V pátek 24. února uplynul rok od chvíle, která změnila svět, právě v ten den vtrhla ruská vojska na Ukrajinu. Změnila tím zásadně i život v Česku a chod českého byznysu. Nad těmito souvislostmi se v komentáři zamýšlí ministr zahraničí Jan Lipavský, jehož názory zaznívají i v obsáhlém textu na toto téma v březnovém čísle našeho magazínu, které právě vychází.

V souvislosti s ruskou agresí se nyní musí bolestně projevit zkušenost z nadměrné závislosti a technologické spolupráce se státem, který dlouhodobě nesdílí naše hodnoty. Touto zkušeností procházíme my i naši spojenci. Jsem ale pevně přesvědčen, že z ní vyjdeme silnější a odolnější.

Základní poučení je jasné – výše uvedená závislost je v rozporu s naší bezpečností i prosperitou. Platí to pro Rusko a stejně tak pro Čínu.

Naším specifikem je, že jako jedna z nejvíce otevřených ekonomik v Evropské unii s vysokým podílem dovozu a vývozu dlouhodobě usilujeme o co nejotevřenější světový obchod postavený na rovných podmínkách. Snížení obchodu s Ruskem je tedy zcela zřejmé a ministerstvo zahraničních věcí pomáhá hledat nové příležitosti posílením obchodu s jinými státy a regiony.

Ukázali jsme, že jsme schopni za velmi krátkou dobu nalézt alternativní dodavatele zemního plynu a dalších surovin – a nepochybuji, že stejně uspějeme s hledáním nových trhů pro export. Zvýšenou pozornost věnujeme především rychle rostoucím ekonomikám jihovýchodní Asie, Indie i Afriky.

Vybudovat si pozici na geograficky i kulturně vzdálenějších trzích je samozřejmě pro firmy obtížnější. Vyžaduje to dlouhodobější úsilí, vytvoření zahraničních poboček a budování vlastních českých značek. Ministerstvo má však nástroje, jak v tomto českým firmám pomoci.

Ekonomická spolupráce je jednou z hlavních agend zahraničních cest jeho i vládních představitelů a představitelek. Osobně se letos chystám navštívit Indii, Afriku, země Latinské Ameriky, Asie a další především mimoevropské destinace. Všude tam, kde to bude možné, mne budou doprovázet podnikatelské delegace.

Při přípravě zahraničních cest zohledňujeme i aktuální projekty českých firem. V aktivitách ekonomické diplomacie se zaměřujeme na inovativní sektory, které mají potenciál většího českého vývozu do budoucna. Vedle čtyř vědeckých atašé ve Spojených státech, Izraeli, na Tchaj-wanu a v Bruselu, se vědecké diplomacii částečně věnuje i zhruba sto patnáct ekonomických diplomatů na našich ambasádách.

Řada podnikatelských misí v rámci projektů ekonomické diplomacie čítá například české firmy z vesmírného průmyslu, dodavatele technologií pro chytrá města, nanotechnologie nebo třeba fintech. Služby ekonomické diplomacie jsou také plně k dispozici pro české vědecké a výzkumné instituce

Naše univerzity kupříkladu informujeme o možnostech spolupráce při budování nových fakult a studijních oborů v partnerských zemích, pořádáme akce zahraniční spolupráce inovačních center a propagujeme i možnosti studia v České republice pro zahraniční samoplátce.

Obecně souhlasím také s tím, že krize spojená s válkou ukázala nutnost užší byznysové provázanosti v rámci Evropské unie. Musíme zvýšit odolnost vůči přerušení dodavatelských řetězců v klíčových oblastech – a jak konkrétně toho dosáhnout, je otázkou, o které běží hluboká diskuse.

Unie coby unikátní společenství sedmadvaceti zemí má tak širokou základnu schopností, kapacit a technologií, že dosažení cíle je nejen možné, ale i velmi reálné. Musíme ale správně nadefinovat, čeho chceme dosáhnout, a stanovit schůdné cesty k naplnění cílů.

Klíč je v detailech, abychom neoslabovali naši prioritu: silný a fungující vnitřní unijní trh, založený na rovných podmínkách a odbourávání neodůvodněných překážek.

Další a naprosto klíčový význam bude mít ekonomická obnova Ukrajiny – jak pro těžce zkoušené civilní obyvatelstvo země, tak pro dlouhodobou stabilizaci regionu. A české firmy se do obnovy aktivně zapojí, protože mají v regionu zkušenosti a kontakty.

Už před válkou s Ukrajinou spolupracovaly a dnes nabízejí přesně ty technologie, kterých bude zapotřebí nejvíce, od obnovy Ruskem zničeného ukrajinského zdravotnictví po elektroenergetiku. Již letos také zrealizujeme řadu akcí na podporu ekonomické spolupráce s Ukrajinou.

Bezpečnostní situace samozřejmě nutí k obezřetnosti a často jdeme cestou organizování návštěv ukrajinských partnerů v Česku. Máme však tu výhodu, že naše republika má na Ukrajině díky pohotové a neustálé pomoci velmi dobré jméno a kontakty. A z toho ve výsledku těžíme všichni.