých potřeb, jak uznají za vhodné. Dochází k jistému přenosu odpovědnosti ze společnosti na zaměstnance, a to považuji za poměrně revoluční,” říká CEO Welcome to the Jungle Honza Klusoň. 

Společnost se inspirovala ve francouzské centrále, kde čtyřdenní pracovní týden funguje od října 2019. Zavedení zkráceného pracovního týdne vedlo k prodloužení průměrné doby strávené v práci z 8 hodin 40 minut na 9 hodin a 10 minut denně.

Co největší flexibilitu pask vyznávají i v Avastu, kde novému pracovnímu normálu přizpůsobili i své pražské kanceláře. „V Avastu jsme od začátku loňského roku zavedli možnost si vybrat, zda chtějí lidé pracovat především z kanceláře (model Work from Office), nebo z domova, chalupy či kavárny a do kanceláře docházet jen příležitostně třeba na osobní schůzky (model Work from Anywhere),“ popisuje nový model Martina Suchomelová.

„Aktuálně vnímáme velký přínos právě té flexibility, kdy si zaměstnanci mohou sami určit kdy a kde budou daný den pracovat a nemusí se tak stresovat, že si například nestihnou vyřídit své soukromé záležitosti. V tom vidíme i celkovou budoucnost práce,“ vysvětluje Suchomelová výhody hybridního modelu. 

Avast má ve své zaměstnance velkou důvěru, kromě flexibilní pracovní doby pro ně zavedl i neomezenou dovolenou. V tom velmi pravděpodobně zůstane na pracovním trhu pionýrem. 

Úplnou svobodu v rozhodování, zda pracovat z domova nebo z kanceláře, tedy Češi nakonec nedostali. Hybridní model výkonu práce, stejně jako větší flexibilita pracovní doby, však budeme vídat u firem stále častěji.