Základní vybavení luxusních hotelů se již dlouho soustředí na nabízení apartmánů s Wi-Fi zdarma, ložním prádlem s vysokým počtem vláken, širokoúhlou HD televizí nebo třeba s prémiovými likéry v minibaru.

Nyní se však hotely více než kdy jindy zapojují do udržitelných postupů, a to nejen proto, aby si ušetřily dlouhodobé výdaje a náklady spojené se změnou klimatu, ale také proto, že to jejich klientela vyžaduje.

O tom, jak se z udržitelnosti postupně stala marketingová nutnost, jsme se bavili s Danielem Luddingtonem, viceprezidentem pro rozvoj společnosti Small Luxury Hotels of the World, která nabízí výběr luxusních hotelů Considerate Collection, do něhož se dostanou jen hotely, které jsou šetrné k životnímu prostředí, vycházejí z lokální kultury a vrací prostředky do místní komunity.

Co vedlo hoteliéry a cestovatele ke změně zvyků a zelenějšímu smýšlení?

Myslím si, že se celý náš obor trochu kaje za dřívější propagaci leteckého cestování, které je v rozporu s udržitelným cestovním ruchem. Měli bychom se zaměřit na to, aby se cestování počítalo jinak, abychom létali méně, ale zůstávali déle, zpomalili a investovali více času do destinací, o kterých víme, že netrpí nadměrným turismem.

A abychom utráceli více v destinacích, kde se s našimi penězi bude smysluplně nakládat i nadále a je větší šance, že zůstanou v dané lokalitě a neuniknou k zahraničnímu korporátnímu vlastníkovi.

To je to, po čem veřejnost touží?

Před uvedením Considerate Collection jsme provedli průzkum mezi více než 1500 členy našeho věrnostního programu a téměř dvě třetiny z nich se domnívají, že udržitelnost je v současnosti jedno z nejdůležitějších témat. V období před pandemií si to přitom myslelo jen šestnáct procent členů. A 58 procent z takto smýšlejících lidí má v úmyslu se při cestování rozhodovat právě podle zásad udržitelnosti.

Poukázali ale na to, jak je obtížné najít adekvátní informace ke kvalitnímu výběru. A obávají se také, že hotely uvádějí informace, které nejsou pravdivé. A to je jeden z důvodů, proč jsme uvedli na trh aktualizovanou nabídku luxusních hotelů. Jako odpověď pokrokově smýšlejícím cestovatelům.

S pomocí naší kolekce udržitelných luxusních hotelů je výrazně jednodušší plánovat. Klienti nemusí zdlouhavě vyhledávat a vybírat podle ekologického zaměření hotelu.

Daniel Luddington, ředitel společnosti Small Luxury Hotels of the World | Foto: Small Luxury Hotels of the World

Je to tak složité?

Jen nálepek ekologický hotel máme na trhu hodně. Řekl bych, že každý hotel, který si chci prohlédnout, používá ve svých marketingových kampaních slova jako ekologický nebo zelený. A to nejčastěji prostřednictvím online bookovacích platforem, které umožňují sebehodnocení hotelu.

A to veřejnosti v jejím výběru vůbec nepomáhá. Jak může poznat, který hotel je v tomto hodnocení upřímný? A proto je pro nás důležité poctivé ověřování a certifikace třetí stranou. Proto musí hotely, které jsou v naší Considerate Collection, prokázat, že skutečně fungují udržitelně.

A jaké jsou podmínky udržitelnosti ve vaší kolekci?

Pro výběr těch nejlepších a udržitelných hotelů jsme použili rámec Globální rady pro udržitelný cestovní ruch (GSTC). Ta je propojena s cíli udržitelného rozvoje OSN. Přijetím těchto kritérií hotely tedy plní i cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Do těchto faktorů je zahrnutý ekonomický, environmentální i společenský rozměr.

Co přesně musí splňovat?

Hotely vybrané do naší kolekce tak musí prokázat vysoký soulad ve třech pilířích udržitelnosti. Zaprvé životní prostředí.

Hledáme hotely, které pečují o přírodu a zvyšují svůj pozitivní dopad na životní prostředí. Hoteliéři, kteří dbají na životní prostředí, musí být zapálení nejen například pro snižování spotřeby energie, vody, odpadu a emisí uhlíku, ale musí také prokázat pozitivní regenerační dopad. Tedy přechod na zelenou energii, ekologické zemědělství, biodynamické zahrady, ochranu přírody, obnovu divočiny nebo zalesňování.

Například resort Amilla Maldives, který získal stříbrný certifikát EarthCheck, si v tomto směru vede dobře díky probíhajícímu projektu rozmnožování korálů a programu chovu ohroženého a endemického ptactva faetona žlutozobého. Dále svým klientům nabízí bezplatně jízdní kola na půjčení, elektrické golfové vozíky nebo venkovní posilovnu s nulovou spotřebou energie.

Řecký hotel The Grand Forest Metsovo je jedním ze zařazených v žebříčku Considerate Collection | Foto Christos Drazos

Jaký je druhý pilíř?

Dále se hotely musí stát v podstatě kulturními správci, kteří neúnavně pracují na ochraně, zachování a propagaci místního kulturního dědictví pro další generace. Prvky kultury se musí prolínat celým provozem a zážitky hostů, stejně jako designem, výzdobou, uniformami personálu a samozřejmě kuchyní.

Skvělým příkladem je Dar Ahlam v Maroku se svým projektem Memory Road. Společně s Global Heritage Fund vracejí opuštěné vesnice v jižním Maroku zpět k životu a zachovávají tak berberský způsob života.

A poslední pilíř?

Vyžadujeme také, aby naši hoteliéři byli komunitně smýšlející. V ideálním případě jsou majiteli místní obyvatelé. Místní vlastnictví znamená hodně, je totiž pravděpodobné, že majitelům na místě a jeho obyvatelích záleží více. Podstatné je také obsazení vedoucích pozic lokálními lidmi. Hotely musí investovat do vzdělávání, zdravotní péče a školení svých zaměstnanců a jejich rodin.

Klíčové jsou také lokální nákupy, volba nákupu místních potravin, samozřejmě tradičních látek, nábytku, designu, umění a zážitků navržených a řízených místní komunitou. Skvělý odraz tohoto pilíře uvidíte v Bhutan Spirit Sanctuary, kde jsou téměř všichni členové týmu Bhútánci a jsou úzce spjati se svými domovskými komunitami.

Prodraží se resortu takovýto závazek? A nezvyšuje výdaje zákazníků?

Při zavádění nových systémů jsou pro každý podnik vždy počáteční finanční náklady vyšší, nicméně udržitelné obchodní myšlenky jdou ruku v ruce s efektivitou nákladů.

Hervé Houdré je jedním z odborníků na udržitelné pohostinství, s nimiž spolupracujeme v rámci výběru Considerate Collection, a dokonale to vystihl, když hovořil o tom, že je třeba hotely povzbudit k přijetí obchodního modelu, který do jejich strategie integruje trojí spodní linii – zisk, lidé a planeta.

Tento model začíná především u zisku. Když hotely začnou efektivněji využívat energii, spotřebu vody a nakládat s odpady, což jsou všechno základy čistého životního prostředí, nakonec ušetří nemalé peníze, které by se měly promítnout i do nákladu hostů. Další věcí, kterou by mělo mít odvětví na paměti, je, že legislativní prostředí se celosvětově vyvíjí tak, aby odpovídalo cílům v oblasti změny klimatu, proto je důležité investovat a přijmout opatření nyní, aby se předešlo pokutám a poškození pověsti v budoucnu.

V neposlední řadě si myslím, že tam, kde dochází ke zvýšeným nákladům pro hosty, je důležité, aby hoteliéři byli transparentní a jasně informovali o přidané hodnotě jejich postupů udržitelnosti pro životní prostředí a komunitu, aby se hosté mohli cítit součástí řešení.

Bude pro vaši kolekci v budoucnu existovat závazek eliminující všechna fosilní paliva při vytápění, osvětlení?

S tím, jak se Considerate Collection rozrůstá a vyvíjí svá kritéria, je závazek úplně omezit fosilní paliva v rámci všech hotelových provozů jedním z nejbližších cílů. Eliminace je ideálním cílem. V současné době se sice nemůžeme vyhnout vzniku znečištění prostřednictvím dopravy, můžeme však cestovatelům nabídnout příležitosti k objevování udržitelných hotelů, které volí účinnější systémy hospodaření s obnovitelnou energií, vodou a odpady.

Jak se v tomto století změnil význam slova „luxus“?

Kdysi dávno byl „luxus“ materiální pojem, který se často definoval jako největší, nejlesklejší a nejdražší. V průběhu let, kdy se lidé stali náročnějšími, se však luxus stal spíše stavem mysli. V jádru vždy šlo o status, ale posunul se od materiálního vlastnictví a nyní je spíše o tom, „kdo jsem“.

Lidé chtějí ukázat, že jsou etičtější, kreativnější, propojenější a vkusnější než masy. S rostoucími obavami o náš dopad na životní prostředí si myslím, že luxus a udržitelnost jsou téměř zaměnitelné. Pro nás ve společnosti je udržitelnost novým luxusem.

Zajímavé je, že naše hotely Considerate Collection, které jsou spravovány udržitelně, také dosahují nejvyšších skóre v našich zprávách od neohlášených inspekcí, které z velké části měří zážitek luxusních hostů. Možná že lidé v nich pracují spokojeněji. Je o ně postaráno, takže jsou schopnější pečovat o hosty.

Nedávno jsem se vrátil z Castello di Reschio v Perugii. Úžasně krásné, naprosto luxusní, zcela udržitelné. Zavádějí energii z tepelných čerpadel, vykazují nulový odpad. V dohledu nejsou žádné plasty. Personál hotelu tvoří z devadesáti procent místní zaměstnanci a odvádějí úžasnou práci při ochraně a zachování starých opuštěných zemědělských usedlostí, které slouží jako ubytovací zařízení pro hosty.

Hotel Castello di Reschio in Perugia se chlubí nulovým odpadem a žádným plastem ve svých prostorech | Foto: Philip Vile

Takže tradiční definice luxusu podle vás mizí?

Luxus není a nemůže být plýtvavý přebytek s nesmysly, jako je neustálé doplňování věcí novými, jako je výměna ložního prádla a ručníků každý den, nechat si měnit mýdlo při každém mytí rukou, mít sto koupelnových doplňků, pantofle zabalené v plastu, koš s ovocem zabalený v plastu, které nikdo nejí… A tento seznam by mohl pokračovat velmi dlouho.

Musíme si přiznat pokrytectví tohoto luxusu. Nemůžeme mít svůj soukromý luxus ve velkých nablýskaných nově postavených letoviscích, aniž bychom nějakým způsobem nepřipravili místní lidi o jejich půdu, o jejich zdroje. Je to nepříjemná a nepohodlná pravda. Větší, rychlejší, lesklejší, teplejší i chladnější ve výsledku znamená více oceli, více cementu, betonu, více plastu, více klimatizace, více nafty a plynu, více vody. Více, více, více. Tento luxus je neudržitelný.

Proč se mu podbízíme? Když máte hotel, který má 200 místností, místní lidé obvykle nejsou na manažerských, organizačních a řídicích pozicích. Na druhou stranu, pokud se jedná o nemovitost sestávající z několika malých domů, může je mít na starosti několik malých týmů a mohou to být místní lidé. „Malé“. To je klíčové slovo, abych si dokázal představit skutečný luxus.

Povězte mi o tom, jak se hotelový průmysl vzpamatovává v době, kdy pandemie stále číhá, a dokonce se znovu objevuje?

Všude, kam se podíváte, se objevují titulky „Velký návrat cestovního ruchu“, i když covid-19 stále existuje. Očkování a průlomové léky v kombinaci s obecnou náladou obyvatelstva jít prostě dál znamenají, že lidé stále více touží po cestování, téměř nesoudně a nyní více než kdy jindy.

Některé z našich hotelů zažívají skutečně dobrou sezonu, protože lidé jsou již připraveni posunout se dál a žít i s covidem. Hotely měly během pandemie čas se zastavit, zamyslet a zdokonalit svou nabídku pro hosty.

Zaznamenali jsme několik skutečně kreativních konceptů. Například hotel Wittmore v Barceloně nabízí od května do října zážitek spaní pod hvězdami, kdy si hosté mohou exkluzivně rezervovat spaní na střeše hotelu.

Jaký vliv měla rusko-ukrajinská válka na cestování po Evropě?

Těžko říct, ale v našich statistikách jsme v důsledku války nezaznamenali žádný větší dopad na cestování po Evropě.

Vlastní hotely zařazené do vašich žebříčků spíše jednotlivci nebo velké společnosti?

V současné době máme v rámci Small Luxury Hotels of the World v seznamech více než 520 hotelů. Většina našich hotelů nemá více než padesát pokojů a všechny jsou v nezávislém vlastnictví. Mnohé z nich patří jedné rodině již po několik generací.