Dánská farmaceutická firma Novo Nordisk na konci léta vystřelila mezi nejhodnotnější firmy Evropy a její tržní hodnota překročila loňský hrubý domácí produkt Dánska i hodnotu módního impéria Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Bernarda Arnaulta, které evropským trhům kralovalo dva roky.

Novo Nordisk se specializuje na vývoj léků na cukrovku, obezitu, hemofilii a další chronická onemocnění, za raketovým vzestupem hodnoty jejích akcií ale stojí pilulka, která funguje proti obezitě a zároveň dokáže snížit riziko infarktu nebo mrtvice. 

„Firmu Novo Nordisk sleduji relativně dlouhou dobu. Líbí se mi na ní především existence unikátního produktu a dlouhodobý inovační potenciál v oboru, jehož význam v moderní éře neustále roste,“ říká o nové hvězdě akciových trhů portfolio manažer ČSOB Asset Management Pavel Kopeček. 

Právě on s předstihem rozpoznal potenciál dánské farmaceutické firmy a její akcie zařadil do portfolia fondu ČSOB Akciový. „Do portfolia jsem tuto firmu začal ve větším měřítku pořizovat v roce 2020,“ podotýká. Jaký píše recepis, když vybírá tituly do svých portfolií?

Tehdy jste viděl, co možná jiní neviděli. Proč vám už před třemi lety dávalo smysl pořídit akcie firmy Novo Nordisk do portfolia?

Její poměrové ukazatele byly na úrovni trhu, zatímco ziskovost a očekávaný růst tržeb výrazně vyšší. Domnívám se, že trh opomíjel minimálně dva podstatné faktory. Za prvé cukrovka je civilizační onemocnění s dlouhodobě rostoucím počtem pacientů, což z výrobce léků na ni dělá růstovou firmu. A za druhé trh nevnímal možný potenciál nových produktů, jako jsou mimo jiné léky proti obezitě. Účinný lék v boji proti obezitě přitom může přispět ke snížení výskytu celé řady přidružených onemocnění. Proto je vize účinné „pilulky na hubnutí“ investorsky tak lákavá. 

Jakým poměrem je právě téma zdravotnictví zastoupeno v portfoliu fondu ČSOB Akciový, který spravujete?

Sektor zdravotnictví má zhruba patnáctiprocentní podíl na akciovém portfoliu.

V portfoliu máte i další velmi úspěšnou evropskou firmu LVMH, kterou právě Novo Nordisk letos sesadil z trůnu největší evropské firmy podle tržní kapitalizace. Skončilo kralování luxusní módy?

To si nemyslím. Luxusní zboží je segment trhu, který ukázal značnou odolnost v sestupných fázích hospodářského cyklu. Především v Asii byl nárůst bohatství v posledních 10 letech značný a dost pravděpodobně bude pokračovat se všemi pozitivními dopady na luxusní značky v síti LVMH. 

LVMH je velmi úspěšná firma v oblasti luxusního zboží. Do jejího portfolia patří značky Louis Vuitton, Dior, Sephora, Moët & Chandon a mnoho dalších. Na vrchol se dostávala postupně, ať už výbornou zákaznickou zkušeností, nebo posilováním svého portfolia značek. Mezi její poslední přírůstky se zařadilo například klenotnictví Tiffany. 

Co vše zohledňujete při výběru firem do portfolia fondu?

Zohlednit je potřeba několik faktorů, které nakonec definují příběh firmy. A příběh je to, co všechny vynikající firmy dělá úspěšnými. Ty faktory bych zhruba shrnul do následujících bodů.

Zaprvé: Unikátnost a užitečnost produktu nebo služby. V mnohých případech jsou služby chráněny patentem nebo těžkými bariérami vstupu do odvětví.

Zadruhé: Cílový trh, růstový potenciál, příležitosti a hrozby vycházející z inovací.

Zatřetí: Jaké konkurenční prostředí panuje v doméně zkoumané firmy. Oligopolní struktury s těžkými bariérami vstupu jsou z tohoto pohledu určitě nejzajímavější. 

Začtvrté: Jaká je regulace daného odvětví a jak působí na firemní výsledky. Právní podmínky na domácím trhu, například rozvíjející se trhy v tomto nesou vyšší riziko než rozvinuté.

Zapáté: Management firmy, jeho historie při alokování prostředků firmy, motivace.

A zašesté: Rozumné ocenění. To znamená mé očekávání versus průměr trhu.

Rozumné ocenění jste uvedl až na konci. Je to opravdu poslední kritérium?

Na poslední místo jsem rozumné ocenění nezařadil náhodou. Zkušenost ukazuje, že cenu má smysl řešit jen u kvalitních společností. V případě opačného přístupu se může stát, že na první pohled levné firmy se na druhý pohled ukážou jako hodnotové pasti. Neefektivní alokace kapitálu doprovázená vysokým zadlužením nebo inovacemi narušený cílový trh řadím mezi obvyklé příčiny.

Máte po Novo Nordisk nějaké další tipy, na které se při budoucím výběru firem do portfolia zaměříte?

Faktory, na které se dívám, jsou ve své podstatě pořád stejné. Konkrétní nebudu, ale nejčastěji do požadovaného obrázku, viz výše, zapadají firmy z oblasti informačních technologií, zdravotnictví, financí a spotřebního zboží.

——————————————————————

Fond ČSOB Akciový je z pohledu cílového trhu určen pro neprofesionální investory s alespoň základními znalostmi o investicích a profilem Velmi odvážný. Charakteristické znaky a cíle takového klienta jsou dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice, zaměření na investiční příležitosti s dlouhým investičním horizontem, v tomto případě minimálně 8 let, a ochota nést ztrátu až do výše 100% hodnoty investice.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre a/nebo v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Daný investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.