Česká ekonomika klesla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Ve srovnání s předchozím kvartálem hrubý domácí produkt (HDP) stagnoval. Zpřesněné údaje v pátek zveřejnil Český statistický úřad. 

Výsledky jsou horší, než statistici odhadovali koncem srpna. Tehdy uváděli meziroční pokles o 0,4 procenta a mezičtvrtletní růst o 0,1 procenta.

Pokles reálných peněžních a nepeněžních příjmů českých domácností na obyvatele pokračoval i ve druhém čtvrtletí. „Mezičtvrtletně byl pokles o 0,2 procenta a meziročně o 4,1 procenta,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v letošním druhém čtvrtletí 44 269 korun. Oproti předchozímu kvartálu se reálně zvýšil o půl procenta, meziročně se ale o 2,4 procenta snížil.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,3 procenta, avšak v meziročním srovnání o 7,3 procenta poklesla.

Míra úspor domácností ve druhém čtvrtletí dosáhla 18,8 procenta, což bylo o 1,8 procentního bodu víc oproti předchozímu čtvrtletí a o 2,9 procentního bodu víc než před rokem.

Míra investic domácností klesla mezičtvrtletně o 0,2 procentního bodu na 7,2 procenta. Meziročně poklesly investice domácností o jeden procentní bod.

Ziskovost firem, měřená mírou zisku, však v sezonním očištění byla v letošním druhém čtvrtletí nejvyšší od konjunkturálního období první poloviny roku 2016, a to navzdory horšímu výkonu ekonomiky jako celku. Míra zisku, tedy podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě, dosáhla čtyřiceti devíti procent. 

U nefinančních podniků míra zisku a investic ve druhém čtvrtletí mezikvartálně stoupla. Míra zisku představovala mezikvartální nárůst o 0,4 procentního bodu a meziroční růst o 2,1 procentního bodu. Míra investic stoupla mezičtvrtletně o půl procentního bodu na 28,1 procenta. Meziročně se naopak snížila, a to o 1,5 procentního bodu.