Zakladatel a CEO startupu Productboard píše o firemních akciích – benefitu, který pomáhá budovat soudržnost, a to zejména nyní, když je to nejvíce potřeba.

Týmovost považujeme za jednu z nejzásadnějších věcí, na kterých náš byznys stojí. Všichni ve vedení firmy se snažíme ukazovat našim lidem, že je potřebujeme, jsou pro nás klíčoví, že za nimi stojíme. V karanténních časech ještě víc než jindy.

Nakoupili jsme tisíc roušek – tři stovky pro naše zaměstnance, sedm set jsme darovali zdravotním sestřičkám a sociálním pracovníkům. Zajistili jsme našim zaměstnancům dovážku obědů přes Ordr a Uber Eats. Naši office manažeři všem doma pracujícím rozvezli monitory, klávesnice nebo kamery.

Týmového ducha utužujeme na dálku přes nejrůznější videokonference, neformální povídání, podvečerní setkání u drinku a podobně. Chtěl bych ale poukázat na jeden poněkud nadčasovější benefit, kterým svým lidem dáváme najevo právě to, že v tom jedeme společně.

Každý zaměstnanec má možnost koupit si akcie firmy. Proč je považujeme za jeden z nejpůvabnějších benefitů, jaké vůbec existují? Ze dvou důvodů.

Každá firma své zaměstnance vede k tomu, aby podávali co nejlepší výkony. Aby dělali onen krok navíc. Vždyť v hledáčku je jeden společný cíl: úspěch v byznysu. Tvrdá práce by měla znamenat stabilitu, jistotu i dobré výdělky. Velmi často je však onen úspěch velmi těžko hmatatelný, neb ten, kdo z něj nakonec těží nejvíc, jsou především majitelé a investoři.

Když do hry zapojíme akcie pro zaměstnance, ovoce za dobrou a usilovnou práci ochutná každý. Každý si ten kousek sladkého koláče může ukrojit. Výsledkem je motivace i jistota, že všichni jsme na jedné lodi a veslujeme jedním společným směrem.

Druhou výhodou zaměstnaneckých akcií je, že výrazně podporují oddanost. Stejně jako každá jiná firma i my chceme, aby s námi zaměstnanci zůstávali delší dobu, a pomohli nám tak dosáhnout dlouhodobého a trvajícího úspěchu. Chápeme ale, že v dnešním světě, kdy je tak snadné (a časté) práci měnit pomalu každých pár měsíců, je náročné v lidech loajalitu budovat.

Celé to funguje samozřejmě v rámci jasných pravidel.

Akcie nabízíme zaměstnancům na plný úvazek. Každý z nich při nástupu dostane přidělený určitý počet opcí – tedy práv koupit si akcii společnosti za předem stanovenou realizační cenu (anglicky strike price). Možnost přeměnit opce v akcie, a tedy v reálný podíl na firmě, má zaměstnanec až poté, co si u nás odpracuje určitý čas.

Po prvním roce tak má nárok na první čtvrtinu celkového objemu akcií, které si může koupit. Kouzlo spočívá v tom, že už po prvním roce mohou mít akcie dramaticky jinou hodnotu, než za jakou je kupuje (již zmíněná realizační cena), a zaměstnanec tak realizuje zisk ve výši rozdílu těchto hodnot.

Právo na přeměnu zbylého objemu opcí zaměstnanec získává rovnoměrně po dobu následujících tří let. Po tuto dobu má možnost postupně nakoupit větší a větší množství akcií a zároveň se mění jejich reálná hodnota – spolu s tím, jak firma roste a vyvíjí se. Takto odkládané zhodnocování je krásně přímočará motivace k tomu, aby s námi lidé setrvávali a podíleli se na úspěchu společnosti. Každý v Productboardu tak může vlastnit jeho kousek.

Věříme, že úspěch je týmová záležitost. Své lidi potřebujeme a chceme je náležitě oceňovat. Jasně, jazykové kurzy nebo „volňásky“ do tělocvičny jsou fajn, jenže většina lidí je už v podstatě považuje za standard, čímž se jejich motivační funkce poněkud vytrácí. Akcie oproti tomu představují výjimečný motivační stimul, navíc zcela bez rizika a dobrovolně. Lze díky nim snadno přijít k velice zajímavé investici.

Výhodné je to oboustranně. Pro zaměstnance jde o šanci, jak během delšího časového úseku přijít k zajímavé a finančně slibné investici. A z hlediska firmy to představuje způsob, jak vybudovat pevné, stabilní týmy a firemní kulturu s duchem soudržnosti a pospolitosti.