Státní podnik Lesy České republiky za první tři čtvrtletí roku 2022 meziročně znásobil hrubý zisk na 7,39 miliardy korun z loňských 2,9 miliardy korun. Hlavním důvodem růstu zisku bylo zvýšení cen dřeva. Z loňských 10,8 miliardy korun vzrostly tržby Lesů ČR o 34 procent na 14,5 miliardy korun. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v Česku. Před dvěma týdny poslal do státního rozpočtu mimořádný odvod 3,81 miliardy korun.

Dosud nejvyšší průběžný hrubý zisk za první tři čtvrtletí roku podnik vykázal v roce 2015, a to 5,46 miliardy korun. Celoročně nejvyšší hrubý zisk měl podnik v roce 2014 ve výši 7,96 miliardy.

„Vyšší hospodářský výsledek souvisí s větším zpeněžením dříví. Tržby vzrostly především kvůli vyšším tržním cenám všech sortimentů surového dříví v reakci na letošní geopolitickou situaci promítající se do inflačních tlaků,“ uvedla mluvčí. Vyšší výnosy má podnik i díky většímu prodeji dřeva malým a středním zpracovatelům v regionech. „Do hospodářského výsledku se promítá také dílčí úspora nákladů v obnově lesa související s vyšším podílem přirozené obnovy,“ dodala.

Tržby podniku se do září výrazně zvedly přesto, že těžba dřeva meziročně klesla o pětinu na 7,4 milionu metrů krychlových. Nižší těžby jsou dané doznívající kůrovcovou kalamitou a postupným návratem podniku k běžnému hospodaření podle lesních hospodářských plánů. Za celý rok 2021 těžba dřeva ve státních lesích klesla o pětinu na 11,4 milionu metrů krychlových, letos by za celý rok měla klesnout na 9,5 milionu.

Zisky podnik hodlá využít především k obnově lesů po kůrovcové kalamitě a tvorbě rezerv na pěstební práce, k obnově lesních cest a na opravy majetku. Lesy ČR odhadují, že obnova lesů a opravy cest po kalamitě si v nejbližších letech vyžádají desítky miliard korun.