Když už si musíte půjčit peníze na něco méně důležitého, než je zrovna bydlení či vzdělání, vyplatí se podrobný průzkum trhu. A protože vyznat se ve změti podmínek a bankovních chytáků není jednoduché, podívali jsme se na aktuální detailní analýzu neúčelových spotřebitelských úvěrů společnosti Scott & Rose, která se pod značkou Finparáda zabývá srovnáváním finančních produktů již více než 10 let.

O výhodnosti půjčky totiž pochopitelně nerozhoduje vždy jen aktuálně nejnižší úroková sazba, ale také skryté poplatky, dostupnost úvěru či nabídka pojištění.

„V posledních dvou čtvrtletích se nám navíc podařilo přesvědčit většinu bank, aby nám poskytly reálné průměrné úrokové sazby, za které půjčují. Pravidelně je musejí reportovat centrální bance a jsou často výrazně odlišné od sazeb, které prezentují ve svých nabídkách a reklamách,“ komentuje aktuální srovnání šéf a spolumajitel Scott & Rose Michal Mošnička. Tady je pětka nejvýhodnějších úvěrů za třetí čtvrtletí a podrobný komentář k výsledkům. Detailní srovnávač najdete zde.

Banka Produkt
1. mBank mPůjčka plus
2. Komerční banka Osobní úvěr
3. ČSOB Flexi půjčka na cokoliv
4. Air Bank Půjčka
5. Zonky Půjčka

První místo obhájila mBank s mPůjčkou Plus. mBank poskytuje u tohoto úvěru úrokovou sazbu již od 3,9 procenta (pro úvěry od 400 tisíc korun s délkou splatnosti 72 měsíců a více a pojištěním schopnosti splácet). Sazby úvěru jsou bankou uváděny transparentně na internetových stránkách, kde si můžete spočítat výši splátky, a to buď s pojištěním, či bez pojištění. Za sjednání pojištění získáte o dvě procenta nižší úrok. Vedení úvěrového účtu, mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru jsou zdarma.

Pokud nemůžete splácet půjčku z důvodu ztráty zaměstnání či nemoci trvající déle než jeden měsíc, můžete si zažádat o odklad splátek od jednoho do šesti měsíců, za odklad pak uhradíte jednorázový poplatek ve výši 300 korun. Smluvní pokuta za nesplnění smluvních podmínek činí 500 korun. Zaslání první a druhé upomínky poštou vás vyjde na 50 korun, další na 150 korun. Úvěr lze sjednat online, stávající klienti podepíší smlouvu v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví, noví klienti na pobočce.

Na druhou příčku se na konci září vyšvihla Komerční banka s Osobním úvěrem. Banka nabízí úrokovou sazbu od 4,7 procenta p. a., vyhodnocení žádosti o úvěr je zpoplatněno částkou 490 korun, správa, čerpání a předčasné splacení úvěru jsou zdarma.  K úvěru je možné sjednat pojištění schopnosti splácet za poplatek 0,10 procenta měsíčně z poskytnuté výše úvěru pro prvního pojištěného.

Zaslání první upomínky banka zpoplatňuje 250 korunami, druhá a další upomínka vás přijde na 500 korun. Půjčku lze využít na cokoli až do výše 2,5 mil. korun s délkou splatnosti až osm let. Půjčku lze vyřídit online prostřednictvím internetového bankovnictví či standardně na pobočce nebo po telefonu.

Třetí pozice patří ČSOB s Půjčkou na cokoliv. U této půjčky je úroková sazba od 4,9 procenta p. a., zpracování, správa, zvýšení, snížení nebo odklad splátek jsou zdarma. K úvěru je možné si zřídit pojištění ve třech variantách – Pro zdraví, Pro práci a Pro všechno, s pojistným od 6,6 procenta do 8,8 procenta z měsíční splátky úvěru. Za nedodržení smluvních podmínek zaplatíte 300 korun za upomínku a 500 korun za výzvu k uhrazení dlužné částky. Půjčit si lze až 800 tisíc korun na období až osmi let. Pokud půjčku splatíte do tří měsíců, banka vám vrátí úroky. Vyřízení půjčky je možné prostřednictvím internetového bankovnictví a do 300 tisíc korun i bez něj. Půjčku s totožnými parametry poskytuje i Poštovní spořitelna, která je obchodní divizí ČSOB, proto v žebříčku uvádíme jen půjčku od ČSOB.

Čtvrtá je Air Bank s Novou půjčkou a úrokovou sazbou od 4,9 procenta pro částky od 200 tisíc korun a bonusem za řádné splácení. Bonusovou sazbu získáte, pokud nebudete dlužit déle než pět dnů více než 100 korun na splátkách. Banka si neúčtuje žádný poplatek za sjednání, vedení nebo předčasné splacení.  Samostatně si lze k půjčce sjednat tři varianty pojištění: pravidelných výdajů při pracovní neschopnosti nebo pracovní neschopnosti a ztrátě zaměstnání, pro případ úmrtí a invalidity 3. stupně, pojistné je v rozmezí 30–60 korun za každých 1000 korun plnění (u pojištění pro případ úmrtí a invalidity 3. stupně s jednorázovým plněním 30 korun za každých 50 tisíc korun plnění).

Při nesplácení půjčky má banka nárok naúčtovat vám úrok z prodlení v zákonné výši a náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s vymáháním půjčky. S Novou půjčkou lze získat až 900 tisíc korun až na osm let. Půjčku můžete zařídit online nebo na pobočce.

Na pátém místě je nově Zonky s Půjčkou, která se poprvé dostala na hodnocené příčky především z důvodu nízké reálné úrokové sazby poskytované klientům dle metodiky ČNB. Zonky je poskytovatelem P2P nebankovních úvěrů. Půjčka na cokoliv má úrokovou sazbu od 2,99 procenta p. a. Poskytnutí půjčky je u Zonky zpoplatněno dvěma procenty z půjčené částky, vedení a předčasné splacení jsou zdarma. K půjčce si lze sjednat pojištění s pojistným ve výši 8,9 procenta z měsíční splátky. K pojištění společnost nabízí možnost okamžitého odkladu splátek. To je obrana vůči karenční nebo čekací době, až pojišťovna pojistnou událost začne řešit.

Celkem je možné odložit až 12 splátek za celou dobu splácení. Za každých 12 po sobě jdoucích měsíců, kdy není pojištění využito, vám Zonky vrátí peníze ve výši měsíčního poplatku. Není-li splátka uhrazena včas, je účtována smluvní pokuta ve výši 500 korun. Pokud dlužíte více než dvě po sobě jdoucí splátky či jednu splátku více než tři měsíce, dojde k zesplatnění půjčky (zejména v případech, kdy klient nekomunikuje a nedojde k dohodě). Půjčit si lze až 750 tisíc korun na dobu až sedmi let. Vyřízení úvěru probíhá online.

Těsně pod hodnocenými příčkami tentokrát skončila minule druhá Hello bank! s Hello půjčkou.