V čele společnosti Xerox pro Českou republiku a Slovensko stojí už čtyři roky. Za tu dobu Peter Halmo ukázal, že vést mezinárodní společnost ve dvou zemích vyžaduje silného lídra s dobrou znalostí trhu, schopného inspirovat svůj tým a budovat v něm vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu.

„Manažeři ve všech společnostech se musí připravit na to, že dnešní doba přinesla rychle se měnící obchodní i ekonomické prostředí,” říká ředitel společnosti, která dnes dodává technologická řešení nastavená tak, aby odpovídala potřebám klientům a reflektovala současný trh práce. Xerox, který se dříve věnoval především novinkám v oblasti tisku, ale pokračuje ve svém odkazu na inovace.

Jak hodnotíte své působení ve vedení Xeroxu?

Xerox v posledních letech prošel velkou změnou. A to nejen díky transformaci společnosti samotné, ale i kvůli nepříznivé situaci právě na obou zmíněných trzích. V první polovině mého působení v roli ředitele bylo třeba přizpůsobit se do té doby neočekávaným pracovním podmínkám během období pandemie, později jsme jako společnost museli reagovat na ne úplně příznivou situaci v Evropské unii po vojenské agresi na Ukrajinu.

V Xeroxu se nám daří úspěšně zvládat současné složité ekonomické podmínky. Za touto prací stojí úspěšný tým, díky kterému je i pro mne snazší být úspěšným lídrem.

Co je podle vás důležité pro úspěšné vedení týmu nebo celé společnosti?

Odolnost. To je podle mého jedna z klíčových vlastností, která nám pomůže překonat kritické okamžiky a připravit se na neobvyklé a neočekávané situace. Pandemie nás o tom mnohé naučila, ale jí to neskončilo.

Dále pak empatie. Pracujeme s lidmi a je důležité, abychom jim porozuměli, motivovali je a dali jim pocit, že jsou součástí týmu. Covid vše změnil a zaměstnanci nyní hledají šéfa, který jim nejen říká, co mají dělat, ale inspiruje je a pomáhá jim.

Většina manažerů a majitelů společností nyní mluví o udržitelnosti, rovnosti a společenské odpovědnosti více, než o výnosech a zisku. Jak to vnímáte vy?

Společenská odpovědnost, digitální transformace, schopnost komunikovat se svými zaměstnanci a ochota neustále se vzdělávat jsou podle mého nyní nejžádanějšími vlastnostmi lídrů. V Xeroxu tento přístup funguje ale mnohem déle.

A to nejen k udržitelnosti, která prolíná způsob naší práce. Není to pouze trend, ke kterému bychom se jenom přihlásili. To potvrzují i ocenění, která Xerox získává. Součástí firemní kultury a hodnot je také diverzita.

Obecně si myslím, že lidé v dnešní době mnohem více oceňují společnosti, které jim vrací důležitou část toho, co jako zaměstnanci do ní vkládají.

Co byste v dnešní době lidem, kteří chtějí být dobrými lídry, poradil?

Mějte odvahu. Je třeba riskovat a neříkat ne. Musíte odstranit duševní bariéry. Mějte otevřenou mysl. Klíčové je obklopit se lidmi s rozdílnými názory. Buďte odolní. Existují dvě cesty – buď se zaseknete, nebo z této změny uděláte příležitost dosáhnout něčeho jiného.

Jaký jste vy jako lídr?

I k pozici lídra existuje plno teorií a poučení, jak má správný lídr vypadat. Důležité je ale najít si vhodnou cestu, jak se k ideálnímu vedení přiblížit v praxi, v dané společnosti a v jejích specifických podmínkách.

Mnozí lidé se domnívají, že každý manager nebo vedoucí pracovník je lídrem. Tyto vlastnosti jsou částečně vrozené, z větší části se tyto schopnosti ale člověk musí naučit neustálou prací na sobě. Ať už v dětských hrách, ve škole nebo v předchozích zaměstnáních jsem se snažil a pořád se snažím jít dopředu. Někoho vést, usměrňovat – to mě bavilo, baví a naplňuje. Zvědavost a riziko, současně porozumění, lidskost a vzájemná důvěra je to, čím se chci svou prací prezentovat.

A samozřejmě být úspěšným lídrem se nepodaří dosáhnout bez úzké spolupráce s týmem, který pomáhá vlastnosti lídra formovat a naplňovat. Zároveň chci respektovat zpětnou vazbu, zvládat řešit možné konflikty mezi lidmi a chovat se profesionálně a korektně, jak očekávám od jiných vůči mně. Důležitým faktem v budování důvěry v týmu je také uvědomit si chybu a nebát se ji přiznat.

V podstatě se v mém týmu stále učíme jeden od druhého. Každodenní pracovní nasazení je náročné a umět ho zvládat s úsměvem a pozitivitou je mým cílem. Řídím se heslem „Happy inside, better outside“.

Peter Halmo nabíral manažerské zkušenosti například v IBM ve Velké Británii, nebo ve firmě Lexmark. Od roku 2017 byl obchodním ředitelem Xeroxu pro Slovensko, od roku 2019 slovenskou pobočku řídil a zároveň šéfoval přímému prodeji pro Česko a Slovensko. V červenci 2020 převzal vedení Xeroxu v obou zemích.