Městský soud v Praze poslal v pondělí do konkurzu fond WCA International, do kterého podle advokáta věřitelů Petra Veselého přes pět tisíc lidí investovalo více než dvě miliardy korun. Ještě letos v lednu přitom společnost uvedla, že se chce formou reorganizace pokusit o pokračování fungování fondu, kdy by se dluhy firmy hradily výnosy z její další činnosti.

Soud v rozhodnutí o konkurzu oznámil, že se do dvou měsíců mají přihlásit věřitelé, kteří své pohledávky zatím nenahlásili. Do patnácti dnů je možné proti vyhlášení konkurzu podat odvolání. Následně se 24. května bude v budově Městského soudu v Praze konat přezkum pohledávek a po něm na stejném místě schůze věřitelů.

„Rozhodnutí o úpadku je jednoznačně dobrou zprávou, neboť dlužník se nachází jak ve stavu předlužení, tak ve stavu platební neschopnosti,“ sdělil Veselý z advokátní kanceláře Žižlavský, který je zároveň předsedou soudem jmenovaného věřitelského výboru.

Konkurz je likvidační způsob řešení úpadku, kdy se rozprodá majetek dlužníka. WCA v lednovém prohlášení jako svůj jediný hmotný majetek uvedla jedno osobní auto Audi A8 bez technické kontroly. Také zveřejnila seznam půjček, které poskytla různým firmám a lidem a které činily desítky až stovky milionů korun.

„Jak to zatím vypadá – jediným významnějším majetkem dlužníka jsou obtížně dobytné pohledávky. Dlužník dosud nevysvětlil věřitelskému výboru, v čem by měla být přidaná hodnota toho, kdyby tyto pohledávky vymáhal sám,“ uvedl Veselý.

Advokát však oznámil, že podstatná část investovaných peněz pravděpodobně skončila u lidí spojených s vedením fondu – například na účtu bývalého jednatele WCA International Matouše Poláka a dalších spřízněných osob. „Mám proto pochybnosti, zda by dlužník tyto pohledávky vymáhal v reorganizaci stejně razantně, jako insolvenční správce v konkursu,“ dodal. WCA v insolvenčním rejstříku uvedla, že má pohledávku i vůči Polákovi. U něj však jako u jediného nenapsala, o jakou částku se jedná.

Fond WCA je podle advokátní kanceláře Žižlavský také prověřován policejní Národní centrálou proti organizovanému zločinu pro podezření z podvodu. Typickými investory totiž nebyli žádní finanční žraloci, nýbrž spíše lidé důchodového věku, kteří přišli o životní úspory. Určitou výjimkou je v tomto směru obec Modrava, která v řízení uplatňuje pohledávku více než dvě stě milionů korun.