skip to main content
Byznys

Paláce, investice i příjmy z daní. Tohle jsou nejbohatší královské rodiny Evropy

Pokud si myslíte, že ta nejproslulejší královská rodina světa je taky nejbohatší, mýlíte se. V přehledu těch nejbohatších královských rodin Evropy, který připravili kolegové ze španělské mutace Forbesu, najdete celou řadu překvapení.

Královské rodiny nahromadily obrovské bohatství během celých staletí, k němu je ale navíc potřeba přičíst peníze, které získávají skrze daně odváděné v jejich zemích. Toto jsou rodiny modré krve s největším jměním na našem kontinentu.

Princ Hans Adam II. s rodinou, Lichtenštejnsko
Bohatství: více než 4 miliardy eur

Královská rodina Lichtenštejnů je s velkým odstupem od ostatních rodin nejbohatší královskou rodinou zEvropy. K jejich majetku patří soukromá banka LGT Bank, nespočetné investiční fondy a objemný počet akcií na burze. Bohatství této rodiny je odhadováno na 5 miliard amerických dolarů. Od státu nedostávají žádný plat, ale je jim přiřknuta suma 127 026 eur společně s výsadou osvobození od povinnosti odvádět daně.

Princ Albert II. Monacký s rodinou, Monako
Bohatství: přibližně 1 miliarda eur

Reklama


Princ společně s rodinou jsou vlastníky velké části pozemků v monackém knížectví (spekuluje se o tom, že až jedna čtvrtina pozemků celého knížectví patří právě této rodině). Z jejího bohatství by se daly vyzdvihnout paláce, umělecká díla, sběratelské předměty, jako je například sbírka veteránů, kterou sdílejí se společností Société des bains de mer resort a tak dál. Objem prostředků, které rodině poskytuje její knížectví, je okolo 43,5 milionu eur.

Královna Alžběta II. s rodinou, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Bohatství: přibližně 500 milionů eur

Do bohatství britské královské rodiny patří nemovitý majetek v Londýně, umění a investice. Vedle již zmíněného majetku vlastní britská královská rodina nespočet paláců a hradů po celém Spojeném království, například hrad Balmoral nebo Sandringhamský palác.

Odhaduje se, že ze státní pokladny je královské rodině přidělováno 48 milionů eur společně s 16,7 milionu eur, jež pochází z jiných zdrojů, s tím, že tu nejpodstatnější část ostatních příjmů tvoří pronájmy. Královniny klenoty spolu s Buckinghamským palácem jsou oceněny skoro na 5 miliard eur a jsou ve vlastnictví státu.

Vilém Alexandr Nizozemský s rodinou, Nizozemsko
Bohatství: 186 milionů eur


Největší část bohatství této rodiny pochází z investic a od státu. K majetku této rodiny patří například hrad Drakensteyn anebo vila Tavernelle v Itálii. Odhaduje se, že od Nizozemského království rodina dostává příjem 40,1 milionu eur.

Karel XVI. Gustav s rodinou, Švédsko
Bohatství: 57,5 milionu eur

Reklama

Příjmy švédské královské rodiny pocházejí od švédského státu, z paláců a z královských sbírek umění. Odhaduje se, že rodině je přidělováno 6,7 milionu eur ze švédské pokladny. Rodina sídlí v Sollidenském paláci, zatímco Stenhammerský palác je pronajímán státu.

Harald V. s rodinou, Norsko
Norský stát poskytuje královské rodině 26,6 milionu eur, které královská rodina rozděluje na údržbu svého královského majetku. Královská sídla jsou otevřena pro veřejnost, protože si to tak královská rodina přeje.

Filip Belgický s rodinou, Belgie
Majetek belgické rodiny je zároveň majetkem státu a instituce, která vystupuje pod jménem „The Royal Trust“. Poslední ze jmenovaných je samosprávnou institucí spravující královský majetek. Odhaduje se, že královská rodina získává sumu 11,6 milionu od této samosprávné instituce.

Markéta II. s rodinou, Dánsko
Dánsko přiděluje monarchii 10,7 milionu eur na údržbu paláců a ostatního majetku. Vlastníkem sbírek umění je královna jakožto soukromá osoba a může s nimi nakládat podle svého úsudku. V Belgii jsou královské paláce ve vlastnictví státu a královna propůjčuje své umělecké sbírky muzeím a galeriím, aby mohly být zpřístupněny veřejnosti.

Jindřich I. Lucemburský s rodinou, Lucembursko
Lucemburská královská rodina získává od státu 268 000 eur, ale na údržbu královských paláců a dalšího královského majetku je ze státní pokladny věnováno dalších 10 milionů eur.

Filip VI. s rodinou, Španělsko
Španělské královské rodině je poskytováno 7,8 milionu eur ze státní pokladny. Královské jmění zahrnuje osm paláců, pět sídel a deset klášterů. Některé z těchto nemovitostí jsou veřejně přístupné a ostatní jsou soukromě využívány výhradně královskou rodinou. Královský palác v Madridu (El Palacio de Oriente) je považován za největší palác Evropy.

Reklama
Reklama