Přesně taková je i tahle škola. Soukromá základka Livingston v pražských Čakovicích staví na inovativní výuce, otevřeném školství a partnerství dětí s učiteli.

Výrazné barvy na stěnách se střídají se šedým, surovým betonem, zdi zdobí motivační nápisy, třídy jsou vybavené bílými stolky i koberci na sezení, na chodbách je doplňují odpočinkové kouty, knihovny. Mix barev a podnětů.

Nechtěli vzdělávat a vychovávat děti podle cizího vzoru, vytvořili si vlastní koncepci vycházející z ověřených tradičních i moderních pedagogických přístupů.

„Používáme prvky Montessori pedagogiky, například v základech počítání na prvním stupni, líbí se nám části programu Začít spolu nebo některé principy ve svobodných školách, jako je třeba komunitní kruh, kterým zahajujeme den ve třídách,“ říká Petra Kačmarčíková Bakajsová, která základní školu Livingston třetím rokem řídí.

„Ale i klasický školský přístup je v určitých věcech geniální, když se dělá dobře,“ doplňuje k mixu, jehož cílem je vzdělat děti podle požadavků moderního světa a poskytnout jim maximální možnost uplatnění v navazujícím systému vzdělávání.

Právě stojíme pod nápisy na stěně jedné z barevných chodeb: „Dokážu spolupracovat s ostatními.“ a „Umím pracovat s chybami.“ Jsou to části profilu absolventa, který cíle školy shrnuje. Podle něj by se měl každý žák Livingstonu naučit mimo jiné přemýšlet kriticky a v souvislostech, pracovat týmově, a přitom věřit sám v sebe.

Nejen měkké dovednosti

„Vnímáme, že je každé dítě jiné a všechno, co ve škole vytváříme, směřuje k tomu, aby děti dospěly k optimu svých možností, a to jak v měkkých, tak v akademických dovednostech. Nejdeme na to přes tlak, chceme ukázat, že děti mohou být svobodné, sebevědomé osobnosti, a přitom není důvod, abychom rezignovali na jejich znalosti a vědomosti,“ popisuje ředitelka.

O inovativní výuce, dětech i učitelích mluví s nadšením, usmívá se, když je pozoruje prosklenými dveřmi, jak sedí v komunitním kruhu na podlaze jejich třídy.

Zároveň je z jejích slov jasné, že umí být i pragmatickou manažerkou. „Pokud je škola postavená jen na svobodě a pečuje pouze o blaho dítěte, může se stát, že neuhlídá akademické výsledky. I nám se to na začátku stalo. Podle mě však není důvod, aby dítě i ve velmi příjemném, svobodnějším a respektujícím prostředí nedosáhlo vynikajících výsledků,“ vysvětluje.

Součástí výuky jsou moderní technologie, děti už od první třídy pracují s iPady, učí se prezentovat, vyhledávají si informace i zdroje, streamují, využívají studio s green screenem. Velký důraz škola klade na angličtinu, která je součástí dopoledního vyučování i odpolední družiny.

Děti komunikují s rodilými mluvčími a učí se podle metody CLIL, která dokonale propojuje výuku jednotlivých předmětů a cizího jazyka. Dosažená úroveň angličtiny pak umožňuje absolventům hlásit se na mezinárodní střední školy.

Známkování? Jen když dává smysl

Individuální studijní plány zároveň umožňují nastavení množství a obtížnosti látky pro každé dítě podle jeho aktuálních možností a výsledků. Děti tak nejsou pod tlakem, nedochází k vzájemnému poměřování a demotivaci. Přesto se školáci už od prvního stupně učí dostávat (a také i dávat) zpětnou vazbu. Hodnocení je na začátku formativní, slovní.

Nejde jen o mapování znalostí, ale hodnotí se i přístup k přípravě a práci. Učitelé také přihlížejí k individuálním možnostem svých žáků a vzhledem k tomu, že je zpětná vazba určená hlavně dětem, musí být pro ně vždy srozumitelná, aby s ní mohly dál pracovat.

Na druhém stupni už jsou ale žáci zvyklí na procenta, která je připravují na hodnocení v dalších etapách vzdělávání. „Výzkumy potvrzují, že na prvním stupni má smysl kvantitativní způsob hodnocení oddálit, ale na druhém stupni už jsou děti naprosto přirozeně soutěživé, chtějí vědět, jak na tom jsou a chtějí se srovnávat.

Procenta nám poskytují dostatečnou škálu pro hodnocení a zároveň děti připraví na budoucnost, kdy budou muset kvantitativnímu hodnocení výkonu čelit,“ objasňuje Petra Kačmarčíková Bakajsová, jak škola přistupuje k „známkování“.

Zvonek tu nikdy nezvoní

Když pozorujete dění ve škole, nevládne tu hrobové ticho, učitelé nestojí „před tabulí“, aby vykládali látku, ale děti ve skupinkách pracují nad projekty nebo živě diskutují. Ani zvonek v téhle škole neuslyšíte.

Kvůli kontinuitě výuky se tu pracuje v delších blocích a ve věkově smíšených malých kolektivech – spojené jsou první až třetí ročníky, pak čtvrtá a pátá třída a společně se učí i sedmáci a osmáci. „Například u prvňáků to skvěle funguje. Starší děti jim v kolektivu pomáhají, starají se o ně, motivují je,“ vysvětluje ředitelka.

V přízemí moderní třípodlažní budovy právě vcházíme do sborovny, místnosti, která za prosklenými stěnami působí jako malý kancelářský open space. A dostáváme se k tomu, co je pro koncept školy rozhodující. Učitelé. I oni musí být týmoví hráči. „Profilem absolventa se u nás řídí všichni, nejen děti, ale i já, učitelé nebo uklízečky,“ usmívá se ředitelka.

Trvá na tom, aby pedagogové s dětmi pracovali v malých týmech. Každou třídu má na starosti tandem dospělých a na jednoho učitele tak vychází maximálně osm žáků. „Jedině tak můžeme s dětmi pracovat a komunikovat individuálně,“ podotýká Petra Bakajsová.

Učitelé v tréninku

Jakmile se začneme bavit o kvalitě českých učitelů, zvážní. Dobře ví, že potřebuje jen ty nejlepší. „Naše nároky jsou veliké, učitelé musí pochopit a sdílet naší vizi. Musí mít chuť pracovat na sobě a počítat s tím, že náš způsob výuky od nich vyžaduje maximální přípravu.“

S učiteli vedení školy pracuje průběžně. Před začátkem každé ho školního roku probíhá dvoutýdenní přípravné „soustředění“, na kterém celý tým probírá zásadní mix pedagogiky, psychologie, metodiky, technologií ale třeba i worklife balance nebo způsob komunikace s rodiči, se kterými škola potřebuje být na jedné vlně.

Průběžně pak učitelé absolvují „tréninkový program“. I ten si škola sestavila vlastní – pedagogové při něm pod vedením zkušeného školního mentora, kouče a psychologa sdílejí poznatky z praxe a poskytují si zpětnou vazbu.

Základní školu Livingston založil v roce 2015 čakovický podnikatel Jaroslav Pokorný, který vlastní a řídí skupinu firem zabývající se primárně nemovitostmi. S manželkou v té době hledali základní školu pro svou dceru, ale v severní části Prahy inovativní základka chyběla.

Pokorný tak rozjel první projekt v oblasti vzdělávání a mateřská společnost Property Trust postavila škole na míru novou budovu.

Přestože se projekt neobešel bez porodních bolestí, vloni se škola dostala na nulu a letos už hospodaří v plusu. Zaštítění silnou skupinou Property Trust pak umožňuje další rozvoj, u jedné základky tak nejspíš nezůstane, v plánech jsou pobočky v dalších městech, střední škola nebo vzdělávací institut pro ředitele a učitele.

Hledáte vhodnou školu, která podpoří jedinečnost vašeho dítěte?

Využijte možnost individuální prohlídky základní školy Livingston během dnů otevřených dveří, které se konají 10.–13. ledna 2022. Stačí se přihlásit a zarezervovat si zde volný termín.

Zájemci o zápis dítěte do 1. třídy nebo o přestup do vyššího ročníku se mohou zúčastnit také on-line semináře, kde se dozví vše důležité o škole, jejím systému výuky a setkají se přímo s učiteli.