Víno z vlastní produkce, dostatek denního světla i během deštivých dnů nebo divadelní představení pro bezmála tři stovky pacientů. Centrum duševního zdraví, které právě teď roste v areálu berounské nemocnice, slibuje podmínky, díky nimž by boj s depresemi a jinými psychickými problémy mohl být chvílemi i radostný.

Majitel Sotirios Zavalianis chce stavbou za více než miliardu zcela změnit fungování české psychiatrie. „Jedinečný projekt nejen v rámci republiky, ale i v regionu střední Evropy,“ tak častuje plánované Centrum duševního zdraví český podnikatel řeckého původu, do jehož portfolia v rámci společnosti AKESO holding spadají také zdravotnická zařízení v Hořovicích, Pardubicích a Praze.

To, co zní jako silná slova, však může znamenat skutečný krok kupředu v přístupu k léčbě duševních a civilizačních chorob. Kromě běžných prostředků léčby totiž budova počítá také s širokou škálou doplňkových služeb pro klienty, které jim mají pomoci zmírnit projevy i příčiny nepříznivé životní situace.

V budově naleznou bazén, tělocvičnu, fitness a divadelní sál pro 280 lidí. Mimo to projekt počítá se zázemím pro ergoterapii, fototerapii, muzikoterapii a s poradnou v oblastech sociální, právní i ekonomické problematiky.

„Být jako člověk v nouzi celý den zavřený bez jakékoli aktivity jen v jednom pokoji a občas zavítat do místnosti pro skupinovou terapii není ideální. Náš projekt proto počítá s velkým množstvím možných aktivit, protože jak známo, aktivita snižuje stres a pozitivně ovlivňuje to, jak se člověk cítí,“ říká Zavalianis, který je mimo jiné majitelem stavební firmy, jež má stavbu na starosti.

Je tedy svým vlastním dodavatelem, což mu umožňuje výraznou měrou ovlivňovat finální podobu projektu, který už stihl v průběhu výstavby několikrát pozměnit.

Další inovací by pak podle Zavalianise měla být i simulace denního svitu během sychravých dní. Nedostatek přirozeného světla je totiž významným faktorem, který přispívá k depresím. Zvolená světelná intenzita by měla odpovídat přirozené denní fázi.

Ani to ale Zavalianisovi evidentně není dost. Ve svahu za budovou proto vznikne i malý vinohrad, kterým chce zase o něco posunout estetickou stránku nemocnice. S myšlenkou však nepřišel sám Zavalianis, který prý sám alkoholu neholduje. Vnukl mu ji kamarád z Moravy, který by mohl ze zdejších hroznů výhledově vyrábět i onen lahodný mok.

Všechny pokoje Centra duševního zdraví by si měly držet vysoký standard a pár z nich bude mít charakter apartmánů. I tak by ale služby centra měly být dostupné všem psychiatrickým pacientům, bez ohledu na finanční zázemí.

„Tímto projektem bychom chtěli ukázat, že se dá i v českých podmínkách dělat psychiatrie na vysoké úrovni. Chceme být příkladem nejen pro zbytek republiky, ale pro celou Evropu,“ prohlašuje sebejistě Zavalianis, který jel spolu se svým týmem před časem pro inspiraci do zahraničí. Ani tam však podle něj situace není ideální. „Raději se snažíme jít vlastní cestou, a ne jen kopírovat zahraniční modely,“ doplňuje.

Svým zaměřením se má oddělení vztahovat především k případům, které vyžadují akutní, ne však dlouhodobou péči. Průměrná doba pobytu by se tak měla pohybovat v rozmezí dvou až čtyř týdnů – tomu bude odpovídat i škála léčených onemocnění, tedy převážně neurózy a lehčí formy psychóz.

S velkou investicí se počítá i do bezpečnosti celé budovy, na které AKESO spolupracuje s odborníky ze Švédska. To stavbu samozřejmě prodraží, jelikož všechno musí být nerozbitné a pro pacienty bezpečné. „Budeme se snažit léčit široké spektrum diagnóz, nepočítáme však s tím, že bychom se starali o dlouhodobě nemocné. K tomu není náš projekt uzpůsoben,“ říká majitel nemocnice.

„Celý koncept vznikl nejdříve u nás ve firmě, samozřejmě jen v hrubých obrysech. Nejsme ale odborníci a naše původní myšlenky jsme museli konzultovat a korigovat s předními českými odborníky,“ vysvětluje Zavalianis.

A spolupracovat s nimi chce i do budoucna. Projekt, který má ambici stát se špičkovým centrem pro pomoc lidem s duševními problémy, chce navíc spolupracovat i s krizovými a komunitními centry ve spádové oblasti Středočeského kraje a Prahy.

Podle Zavalianise byl segment duševních onemocnění dlouhodobě opomíjený a podfinancovaný. Podstatná část populace trpí jejich různými formami a není pro ně dostatečná kapacita. V České republice je podle něj například zoufalý nedostatek dětských psychologů a psychiatrů.

„Doufám, že se naše zařízení stane také inspirací pro mladé, aby se začali zajímat o studium psychiatrie a psychologie,“ říká Zavalianis, který má s prostředím psychiatrie osobní zkušenost.

„Jsem jasnou ukázkou toho, že i navzdory těžkým obdobím se dají dokázat velké věci,“ uzavírá majitel AKESO holdingu.