Více než čtyřicet osm miliard korun vyplacených jako kompenzační bonus zejména pro osoby samostatně výdělečně činné, kterým byla státem důsledkem pandemie v letech 2020 až 2022 zakázána nebo omezena jejich činnost, splnilo svůj účel. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu.

Podpora podle kontrolorů splnila cíl a zmírnila dopady vládních opatření, jež zasáhla zejména živnostníky. Někteří příjemci ale bonus zneužili, uvedl NKÚ.

Prověrka se týkala ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a tří vybraných finančních úřadů. V uvedeném období bylo podáno přes 2,9 milionu žádostí o kompenzační bonus a celkem na něj bylo vyplaceno 48,3 miliardy korun.

Nejvyšší kontrolní úřad pozitivně hodnotí fakt, že dostupnost kompenzačního bonusu a rychlé vyřízení žádostí usnadnily žadatelům přístup k penězům, jak se píše v tiskové zprávě. Také na základě mezinárodního srovnání podpor poskytovaných v souvislosti s covidem lze podle kontrolorů konstatovat, že ČR vyplácela tuto podporu dostatečně rychle.

Podle kontrolorů ale existuje riziko, že některé subjekty zahájily podnikatelskou činnost s jediným záměrem – čerpat kompenzační bonus. Podle NKÚ existuje toto riziko u 1490 z nich. Kontrola zjistila, že těmto subjektům bylo v roce 2020 na kompenzačním bonusu vyplaceno 39,2 milionu korun, ačkoliv na něj neměly nárok.

U čtyřiceti šesti z nichvyhodnotil Nejvyšší kontrolní úřad toto riziko jako významné. „Svoji činnost totiž zahájily mezi dubnem a srpnem 2020 a v daňových přiznáních za tento rok vykázaly nulové příjmy i nulovou daňovou povinnost. Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 nepodaly,“ uvedl NKÚ.

Zjištění kontrolorů může představovat podnět pro Finanční správu k následnému prověření oprávněnosti nároku těchto subjektů na kompenzační bonus.

Oprávněnost a správnost vyplaceného kompenzačního bonusu prověřovali správci bonusu až následně po jeho vyplacení. Z celkem uhrazené částky prověřili do loňského srpna 2,5 procenta, tedy 1,2 miliardy korun. Finanční správa na základě těchto kontrol požadovala vrátit kompenzační bonus v celkové výši 133,2 milionu korun, příjemci do státního rozpočtu vrátili 114 milionů korun.

Nejvyšší kontrolní úřad upozorňuje na to, že letos uplyne tříletá lhůta pro stanovení daně z kompenzačního bonusu vyplaceného v roce 2020. Po jejím uplynutí nebude možné rozhodnout o vrácení neoprávněně vyplaceného bonusu.

Nárok na bonus měly v letech 2020 až 2022 OSVČ, které splnily zákonem stanovené požadavky. Denní výše příspěvku se pohybovala od 350 do 1000 korun podle typu příjemce a doby, ve které byl příspěvek čerpán.