Dva roky byl klid, teď se ale na trhu začínají projevovat následky krize. „Narůstá riziko neplacení pohledávek, firmy ho však nevnímají a stále jedou na vlně extrémně nízkého počtu insolvencí, kdy zdánlivě všichni platí včas a všechno je v pořádku,“ říká Dalibor Trojek, ředitel české pobočky úvěrové pojišťovny Allianz Trade. „Realita je ale jiná,“ varuje.

Globální index platební neschopnosti by měl podle analýzy Allianz Trade letos meziročně vzrůst o 21 procent a v roce 2024 o další čtyři procenta. Stále více společností tak má nebo bude mít problémy se zpožděním splatnosti svých pohledávek, což může zásadně ovlivnit jejich cash flow.

Roste totiž počet insolvencí, což se tradičně projevuje s časovým odstupem po nástupu krize. Zatímco v době pandemie covidu byly insolvence na extrémně nízké úrovni, teď by firmy měly být ve střehu.

Souvisí to nejen s vysokou mírou inflace, zvyšováním úrokových sazeb, nárůstem cen energií, přehřátým trhem práce, ale i ukončováním podpůrných opatření zavedených v době pandemie.

„Je to kombinace mnoha negativních faktorů, které se na trhu odehrávají,“ říká Dalibor Trojek, ředitel Allianz Trade v České republice.

Allianz Trade je světovým lídrem v pojištění pohledávek. Člen skupiny Allianz má zastoupení ve více než padesáti zemích světa a více než 55 tisíc klientů, kterým nabízí individuální řešení pro ochranu před platební nevůlí a neschopností. Jsou mezi nimi malé firmy i nadnárodní korporace.

„Za prvních šest měsíců letošního roku jsme vyplatili na škodách částku, která se rovná celkové výplatě škod za celý loňský rok,“ ilustruje Trojek aktuální situaci na trhu.

Chránit vlastní byznys

„Riziko narůstá, ale firmy na něj nereagují. Po dvou až třech letech bezprecedentního klidu stále neposunuly své myšlení a neuvědomují si, že se vracíme k předpandemickému normálu,“ upozorňuje na současný paradox.

Pohledávky většinou tvoří kolem čtyřiceti procent celkového majetku podniku a jsou významnou částí aktiv. Jejich nesplácení narušuje cash flow a firmu vystavuje riziku druhotné platební neschopnosti. To může mít zásadní dopad na byznys zvláště u malých a středních firem.

„Přitom jednoduchá a efektivní ochrana proti takovému riziku existuje,“ podotýká Dalibor Trojek.

Firmy si mohou svoje pohledávky pojistit – pojišťovna v případě opožděné platby uhradí pohledávku namísto dlužníka a sama ji následně vymáhá. „V Česku je ale o této možnosti zatím stále velmi nízké povědomí,“ dodává Trojek.

Allianz Trade pojišťuje standardní dodavatelsko‑odběratelské vztahy, ale poskytuje také ochranu jednorázových i dlouhodobých projektů a obchodů. Zaměřuje se na klienty s širokým portfoliem odběratelů v různých oborech.

„Společnosti si standardně pojišťují veškerý hmotný majetek, ale na pohledávky zapomínají, přičemž téměř každá má negativní zkušenosti s jejich zaplacením. Když se podíváme na to, jak velkou část rozvahy pohledávky tvoří, tak mnohdy stačí výpadek u jedné větší zakázky,“ varuje šéf české pobočky Allianz Trade.

„Týká se to hlavně oborů s nízkými maržemi, jako jsou například dodávky zemědělských komodit, paliv nebo hardwaru a telekomunikační techniky. Jestliže máte pětiprocentní marži a někdo vám nezaplatí milionovou objednávku, budete muset udělat dvacet stejných obchodů, abyste dohnali ztrátu.“

Ověřit si kondici odběratelů

Zatímco západní společnosti vnímají nezaplacené pohledávky jako strukturální problém, v Česku si firmy tak nějak zvykly na to, že jednou za čas někdo nezaplatí.

„Prostě odepíší pohledávku, aby to nemusely dál řešit. V zahraničí jsou firmy ochotnější se nejen pojišťovat, ale zároveň upravovat svůj byznys model podle informací, které jim poskytujeme o finanční kondici jejich odběratelů,“ porovnává Dalibor Trojek.

„Jakmile například zjistí, že jejich odběratel není v dobré finanční kondici, reagují na to zkrácením dob splatnosti nebo vyžadují část platby předem. To se v Česku většinou neděje,“ popisuje odborník s mnohaletou praxí v oboru.

Klienti Allianz Trade mohou využít službu prověření a hlídání bonity odběratelů, pojišťovna pravidelně vyhodnocuje rizikové obory i země a monitoruje platební schopnost 83 milionů firem.

„Firmám radíme, aby si pojišťovaly celý obrat, nejen nahodilé riziko. Je to podobné jako u majetkového pojištění – také si nepojistíte pouze dvě místnosti z celého domu, nebo riziko požáru v době, kdy už dům hoří,“ říká Trojek.

Podvodné mimikry a rizikový online

Vedle insolvencí navíc znovu roste i počet podvodů. „Typickým příkladem je menší či střední česká firma, kterou osloví podvodník jménem velké zahraniční společnosti a udělá objednávku na fakturu v řádech milionů. Malá firma je nadšená z obrovské zakázky, těší se na růst obratu a bez dalšího ověření dodá zboží. To ale zmizí a není zaplaceno,“ nastiňuje ředitel Allianz Trade v České republice.

„Velké poptávky, které vybočují ze standardu, by firmy měly mít pojištěné vždy. Nejednou se nám stalo, že jsme už při prvním kontaktu s klientem odhalili klasický scénář podvodu,“ upozorňuje.

Být ve střehu se vyplácí také v online prostředí. „Velcí e‑commerce hráči se snaží firmám vyjít vstříc, a tak jim umožňují nakupovat na fakturu. Vytváří se tak nový prostor, kde mohou vznikat rizika,“ varuje Dalibor Trojek.

I proto Allianz Trade navazuje spolupráci s fintech platformami a bankami a společně vyvíjejí a poskytují řešení Buy Now Pay Later. Výsledkem je produkt, který mění hru v online B2B obchodování: e ‑commerce platformy mohou dodávat na fakturu i novým zákazníkům, tyto nákupy jsou financovány bankou a Allianz Trade chrání celý řetězec proti riziku nezaplacení. Díky tomu mohou prodejci růst i na nových trzích.

Nový digitální vítr

„Snažíme se o digitalizaci, zrychlení, zjednodušení a zefektivnění všech procesů. Naším cílem je efektivněji obsluhovat klienty a podporovat nové způsoby nakupování přes digitální platformy. Zároveň přivádíme na trh nové produkty pro e‑commerce,“ popisuje přístup Allianz Trade k inovacím Dalibor Trojek.

Na aktuální pozici nastoupil na začátku března, ale už během krátké doby se projevil jeho pozitivní vztah k technologiím. Snaží se je reálně implementovat v oboru, ve kterém jsou zatím v plenkách.

„Potřebujeme rychleji ohodnocovat a rozhodovat o pojistných limitech a k tomu nám mohou technologie, které aktuálně zavádíme, hodně pomoci,“ vysvětluje.

Ten největší technologický průlom v oboru ale podle něj teprve přijde. „Přinese ho umělá inteligence, která nám bude pomáhat se sběrem a s vyhodnocováním rizik, což je bread and butter našeho byznysu. Spolu s ní ale budeme muset zavádět nové kontrolní mechanismy, protože i téměř perfektní technologie má určitou míru chybovosti,“ dodává.