Všichni živnostníci, kteří na jaře žádali o podporu v programu Ošetřovné pro OSVČ vyhlášenou ministerstvem průmyslu a obchodu, v těchto dnech dostávají do svého mailu zpřesněná pravidla pro tento program vyhlášený pro letošní podzim. Z nových informací MPO ovšem nyní vyplývá, že ne všechno bude fungovat tak, jak byli živnostníci zvyklí na jaře.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na základě usnesení vlády rozhodlo o pokračování Programu „Ošetřovné“ pro OSVČ. V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat ve stručnosti o klíčových parametrech a podmínkách, které bude mít připravovaná výzva za období říjen 2020, a to v návaznosti na aktuální opatření vlády v souvislosti s COVID-19,“ píše se v e-mailu, který dostali do schránky všichni, kdo si o pomoc formou ošetřovného na děti, jimž zřizovatel zavřel školu či školku, žádali v jarních měsících.

Vzhledem k tomu, že školy i některé mateřské školky jsou od poloviny října opět zavřené, mnozí živnostníci nepochybně uvítají možnost čerpat opět podporu, zvláště když nemohou vykonávat svou živnost, a místo toho pomáhají doma malým dětem s povinnou distanční online výukou. Ta zejména pro prvňáčky a druháky není nijak snadná.

Pokud čerpání ošetřovného zvažujete, je však třeba zvyknout si na nová pravidla. Nově například nelze pomoc z programu Ošetřovné pro OSVČ II kombinovat s takzvaným kompenzačním bonusem, který drobným podnikatelům a živnostníkům vyplácí ministerstvo financí. Na jaře přitom souběh obou kompenzačních programů pro OSVČ možný byl.

„MPO cíleně rozesílalo emaily možným žadatelům, aby byli včas informováni o rámcových podmínkách výzvy „Ošetřovné“ pro OSVČ II, nicméně konečné znění podmínek bude dáno výzvou.Rozhodnutí, že nebude možné čerpat zároveň podporu z programu ošetřovné pro OSVČ a zároveň si požádat o kompenzační bonus, schválila na svém jednání Vláda ČR, následně Poslanecká sněmovna, nyní je projednáván v Senátu. Na základě tohoto návrhu není možné uplatňovat nárok na kompenzační bonus v kombinaci např. s ošetřovným pro OSVČ za dané časové období, tedy kalendářní den, aby nedocházelo k překryvu podpor, ale jejich doplňování,“ uvedl k tomu pro Forbes David Hluštík z Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Kompenzační bonus je nyní koncipován méně plošně než na jaře a je lépe zacílen na podnikatele s činností v bezprostředně uzavřených či vládními restrikcemi významně omezených sektorech ekonomiky. Není totiž pravdou, že kompenzační bonus cílí pouze na živnostníky, mohou žádat například i společníci obchodních společnosti a další,“ dodává David Hluštík z MPO.

Nový program ošetřovného pro OSVČ se také vztahuje na mladší děti, než tomu bylo na jaře. V jarních měsících mohli žádat rodiče dětí do 13 let, nově je věk dítěte, na nějž je možné ošetřovné čerpat, omezen hranicí 10 let.

Ministerstvo průmyslu dále upozorňuje, že se pravidla pro schválení ošetřovného pro OSVČ mohou ještě měnit: „Upozorňujeme, že konečné znění podmínek bude stanoveno výzvou v návaznosti na Program „Ošetřovné“ pro OSVČ II,“ uvádí ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zde jsou tedy základní parametry a podmínky, které stanovilo letos na podzim pro živnostníky MPO a jak je živnostníci doslova dostali nyní do svých schránek. Mohou sloužit i jako praktické rady, pokud jako rodiče dětí, jimž zavřeli školu, podání žádosti zvažujete:

 1. žádosti podávejte až po vyhlášení výzvy pouze na formuláři MPO
 2. výzva bude vyhlášena začátkem listopadu na stránkách www.mpo.cz/osetrovneosvc
 3. výzva je určena pro OSVČ na hlavní činnost, které se starají o děti do 10 let, o nezaopatřené děti do 26 let, závislé osoby alespoň ve stupni I 
 4. výše dotace na jeden den činí 400 Kč
 5. nebude vyžadováno potvrzení o uzavření školského nebo jiného zařízení
 6. nemohou žádat zejména společníci s. r. o., a. s., k. s., v. o. s., příjemci rodičovského příspěvku, peněžitého příspěvku v mateřství, důchodu (invalidního, vdovského, starobního) ani ti, kteří z důvodu péče o invalidní osobu podnikají na vedlejší činnost,
 7. dotaci nelze kombinovat s kompenzačním bonusem vypláceným ministerstvem financí
 8. dříve podané žádosti a žádosti na nesprávném formuláři nebudou akceptovány
 9. osobní podání není z hygienických důvodů možné
 10. preferováno je podání datovou schránkou – žádost tak bude proplacena mnohem dříve
 11. dodržujte termín podání určený výzvou a uchovejte si doklad o takovém podání

Zdroj informací a dat: MPO