Až 95 % mileniálů se dnes podle průzkumů zajímá o zodpovědné investování, chtějí vytvářet a vidět vliv svých investic. Myšlenka společensky zodpovědného přístupu ale není úplně nová. Už v osmnáctém století členové některých církví odmítali investovat do podniků, které byly nějakým způsobem kontroverzní. 

Zásady společenské zodpovědnosti prosazovaly i osobnosti světového průmyslu druhé poloviny 19. století jako Andrew Carnegie a John D. Rockefeller, který stojí za termíny socially responsible investing nebo sustainable and responsible investments.

Naplno se však společensky zodpovědné investování rozvíjí od 70. let minulého století. Zatímco v tom čase byly hlavními tématy ropa a odpad z jaderných elektráren, dnes je zodpovědné investování nejen o životním prostředí, ale také o sociální odpovědnosti a dlouhodobé udržitelnosti.

ESG jako jasný investiční trend

Evropská unie chce být do roku 2050 klimaticky neutrální. Přispívají k tomu i zákony některých členských států, které požadují, aby penzijní fondy zveřejňovaly informace o tom, jak při investičních rozhodnutích zohledňují enviromentální, etická a sociální kritéria.

K rozvoji udržitelného přístupu přispěla i OSN, která v roce 2006 podpořila „Zásady pro zodpovědné investování“. Od té doby se k těmto základním principům ESG přihlásilo už přes 4000 investičních společností napříč sektory a regiony, které spravují více než 110 bilionů dolarů aktiv.

Šest let trvalo než se pod principy podepsala první tisícovka signatářů, zatím poslední tisícovka už přibyla během jediného roku.

Nové fondy pro zodpovědné investování

„Dlouhodobá udržitelnost a respekt k zájmovým skupinám získává na důležitosti. Věříme, že snadnější přístup firem ke kapitálu a sílící poptávka po produktech ohleduplnějších k životnímu prostředí se kladně projeví v jejich hospodářských výsledcích,“ říká Pavel Kopeček, portfolio manažer v ČSOB Asset Management.

Portfolio manažer v ČSOB Asset Management Pavel Kopeček.

ČSOB otevírá nový fond ČSOB Akciový zodpovědný, který bude investovat do celého světa a podílet se na úspěchu známých zodpovědných společností, participujících na udržitelném rozvoji a myslích také na přírodu a společnost. A banka vzkazuje, že globálně zaměřený fond zastupující silný celosvětový trend by měl být základním kamenem portfolia současného investora.

Vodík, čistá elektřina recyklace a technologie

„Na výběr společností uplatňujeme přísná kritéria na společenskou zodpovědnost a ekologii. Ve fondu naleznete zajímavá témata, jako je třeba rozvoj vodíkové technologie, výroba baterií nebo inovativní způsoby na uskladňování energie a v neposlední řadě recyklace materiálů,“ popisuje hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management Jaroslav Vybíral.

Ve fondu jsou ale i dobře známé technologické společnosti a firmy s dlouholetou tradicí.  „Technologický vývoj má potenciál dramaticky změnit svět, ve kterém žijeme. Efektivnější výroba, úspory materiálů i energií, chytrá logistika. Hledáme firmy, které díky svému inovačnímu myšlení budou na špici v nové, udržitelné ekonomice,“ doplňuje Vybíral.

Hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management Jaroslav Vybíral.

Úpis fondu startuje 7. března a dva měsíce bude bez vstupního poplatku.

Pro konzervativnější klienty má banka v nabídce zodpovědné smíšené fondy, které můžou být trendy doplňkem investičního portfolia. Nabízejí kvalitní akciovou složku, která zahrnuje dlouhodobě stabilní investiční příležitosti s důrazem na sociálně-odpovědné aspekty. 

„Na druhé straně dluhopisová složka s rozložením do různých sektorů snižuje riziko výrazné kolísavosti hodnoty investice,“ dodává Jaroslav Vybíral.