Rychle se měnící prostředí byznysu vyžaduje inovativní a flexibilní řešení, podporující růst i úspěch firem všech velikostí. Cloudová řešení, kyberbezpečnost i systémy pro malé a střední podniky, to jsou tři klíčová témata rozhovoru s Michalem Andraškem, obchodním ředitelem společnosti Asseco Solutions, která je se svými cloudovými ERP systémy Helios lídrem trhu.

Jak technologické inovace mění způsob, kterým podniky spravují své operační procesy a zabezpečují svá aktiva? A co to znamená pro budoucnost podnikání v digitálním věku?

Firmy se musejí přizpůsobovat rychlosti změn v IT světě. Jak na trend digitalizace reaguje vývoj ERP systémů?

Kromě automatizace uvnitř samotného ERP systému se na trhu objevuje stále více specializovaných aplikací, které se integrují do podnikových informačních systémů. Mnoho z nich je postaveno v cloudu, a pokud chcete tyto aplikace efektivně integrovat, stává se přechod do cloudu pro podnikový informační systém logickou evoluční cestou. Firmám umožňuje efektivní správu, integraci a zajištění konektivity pro moderní firemní prostředí.

Mění se vnímání a důvěra v cloudová řešení, například u středních či menších firem?

Jednoznačně. Ale vezmu to menší oklikou. Současné ekonomické výzvy, jako jsou zdražení energií, nedostatek kvalifikovaných lidí i ekonomická nejistota, firmy motivuje k cestě k modernizaci. Dokládá to i částka osmi miliard, kterou jen loni české firmy investovaly do digitalizace firemních systémů. A dnes už to není zdaleka jen doménou velkých korporací. I menší a středně velké firmy chtějí v konkurenci obstát.

Součástí digitalizace jsou pak kvalitní informační ERP systémy. A jejich součástí jsou zase cloudová řešení, kterým ještě donedávna například menší firmy z regionu nepříliš důvěřovaly. Dnes je situace zcela jiná. Na cloudové technologie často přecházejí i menší firmy. Berou je jako automatickou součást modernizace a možnost soustředit se díky nim primárně na vlastní byznys. Data už jsou dnes ve větším bezpečí uložená v cloudu než na vlastním serveru.

Spolu s digitalizací a cloudem se skloňuje i téma bezpečnosti firemních dat. Jaké jsou zkušenosti kyberbezpečnostních expertů Asseco Solutions?

Kybernetické útoky na digitální infrastrukturu jsou jednou z výzev digitalizace. Hackeři a organizované skupiny se zaměřují na potenciálně zranitelná místa a ke zvýšení úspěšnosti těchto útoků přispívá skutečnost, že mnohým zaměstnancům chybí potřebná opatrnost.

Co patří mezi nejčastější rizika či chyby?

Jde o neopatrnost při otevírání e-mailů a klikání na odkazy, dále nedostatečnou opatrnost při sdílení citlivých informací. Dále používání snadných hesel, nedostatečné zabezpečení účtů, nedbalost při instalaci neznámého softwaru, to vše zvyšuje riziko neoprávněného přístupu. Také při práci z domova hrozí nebezpečí kybernetických útoků.

Je důležité, aby firmy zajistily bezpečné připojení a poskytovaly svým zaměstnancům dostatečné školení. Pro své útoky kyberzločinci využívají i RDP (Remote Desktop Protocol) určený pro bezpečný vzdálený přístup k firemním aplikacím.

Nabízíte svým zákazníkům nějaký produkt pro zabezpečení vzdáleného přístupu?

Ano. Jeho název je Erport a jde o cloudové prostředí speciálně navržené pro systémy Helios. Tato služba umožňuje provozovat nejen Helios, ale i další aplikace s maximálním důrazem na bezpečnost. Zajišťuje šifrování komunikace, omezuje přístup jen na konkrétní IP adresy, podporuje VPN a umožňuje multifaktorovou autentifikaci uživatelů, což výrazně zvyšuje bezpečnost. Výhodou je fakt, že se vše provozuje v České republice, což poskytuje jistotu ohledně ochrany dat. Data zkrátka nepřekračují české hranice a na to firmy rády slyší.

Asseco Solutions ale firmám v oblasti kyberbezpečnosti nabízí i další služby. Které to jsou?

Nabízíme celou řadu služeb, které firmám pomáhají ochránit se před kyberhrozbami. Jde například o školení zaměstnanců, simulaci phishingových kampaní a odhalování bezpečnostních rizik v systémech. Všechny tyto služby jsou doplněny přehlednými reporty a analýzami, které pomáhají firmám lépe porozumět jejich kyberbezpečnostnímu stavu a přijmout opatření ke zlepšení.

Vaší vlajkovou produktovou lodí je systém Helios iNuvio patřící mezi nejrozšířenější systémy pro segment SME. S čím menším a středním firmám pomáhá?

Nutno říct, že naše produkty a služby jsou vhodné pro všechny firmy, bez rozdílu oboru a velikosti. Helios iNuvio klientům umožňuje komplexní správu podnikových procesů, což znamená efektivní řízení operací. Díky snadné integraci s dalšími systémy a aplikacemi je možné propojit různé části podnikání a dosáhnout tak lepšího toku informací.

Systém je speciálně navržen pro potřeby středně velkých podniků, a proto je optimalizován pro jejich specifické požadavky. S využitím moderních technologií a uživatelsky přívětivého rozhraní nabízí systém pohodlné a efektivní pracovní prostředí pro uživatele.

Díky systému dojde ve firmě například ke zrychlení procesů a jejich lepšímu řízení, ke zlepšení komunikace – například formou automatizace generování dokladů a odesílání zákazníkům. Nebo pokud firma například prodává prostřednictvím e-shopu, umožňuje přímé napojení na e-shop pomocí API. Dále umožňuje napojení na výrobní zařízení a napojení na Power BI, kvůli reportování dat.

Dokáže Asseco Solutions zákazníkům dodat i produkty, které řeší docházku jejich zaměstnanců nebo plánování lidských zdrojů a další související oblasti?

Naším cílem se v poslední době stali specialisté poskytující komplexní služby v oblasti identifikačních systémů. Proto se stala součástí Asseco Solutions společnost ANeT-Advanced Network Technology, poskytující komplexní služby v oblasti docházkových systémů, systémů pro plánování lidských zdrojů a dále přístupových a stravovacích systémů.

ANeT je předním dodavatelem těchto systémů pro soukromý i veřejný sektor v České a Slovenské republice. Záměrem akvizice bylo doplnit naše portfolio právě o další specializovaná řešení, v tomto případě konkrétně o docházkový systém, software na plánování lidských zdrojů, přístupový systém a stravovací systém.

Můžete nám produkty ANeT-Advanced Network Technology, dnes už tedy produkty Asseco Solutions, více přiblížit?

ANeT nabízí software i hardware vlastní výroby, který zahrnuje různě kombinovatelné moduly včetně aplikací pro automatické plánování pracovníků, práci s agenturami či mobilní aplikaci pro koncové uživatele, stejně jako několik typů přístupových terminálů od těch nejjednodušších po vysoce sofistikované. O kvalitě a komplexnosti těchto produktů a souvisejících služeb se již k dnešnímu dni přesvědčila takřka tisícovka firem, které je využívají.

Které vlastnosti vašich systémů klienti nejvíc oceňují?

O systémy Helios je velký zájem především díky jejich spolehlivosti a kontinuálním inovacím. Důvodem je i fakt, že jsou navrženy tak, aby byly komplexní, ale zároveň otevřené pro různé oblasti využití. Integrovali jsme do nich prvky umělé inteligence a softwarových robotů, což pomáhá automatizovat a digitalizovat podnikové procesy.

Současně aktivně pracujeme na rozšiřování možností integrace s dalšími aplikacemi, abychom vytvořili funkční celek, který efektivně podporuje potřeby moderních podniků a jejich digitální transformaci, vedoucí k maximální konkurenceschopnosti.

Jaká je vaše vize do budoucna. Co by měly vaše systémy splňovat?

Naše budoucí vize ERP systémů reflektuje aktuální trendy. Namísto jednoho velkého systému vidíme ekosystém menších, specializovaných aplikací v cloudu, propojených s umělou inteligencí. Každý klient si sestaví mix aplikací na míru svým potřebám. Uživatelské rozhraní bude intuitivní, přestože systém bude zajišťovat složité procesy.

Systém se automaticky přizpůsobí uživateli a jeho akcím na základě analýzy dat a umělé inteligence. To zahrnuje dynamické vytváření formulářů, funkcí a řešení pro konkrétní situace. Naše systémy budou uživatele aktivně usměrňovat k efektivnímu řešení jejich potřeb a problémů.