Česká skupina Sev.en Global Investments, která patří do skupiny Sev.en finančníka Pavla Tykače, koupila těžební práva na termální uhlí v Austrálii na pozemcích s rozlohou téměř osm tisíc hektarů. Vytěžené uhlí společnost plánuje exportovat na zahraniční trhy. Skupina o tom ve středu informovala v tiskové zprávě. Hodnotu transakce neuvedla. Jde o její třetí investici v regionu během osmi měsíců.

Sev.en Global Investments odkoupila pozemky od nápojářské společnosti Coca-Cola Europacific Partners. Přecházejí přitom přes dva australské povrchové uhelné doly Rolleston a Meteor Downs South ve státě Queensland. Celou transakci ještě před jejím dokončením schválila australská Rada pro kontrolu zahraničních investic.

„Těžební práva na nerosty jsou velmi zajímavým investičním nástrojem, kdy my získáváme výnosy z těžby, ale celý proces a chod dolů zajišťují těžební společnosti, které uhlí následně i obchodují,“ uvedl generální ředitel Sev.en Global Investments Alan Svoboda. Podle něj firma uspěla v konkurenci dalších zájemců díky rychlému jednání.

V Austrálii jde o třetí transakci Sev.en Global Investments během posledních osmi měsíců. Vloni společnost převzala elektrárnu Delta Electricity spolu s doly v Novém Jižním Walesu a Australian Salt Lake Potash, což je firma na těžbu prémiového hnojiva v Západní Austrálii.

S investicemi do těžebních práv má skupina zkušenosti už z USA, kde sdružuje pozemková a těžební práva prostřednictvím společnosti Golden Eagle Land Company. Ve čtyřech amerických státech má přes 22 tisíc hektarů pozemků, přes 242 tisíc hektarů minerálních práv a zároveň vlastní přes 2,2 miliardy tun prokázaných zásob metalurgického a termálního uhlí.

Skupina Sev.en Global Investments od začátku loňského roku řídí všechny realizované zahraniční investice Sev.en Group. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví jako například ocelářství, petrochemickou výrobu a další průmyslové sektory. Skupina je dnes zastoupena na třech kontinentech, kromě Evropy také v Austrálii a ve Spojených státech amerických.

Skupina Sev.en je významnou společností na energetickém trhu v České republice. Podniká v řadě sektorů od těžby a výroby hnědého uhlí v Evropě po výrobu elektrické energie a tepla.