Aktualizováno

Správcem pozůstalosti po zesnulém majiteli skupiny PPF Petru Kellnerovi se stala jeho manželka Renáta Kellnerová. Z tohoto titulu je vedena jako držitelka odpovídajících majetkových podílů ve společnostech regulovaných Českou národní bankou.

Tímto vysvětlením reagovala PPF na informace Ekonomického deníku, který upozornil na skutečnost, že Kellnerová je momentálně u České národní banky vedena jako koncový vlastník společností O2 a Moneta Money Bank. Ten už v původním článku uvedl, že může jít o dočasné řešení, než nastane přerozdělení podílů v PPF v rámci rodiny.

„Ustanovení paní Kellnerové správcem neznamená ale v žádném případě, že je dědické řízení uzavřeno. Paní Kellnerová také zastupuje rodinu při účasti na jednáních nově vzniklého řídicího výboru skupiny PPF, který slouží jako poradní orgán výkonného ředitele PPF Ladislava Bartoníčka,“ reagovala PPF.

Podle oznámení v Centrálním úložišti regulovaných informací České národní banky nastala změna, týkající se koncového majitele podílů ve společnostech O2 CR a Moneta Money Bank.

Podle prvního oznámení se Kellnerová stala prostřednictvím řetězce firem a skupiny PPF majitelkou 83,57 procenta akcií O2. Druhé oznámení informuje o tom, že Kellnerová nově kontroluje 29,94 procenta akcií Monety.

PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku. Majoritním vlastníkem PPF Group, N. V. byl až do své smrti nejbohatší Čech Kellner, který podle výroční zprávy společnosti ovládal 98,93 procenta PPF.