Molekulární vodík má prokázané pozitivní účinky na lidské zdraví. Na tomhle vědecky podloženém závěru staví svůj byznys ostravský podnikatel David Maršálek. S vodíkem pracuje přes deset let, investoval desítky milionů do výzkumu, postavil mezinárodní tým odborníků a věří, že se mu díky vodíku podaří vybudovat miliardovou firmu, která změní přístup k prevenci i léčbě některých onemocnění a dobude světové trhy.

Skupina H2 Global Group, kterou Maršálek založil a vybudoval z ní vodíkové impérium, aktuálně pracuje na prototypu unikátního přístroje, který umožní lidem vodík inhalovat a dokáže o něj obohatit vodu i jiné nápoje. Pod ochrannou známkou H2 Medical Technologies chce vodíkový generátor už brzy nabídnout v Česku i v dalších evropských zemích.

„Naše skupina je světovým lídrem a zároveň průkopníkem na poli vodíkových technologií nejen ve  zdravotnictví, ale i v lázeňství, wellness, kosmetice, potravinářství, zemědělství nebo chovatelství,“ netají se zakladatel H2 Global Group velkými plány v dalších oborech. Investorům skupina nabízí možnost podílet se na téhle H2 revoluci prostřednictvím vlastního vodíkového dluhopisového programu.

Jaký potenciál má vodík pro naše zdraví?

Obrovský! Na výzkumu o vodíku a jeho vlivu na zdraví člověka a zvířat už desítky let pracují vědci z celého světa, velmi progresivní je v tomto směru hlavně Japonsko. Například profesoři Ohta a Oshawa zkoumají účinky inhalace vodíku během zástavy srdce. Na základě jejich výzkumu zavedly nemocnice v Japonsku zařízení pro inhalaci molekulárního vodíku do systému urgentní medicíny.

U nás se výzkumem vodíku ve zdravotnictví zabývá především Ústav experimentální medicíny Akademie věd v Praze, kde tým docentky Čejkové vytvořil patent na léčebný přípravek obsahující molekulární vodík se zvýšeným antioxidačním účinkem. Je určený k prevenci a léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění.

Na vývoji a výrobě nejen tohoto a dalších produktů v současné době pracujeme prostřednictvím naší výrobní společnosti H2Pharm. Naším cílem je mít v týmu jen ty nejlepší odborníky, abychom na trh uváděli produkty v co nejvyšší kvalitě. Produkty s využitím tohoto patentu, konkrétně H2 Immunity a H2 Forte, už máme v prodeji.

Podílíte se i na dalších výzkumech, které zkoumají využití molekulárního vodíku v medicíně?

Naše společnost H2 World Health and Beauty Company je významným partnerem světově unikátního výzkumného projektu, který provádějí vědci z výzkumného týmu docenta Michala Botka na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Už pět let se intenzivně zabývají hodnocením účinku molekulárního vodíku na odezvu organismu během různých druhů zatížení a jeho vlivem na následné zotavení. Úkolem aktuálního výzkumu je ověřit, zda inhalace molekulárního vodíku může napomoci lidem trpícím post-covidovými obtížemi s rychlejší revitalizací organizmu a návratem do běžného života.

Podle docenta Botka některé mezinárodní experimentální studie už prokázaly, že molekulární vodík mimo jiné snižuje přehnanou zánětlivou reakci imunitního systému, takzvanou cytokinovou bouři.

Jak jste se k vodíku dostal?

Při jedné ze služebních cest v mém bývalém oboru jsem se setkal s působením molekulárního vodíku v praxi. Bylo to v Los Angeles a dodnes si pamatuji tu směs údivu a fascinace.

Hned jste ve vodíku viděl byznys s miliardovým potenciálem?

Potenciál jsem tušil. Molekulární vodík je známý svou širokou škálou vědecky prokázaných pozitivních účinků na lidské zdraví a například v Japonsku je už registrovaný jako medicinální plyn. Pochopil jsem, že je jen otázkou času, kdy začne být velmi žádaným artiklem v různých oborech po celém světě. Takže jsem se rozhodl dát do vodíku svůj čas, energii a finance.

Cesta ke společnému úspěchu byla trnitá a trvala 10 let. Postupně se ke mně přidali další kolegové, kteří jsou dnes nedílnou součásti společnosti H2 Global Group. Podařilo se nám vytvořit tým odborníků a profesionálů, kteří nám aktivně pomáhají. Není to jen o penězích, ale hlavně o lidech, zásadní je mít správný tým kolem sebe a umět s ním komunikovat. Dnes už těžíme z dlouholetých zkušeností dceřiných firem a partnerských organizací, které se zaměřují na klíčová odvětví.

Jakou roli ve vašem byznysu hraje vodíkový generátor H2?

Pracujeme na prototypu unikátního vodíkového přístroje, speciálního elektrolyzéru vyrobeného v EU. Slučuje několik funkcí, tou hlavní je inhalace vodíku. Dokáže ale také molekulárním vodíkem obohacovat vodu a jiné nápoje.

Rádi bychom, aby dalším výsledkem našich dlouholetých aktivit spojených s vlastní výrobou byla také registrace tohoto lokálně vyvinutého přístroje jako zdravotnického prostředku, který bude dostupný pro všechny, podobně jako jsou i naše další produkty.

Naším záměrem je se s tímto a dalšími přístroji, které jsou ve vývoji, dostat do širší oblasti zdravotnictví a pomáhat lidem. V současné době dodáváme naše řešení v podobě inhalačních přístrojů, doplňků stravy a kosmetiky do vybraných lázní a wellness hotelů v Česku a na Slovensku, kde významným způsobem pomáháme lidem s různými zdravotními komplikacemi, mimo jiné i v rámci post-covidových lázeňských pobytů.

Proč právě generátor vodíku?

Vzhledem ke zhoršující se zdravotní situaci lidí, v době neustále se objevujících různých typů respiračních onemocnění a jiných zdravotních problémů jsme schopni nejen Čechům nabídnout řešení 3 v 1. Doma si mohou sami vyrobit a inhalovat z jednoho přístroje jak vodík a kyslík, tak i vodíkem nasycenou vodu k pití.  

Věříme, že po letech strávených výzkumem, vývojem a průzkumem trhu jsme s naším záměrem rozběhnout lokální výrobu přístrojů a produktů ve velkém, přišli ve správný čas. Lidem stále více záleží na jejich zdraví, a to nás žene ještě rychleji kupředu.

Jak jste dokázali tolik let financovat tak rozsáhlý projekt?

Před pár lety jsme s kolegy začali mít možnost konečně trochu roztahovat křídla, a proto jsme nejprve oslovovali individuální investory a poté jsme vydali korporátní dluhopisy v oblasti vodíku. A to nejen ve zdravotnictví.

David Maršálek, H2 Global Group

Abychom naplnili naše velké plány s mezinárodním dosahem, založili jsme vloni v rámci skupiny H2 Global Group novou investiční společnost Molecular HydroGEN Investment Group, která má za úkol zajišťovat finanční zdroje celé skupině. Jednou z prvních aktivit bylo podání žádosti u ČNB pro schválení světově prvního vodíkového dluhopisového programu. Dnes můžeme investorům nabídnout příležitost být u rozjedu dalšího českého úspěšného příběhu, a to revoluce s vodíkem nejen ve zdravotnictví.

Kolik peněz se vám podařilo od investorů získat a jak je zhodnocujete?

Za poslední tři roky jsme od investorů získali přibližně 40 milionů korun. Investice do vodíku ve zdravotnictví zažívá velký rozmach a nám se tento vývoj povedlo dopředu odhadnout.

Investory láká vodík, především pro jeho využití v oborech medicíny, biomedicíny, biotechnologie, biochemie, kosmetiky a potravinářství. V těchto oborech jsme světoví lídři, máme unikátní know-how a mnoho let zkušeností s reálnými výsledky. Proto nám lidé věří.

Vydělané a získané peníze průběžně investujeme především do výroby produktů a přístrojů, do lidí, do výzkumu a vývoje, marketingu a propagace, ale také do patentů, ochranných známek a světových doménových jmen. Díky těmto aktivitám hodnota firmy v posledních několika letech stoupla mnohonásobně. Ruku v ruce s tím jde i rostoucí zájem větších investorů.

Cílíte právě na velké investory?

Investorem do vodíkových technologií se dnes může stát každý již od 25 000 korun se sedmiprocentní roční úrokovou sazbou. Ale stále častěji se na nás obracejí větší investoři a investiční skupiny.

Investice do vodíku není jen o zhodnocení volných prostředků, ale také o možnosti být u toho a podpořit vznik nového unikátního odvětví. Vstupujeme do éry snižování emisí a podpory životního prostředí a také nacházení nových cest, jak lidem zkvalitnit život, a ještě mnohem více.

Jaké vodíkové produkty máte ve svém portfoliu?

Unikátní produkty, které jsme po několika letech výzkumu a vývoje v roce 2021 uvedli úspěšně na trh, jsou vodíkové tablety H2 Forte, H2 Immunity a H2 Dent Care. Distribuci exkluzivně zajišťuje naše distribuční společnost H2 World Health and Beauty Company. Jsou k dostání ve vybraných lékárnách v Česku i Slovensku i na e-shopech, ale také v některých lázeňských domech, kde jsou součástí celých specializovaných vodíkových procedur.

Chystáte s vodíkovými projekty expanzi na světové trhy?

Ano, už v dohledné době. V současnosti s našimi vodíkovými produkty v podstatě nemáme konkurenci.

V čem jste unikátní a jak se chcete prosadit mezi světovými projekty, které se zabývají využitím vodíku?

V posledních dvou letech jsme hodně investovali hlavně do výzkumu a vývoje. Stálá inovace, kvalita a cenová dostupnost našich produktů je pro nás prioritou.

Několik let sleduji vývoj vodíkových projektů ve světě, které se řadí do takzvaných Hydrogen Valleys. Tyto projekty jsou postavené na využití vodíku v dopravě a energetice. Zatím se ani jeden z nich do hloubky nezabývá vodíkem z pohledu medicinálního plynu.

Proto jsme s mým odborným poradním týmem dali dohromady nadčasový projekt H2City, který má za úkol představit a nabídnou naše produkty a technologie všem developerům, kteří vodíková města a vodíkové distrikty budují, nebo mají v plánu vybudovat. Věříme, že molekulární vodík patří do každé domácnosti.

Jak chcete posílit svoji pozici v Česku?

Po vzoru Japonska a zbytku světa jsme se i my v Česku konečně dočkali národní vodíkové strategie. Naše aktivity směřují k tomu, aby brzy bylo schváleno využití vodíku jako medicinálního plynu ve zdravotnictví, podobně jako je tomu v Japonsku. Cílem je zařazení molekulárního vodíku jako zdraví prospěšné látky do běžného života lidí. Ovšem využití vidíme i v korporátní a zdravotnické sféře.

Neustále se snažíme zefektivnit výrobu, logistiku a distribuci. Nedávno jsme investovali do vlastních prostor, máme k dispozici jak kancelářské, tak i skladovací prostory o rozloze více jak 1000 m2. Disponujeme tak vlastím globálním distribučním centrem přímo v Česku.