Konec nouzového stavu rozvířil debatu nad tím, která opatření bude možné udržet i bez něj a která nikoliv. Místo krizového zákona se nově budou omezení vydávat na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Otěže tak převezmou kraje ve spolupráci s hygienickými stanicemi, které však mohou zákazy stanovovat jenom na svém území a v omezeném rozsahu.

Bezesporu nebude možné vydávat plošná opatření ani omezovat základní svobody, jakými je volný pohyb nebo setkávání se. Otázkou zůstává, zda zůstanou zavřené obchody nebo restaurace. Přesto, že se zdánlivě jedná o podobná zařízení, na gastro a maloobchody se může vztahovat jiný režim.

„Skutečně je rozdíl mezi uzavřením restaurací a obchodů. Narážíme zde na zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho § 69, který ministerstvu zdravotnictví vysloveně umožňuje vydat zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,“ říká Ondřej Preuss, ústavní právník a zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz.

Zákon však podle něj výslovně nehovoří o dalších službách ani maloobchodech. „Tato konstrukce je totiž primárně určena k boji s lokální nákazou šířící se například potravinami. Zde tedy leží rozdíl mezi restauracemi a obchody,“ doplňuje.

I prodej v maloobchodech nicméně může narážet na obecnou formulaci v předpisu. „Zákon umožňuje i zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo k předcházení jejího vzniku. Z již známé judikatury však plyne, že by ministerstvo nemělo využívat tento zákaz příliš široce a zejména bez náležitého odůvodnění,“ říká Preuss.

Otázkou, kterou nejspíš budou muset na konkrétních případech rozhodnout až soudy, však zůstává, co se v současné situaci dá považovat za opodstatněné a co už nikoliv.

Další možností je také vyhlášení stavu nebezpečí hejtmany na území jejich kraje. „Ten následně umožňuje nařídit zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území, což by mohlo při určité vůli omezit provoz daných služeb,“ uzavírá Preuss.

Až příští dny tak ukážou, jakou cestou se čeští politici vydají, jestli se obchody skutečně v pondělí otevřou a případně, jak dlouho otevřené zůstanou. A pak bude ještě záležet, jak se k celé situaci postaví české soudy.