V pátek 24. února je to rok od chvíle, která změnila svět. Právě v tento den před rokem vtrhla ruská vojska na Ukrajinu. Změnila tím zásadně i život v Česku a chod českého byznysu.

Válečný rok pro Forbes okomentoval Stanislav Martinec, zakladatel a šéf vizovické firmy Koma Modular.

Co se děje rok po vypuknutí války na Ukrajině v ekonomice a v byznysu, a jak současná rozkolísaná doba ovlivňuje život firem? Je třeba se podívat, čím firmy v poslední době prošly a procházejí nyní – a na jaké nové podmínky se musí adaptovat.

V mnoha z nich především dochází po třiceti letech ke generační výměně a hledání balancu mezi starým a novým. Firmy z důvodů volatility cen energií, materiálů nejsou schopny dobře kalkulovat, „lean“ pravidla přestávají platit nebo se mění a mnozí neví jak reagovat. Jednou firma jede, pak zase stojí, do firem zasahují regulace státu…

Zároveň začíná konečně fungovat kouzlo lokalizace a lokální výroby. Evropské firmy již nechtějí být závislé na dodávkách čipů a oceli z Asie a v plné nahotě se ukazuje, že světová strategie globalizace byla strategií špatnou.

Často se proto vracím k Baťovi. Vždy nám ukazoval, jak v globálním světě podnikat lokálně. Zdeněk Pokluda ve své knize Baťa na všech kontinentech uvádí, že v roce 1983 bylo na mapě baťovského podnikání devadesát dva zemí světa, v nich téměř sto továren a zaměstnaných devadesát tisíc místních zaměstnanců.

Baťa lokální zdroje hledal vždy – surovinové, lidské i prodejní. Zatímco on budoval soběstačná města, my žijeme ve světě, který vystihuje zkratka VUCA: Volatility, Uncertainity, Complexity, Ambiquity – česky proměnlivost, nejistota, složitost, mnohoznačnost.

A ta znamená, že se především musí změnit inovační kultura ve firmách. Co to znamená pro jejich nové lídry a lídryně?

  • Sledují a přijímají nové trendy
  • Neustále inovují řízení, produkt, procesy a technologie
  • Zapojují celou firmu
  • Mají jasnou strategii a cíle
  • Neustále se vzdělává celá firma a posouvá svou znalostní úroveň
  • Přijímají nové a často i velké výzvy
  • Neustále testují nové modely
  • Řeší témata otevřeně, komunikují otevřeně

Když se vrátíme ke zkratce VUCA, proměnlivosti je třeba porozumět, nejistotu nahradit jasnou vizí, složitosti zjednodušovat a na mnohoznačnost agilně reagovat.

Sami ve firmě už třicet let propagujeme modularitu a její uplatnění v měnícím se světě. Často říkáme, že modulární řešení a obor modulárních staveb je právě tím oborem do nejistých a nejasných časů.

Naše orientace na Afriku a vybudování prvního modulárního letiště na světě v Senegalu nám ukazuje, že je třeba orientovat byznys na teritoria, kde je hodně lidí a špatná infrastruktura – oproti naší civilizaci, kde často míváme infrastrukturu naopak perfektní – a lidí minimum.