Státní agentura na podporu obchodu CzechTrade otevřela v mexickém hlavním městě Mexico City nový exportní inkubátor, který českým firmám nabízí zázemí a další služby pro rozvoj jejich podnikání. Je to první exportní inkubátor CzechTrade v Latinské Americe, celkově čtvrtý. Zástupci CzechTrade o tom v úterý informovali v tiskové zprávě. První exportní inkubátor agentura otevřela v roce 2021 v Indii, další následovaly v Chicagu a Dubaji.

S přibližně 130 miliony obyvatel je Mexiko podle agentury CzechTrade velkým trhem, který nabízí také expanzi do Karibiku, dalších zemí Střední Ameriky nebo Spojených států. Firmy budou moci služeb inkubátoru v Mexiku zahrnující sedmdesát asistenčních hodin využívat nanejvýš půl roku. Agentura CzechTrade jim poskytne pomoc s vyhledáváním obchodních partnerů, propagací, organizací schůzek, tlumočnické nebo překladatelské služby. Právě až šest měsíců může podle ředitele agentury Radomila Doležala trvat příprava vstupu na mexický trh.

„Exportní inkubátor je jeden z nástrojů, díky kterému dokážeme velmi efektivně podpořit globální ambice českých firem. Umožňuje vytvořit až na půl roku zázemí pro expandující firmy za účelem etablování na komplikovaném, ale růstově perspektivních trhu. K dispozici těmto firmám budou i navazující služby agentury CzechTrade, především pak služba KOMPAS pro podporu v oblasti právní, finanční i lidských zdrojů na cílovém trhu,“ doplnil Doležal. Prostory a služby inkubátoru začnou podle něj v nejbližší době využívat zatím dvě české firmy se zaměřením na průmyslový design a vzdělávací programy.

„Inkubátor je vhodný také pro firmy, které působení v zahraničí teprve vážně zvažují a inkubační čas využijí například pro vyhledávání obchodních partnerů nebo získávání nezbytných informací či kontaktů. Inkubátor mohou také využít společnosti, které provádějí přesun výroby do nového teritoria, a je otevřen i start-upovým firmám,“ uvedl Doležal.

Agentura CzechTrade funguje od roku 1997. Českým firmám usnadňuje rozhodování o výběru vhodných teritorií, pomáhá zkrátit dobu vstupu na daný trh a podporuje aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v cizích zemích. Spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktuálně CzechTrade nabízí služby v 64 státech na všech pěti kontinentech.