Ministerstvo průmyslu a obchodu uvolní čtvrt miliardy korun na podporu malých a středních podniků.

Peníze z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost budou určeny na podporu marketingu pro vstup na nové zahraniční trhy.

O dotaci mohou malé a střední podniky žádat ode dneška do 30. října 2023 prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace, která o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Program je financován z evropských fondů.

Malým a středním podnikům může být zpětně proplacena až polovina způsobilých výdajů, nanejvýš však necelých 2,5 milionu Kč na jeden projekt, stojí ve zprávě. Minimální výše dotace je pak 200 tisíc korun.

Více z tématu
Brusel schválil Česku dotace 22 miliard korun. Mají zmírnit následky hospodářské krize

„Žadatelé mohou podporu využít na účast na zahraničních výstavách a veletrzích. A to například na pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků, na dopravu exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály, například letáky, plakáty, brožury, prospekty či video,“ řekl generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace Lukáš Vymětal.

Agentura pro podnikání a inovace je státní příspěvková organizace zřizovaná ministerstvem průmyslu a obchodu, která dotační programy zprostředkovává.