Mikro a macro trenching, solární elektrárny nebo třeba kvantová kryptografie. To jsou moderní technologie, do kterých aktuálně investuje největší česká telekomunikační infrastrukturní firma CETIN.

Solární elektrárny na pěti krajských telekomunikačních budovách firmy za téměř 14 milionů korun patří mezi projekty, kterými společnost přispívá k udržitelnosti.

Elektrárny v Praze, Plzni, Pardubicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem budou mít maximální výkon až 450 kilowatt-peak a za rok by měly vyrobit přes 400 megawatthodin. Pro firmu znamená významnou úsporu za energie. Ročně totiž spotřebuje až desítky gigawatthodin.

Projekt je řádově z 20 až 25 procent dotovaný financemi z Evropské unie. Návratnost odhaduje specialista na síťovou infrastrukturu Martin Sudík na pouhých sedm let. „Máme totiž konstantně velký odběr. To běžní lidé nemají. Ti mají velký odběr, když elektrárna nevyrábí, a malý, když vyrábí. Musejí tak mít, na rozdíl od nás, baterie pro akumulaci energie. Investované peníze se jim proto běžně vrátí až po mnohem delší době,“ vysvětlil.

Životnost elektráren odhaduje expert na minimálně 25 let. „Pokud jsou panely správně nainstalované, tak jsou víceméně bezporuchové. Jen střídače se musejí jednou za životnost panelů vyměnit. S tím ale počítáme. To je běžná věc,“ dodal Sudík. Servis bude řešit externí firma. CETIN bude elektrárny pouze monitorovat.

Poškození elektráren nepředstavuje bezpečnostní hrozbu

Pokud by se do střídačů nabourali hackeři, důležité prvky sítě CETINu to neohrozí. Jediné, co se může stát, je, že firma nebude čerpat uspořenou energii z panelů. Jiné nebezpečí nehrozí.

Aktuálně společnost vybírá zhotovitele stavby. „Nabídku podalo pět českých firem. Teď si je procházíme a vybíráme z nich,“ sdělil Martin Sudík. Začít fungovat by měly elektrárny v únoru nebo březnu příštího roku.

Více budov, kam by se mohly umístit větší fotovoltaické elektrárny, společnost nemá. Ve firmě proto uvažují nad postavením dalších menších elektráren na tzv. mobilních sitech – základnových stanicích, kam se umisťují vysílače a anténní zařízení.

„Aktuálně nám běží tři pilotní elektrárny. Řešíme, zda se takové řešení vyplatí ekonomicky, nebo bude lepší koupit nějaký pozemek a postavit jednu velkou elektrárnu,“ uvádí specialista na síťovou infrastrukturu.

Čekají také na podobu nového Energetického zákona. „Aby se nám další elektrárny vyplatily, potřebujeme, aby bylo možné energii na jednom místě námi vyrobenou spotřebovat na jiném místě. To v současné době nelze,“ dodává Sudík.    

CETIN v číslech a datech:
– pokrytí české populace: 99,6 procenta
– mobilní technologie: 2G, LTE, 5G
– počet základnových stanic pro mobilní síť: 6400
– fixní technologie: DWDM, Ethernet a IP, GPON, xDSL
– kilometry optických kabelů: 65 tisíc
– kilometry metalických kabelů: 20 milionů
– počet aktivních pevných přípojek: 1 milion
– počet kvalifikovaných zaměstnanců: 2200

Kromě solárních elektráren se firma snaží šetřit energií i jinak. Například vypínáním nepotřebných zařízení, přepojováním provozu nebo výměnou hardwaru za novější a úspornější technologie. „V hodinách s nízkým provozem určitá zařízení automaticky sníží svoji spotřebu na úkor propustnosti, což například ve dvě ráno ničemu nevadí, a přecházejí do klidového a energeticky úspornějšího režimu,“ popisuje příklad úspory expert na síťovou infrastrukturu. 

Macro trenching ušetří až týdny práce

Společnost investuje také do tzv. macro a micro trenchingu. Jde o technologii, která vyhloubí rýhy pro optické kabely pomocí stroje do libovolného typu povrchu. „Výstavba sítě tak probíhá rychleji, levněji a nenarušíme okolí v lokalitě tolik, jako bychom ho narušili bagrem nebo ručním kopáním,“ vysvětluje Sudík. Technologie ušetří dny až týdny práce a až 25 procent nákladů.

Aktuálně probíhají pilotní projekty. Do budoucna však CETIN plánuje větší využití této technologie.

Kvantový přenos jako revoluce v kyberbezpečnosti

CETIN také testuje technologie, které by mohly změnit svět kybernetické bezpečnosti. Jednou z takových technologií je kvantový přenos a kvantová distribuce bezpečnostních klíčů. „Díky kvantovému přenosu je možné rozpoznat odposlouchávání. Je tak možné včas změnit šifrovací klíč, aby se ten, kdo odposlouchává, nedostal k přenášeným datům. Informace jsou tak ve větším bezpečí,“ vysvětlil specialista na síťovou infrastrukturu Martin Sudík.

Na vývoji kvantového přenosu telekomunikační firma spolupracuje s Fakultou elektrotechnickou a Fakultou jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v rámci projektu Evropské unie. Cílem je, aby kvantový přenos začaly využívat bezpečnostní složky, jako je armáda nebo třeba policie, a následné vytvoření tzv. „evropské zabezpečené sítě“. 

Společnost CETIN vznikla v roce 2015 odštěpením od firmy O2. Od té doby vlastní, provozuje a modernizuje největší síť elektronických komunikací, které pokrývají 99,6 procenta populace České republiky. Společnost poskytuje infrastrukturní služby pevných a mobilních sítí, datové služby pro korporátní sítě a pronájem datových center. Zajišťuje i mezinárodní hlasové služby, a to jak pro domácí, tak pro zahraniční poskytovatele. Je to nezávislý velkoobchodní hráč, který udržuje princip otevřeného přístupu za férových podmínek pro všechny. Společnost patří do skupiny PPF a od roku 2020 jako součást Cetin Group spravuje a modernizuje sítě i v Bulharsku, Maďarsku a Srbsku.