Jak připravit děti na pracovní pozice, která ještě ani neexistují? A co je učit, aby je probíraná látka bavila a byla jim blízká i v takových předmětech, jako je chemie, matematika nebo fyzika? Přesně tyhle otázky si před pár lety položili Lukáš Rejchrt a Pavel Popluhar, založili platformu Edhance a rozhodli se pracovat na změně výuky v českých školách.

„S rozvojem technologií se společnost bude neustále měnit. Některá povolání budou zanikat a mnoho jiných vznikat. Jestliže mají dnešní děti v takovém světě uspět, musí se začít vzdělávat jinak,“ myslí si Lukáš Rajchrt. A dodává, že si žáci musí osvojit učení, hledání informací a jejich třídění. „Školy by měly rozvíjet kritické a kreativní myšlení a schopnost pracovat v týmu. Většina současného školství ale bohužel ke vzdělávání stále přistupuje stylem: tady je učebnice a nauč se ji nazpaměť…“

Vadí mu, že se české školství za posledních sto let prakticky nikam neposunulo a přístup k výuce se nemění. „Nakoupily se pouze chytré tabule, pro které ale není kvalitní obsah. Školy dnes děti připravují na svět, který už dávno neexistuje. Děti se třeba v rámci informačních technologií stále učí o disketách. Kdy jste naposledy nějakou použili? Tohle v Edhance chceme změnit,“ popisuje Rajchrt. 

Právě frustrace ze současného stavu zapříčinila vznik vzdělávací platformy zaměřené na modernizaci výuky. Cílem je vytvářet takové materiály, které udrží dětskou pozornost, připraví je na reálný život v moderním světě a zároveň zvýší přístupnost vzdělávání. „Také chceme učitelům vedení výuky co nejvíce usnadnit a šetřit jejich časem,“ doplňuje spoluzakladatel.

Edhance funguje na základě webové aplikace. V ní najdou studenti i učitelé interaktivní prezentace, videomateriály, digitální simulátory, interaktivní cvičení, domácí úkoly, aktivizační hry, projektová zadání nebo testy.

„Klademe důraz na praktičnost, zasazení problému do každodenního příběhu, atraktivní vizuální zpracování, digitální simulátory, zábavná cvičení a hry. Třeba v rámci informatiky demonstrujeme algoritmy na příkladech z každodenního života, jako je výměna baterie v ovladači nebo skládání nádobí do myčky,“ dává příklad podnikatel.

„Edhance zároveň zvyšuje přístupnost vzdělávání pro žáky všech socioekonomických pozadí. Aplikace plnohodnotně funguje i v chytrých telefonech, které dnes mají i děti z rodin, kde by notebook třeba skončil v zastavárně. Přístup k výuce tak mají kdykoli,“ vysvětluje Rajchrt, který společně se svým obchodním partnerem pochází z Ústí nad Labem, a tak si oba uvědomují, že ne každá rodina si může počítač dovolit.

Dosud od investorů, kteří podporují záměr posunout vzdělávání nejen v Česku k lepšímu, získali zhruba patnáct milionů korun. Tím ale vývoj a investice rozhodně nekončí. „I když se zatím stále ještě nevracejí, jedeme podle plánu. Náš produkt už je na velice dobré úrovni, stále jej ale rozvíjíme, doplňujeme funkce a právě tam směřuje většina financí,“ vysvětluje podnikatel.

Edhance začalo svou službu prodávat loni v únoru, tedy hned po covidovém období. Za tu dobu firma prodala licence v hodnotě 3,2 milionu korun.

Kromě toho plánují brzy expandovat na první dva zahraniční trhy, což vyžaduje další investice. I ty opět směřují zejména do vývoje produktu. „Tvorba výukových materiálů není otázka hodin nebo dní, je to velmi složitý proces, který trvá měsíce, ne-li roky. Kvalita je však v případě vzdělávání klíčová,“ vysvětluje Rajchrt. 

I proto spolupracují s mnoha odborníky – jádro týmu se skládá ze čtrnácti lidí, kompletní tým tvoří zhruba 33 spolupracovníků. Jde o tvůrce odborných výukových materiálů, jako jsou metodici a didaktici, vývojáři, animátoři, testeři nebo také lektoři a kreativci. Úzce spolupracují také s odborníky z přírodovědecké fakulty a pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

S aplikací i díky tomu slaví úspěchy. Edhance využívá už více než 400 škol, 700 učitelů a téměř deset tisíc žáků. I tak je ale stále problém do některých škol aplikaci dostat. Bojují třeba s učiteli, kteří jsou už mnoho let zvyklí na své postupy a nechtějí je měnit.

„Školy jsou také zahlceny nejrůznějšími nabídkami a nemají kapacitu najít v nich ty kvalitní. Aktuálně největším problémem je ale nestabilita vyučování v posledních dvou letech, kdy se školy musely přizpůsobit pandemickému střídání prezenční, kombinované a distanční výuky. A nyní mají spoustu starostí i se začleněním ukrajinských žáků,“ popisuje důvody Rajchrt. 

Všechny tyto výzvy proto rozvoj výuky odsouvají na druhou kolej, což se pak odráží na větším zájmu o aplikaci. „A my klademe o to větší důraz na kvalitu, péči o zákazníky a vzdělávání učitelů v oblasti digitální gramotnosti – aby se technologií nebáli a pochopili, že jim naopak dokážou ušetřit spoustu času a starostí.“

Aby mohlo Edhance fungovat jako skutečně plnohodnotná součást vyučování, musí být pro školy finančně dostupné. Podle aktuálního modelu se konkrétní cena odvíjí od několika faktorů, mezi něž patří velikost školy, počet předmětů a počet let, na které si chce škola licenci zakoupit. Ceny v tuto chvíli začínají na pěti tisícovkách za rok.

„Od května ale nasazujeme nový ceník. Školy si budou moci vybrat z několika různých úrovní s různými funkcemi. Ta základní bude obsahovat pouze výukové materiály, prostřední umožní učitelům pokročilou správu třídy (možnost nahrát žáky, zadávat jim úkoly a testy) a ta nejvyšší i vytvářet vlastní výukové materiály,“ popisuje podnikatel. 

Podnikatelé se se svým projektem před půl rokem dostali do evropského programu Impact EdTech. Museli tak zabodovat mezi 278 přihlášenými projekty ze 38 zemí světa. Nakonec se jim to podařilo jako teprve druhému startupu z Česka. Odnesli si sladkou odměnu – grant ve výši 4,9 milionu korun a stali se součástí inkubačního programu. Finance poputují hlavně na vývoj a náklady spojené s uvedením aplikace na zahraniční trh.

„Jde o velice prestižní mezinárodní program, který nám umožní oslovit nové zákazníky na evropském trhu. Kromě finanční podpory je pro nás obrovským bonusem networking, při kterém máme možnost spolupracovat s největšími evropskými odborníky, od kterých se toho můžeme hodně naučit a využít to pro naši expanzi,“ vysvětluje Lukáš Rajchrt.

Dalším cílem je úspěšně uvést pilotní fázi produktu Re:form, s nímž se právě do programu hlásili, na španělský a rumunský trh. Výběru předcházela analýza zahraničních trhů – zaměřená na úroveň vzdělávání jednotlivých zemí. Cílem v pilotním testování bylo zjistit, zda je aplikace schopna obstát jak na trhu, který je na vysoké úrovni, tak i na takovém, který sice tak vyspělý ještě není, má ale vizi a odhodlání. 

„A například Rumuni chtějí nástroj, který bude umět nejlépe všechno, oproti tomu Španělé chtějí zase nejvíce ušetřit svůj čas. Zcela záměrně jsme vybrali odlišné trhy, abychom získali co nejvíce zkušeností a ty pak zúročili při vstupu na další zahraniční trhy,“ vysvětluje podnikatel.

Re:form reaguje na potřeby pedagogů a umožňuje jim tvorbu vlastních atraktivních digitálních aktivit. Obsahuje editační prostředí, nástroj Dílna pro tvorbu aktivit a také nástroj Statistika, který umožňuje sledovat progres žáků, individualizovat výuku a celkově zkvalitnit strategii výuky. Učitelům umožní vytvářet vlastní aktivity a tvořit výuku pro jednotlivé žáky na míru.

„Kromě toho připravujeme nový program na vzdělávání učitelů v digitální gramotnosti. Věříme, že se nám podaří využít digitalizace nakopnuté pandemií a změnit tradiční přístup učitelů k technologiím, ze kterých mohou těžit nejen oni, ale především žáci,“ uzavírá Lukáš Rajchrt.