skip to main content
Breaking News

Do posledního roku těžby v plusu. OKD loni dosáhla zisku přes dvě miliardy

Těžební společnost OKD skončila loňské hospodaření s provozním ziskem přesahujícím dvě miliardy korun. Vyplývá to z předběžných a doposud neauditovaných hodnot. ČTK to řekla mluvčí firmy Naďa Chattová. Podle výročních zpráv zveřejněných ve Sbírce listin přitom v minulých dvou letech společnost skončila ve ztrátě.

Podle předsedkyně představenstva OKD Vandy Staňkové se loňského provozního zisku podařilo dosáhnout díky výkonu všech zaměstnanců.

„V kombinaci s kontrolou našich provozních nákladů a úspornými opatřeními se nám rok 2021 podařilo ukončit s vysokým a dlužno říci nečekaným ziskem. Vytvořili jsme si tak dobrou výchozí pozici pro rok 2022, který s ohledem na to, že se jedná v podstatě o poslední rok těžby, bude velmi náročný jak z hlediska provozního fungování naší společnosti, tak i z pohledu personálního,“ řekla.

Téměř rok už pokračuje těžba pouze v Dole ČSM. Za celý rok 2022 má OKD v plánu vytěžit zhruba 1,3 milionu tun uhlí. Hlubinná těžba černého uhlí v těžkých podmínkách Ostravsko-karvinské pánve je podle Chattové zatížena mnoha riziky, mezi která patří zejména složitá geologická stavba, nebezpečí důlních otřesů a samovznícení uhlí, zvýšené exhalace metanu a složitý legislativní proces při povolování těžby.

Reklama

„Při provozu více dolů se rizika potenciálního neúspěchu rozkládala mezi daleko větší počet porubů a většinou byla připravena záložní pracoviště,“ dodal ředitel provozu OKD David Hájek. Těžba byla podle něj plánovaná na roky dopředu a problematické poruby mohly být nahrazeny urychlením jiných, které měly být dobývány později.

„To v situaci plánovaného ukončení těžby už není možné. Proto je těžba pouze v jednom dole tak náročná a riziková, každý dílčí neúspěch může mít fatální dopad na hospodářské výsledky firmy. Výborný výsledek roku 2021 je proto nesmírně důležitý pro úspěšné zvládnutí posledního roku těžby OKD, kdy díky finanční rezervě vytvořené loni mohou být vykryty případné výpadky,“ řekl Hájek.

Společnost OKD těžbu postupně ukončuje, protože se dlouhodobě nevyplácí. Státní podnik Diamo od ledna 2021 postupně převzal od OKD utlumované doly Paskov, Lazy, Frenštát, ČSA a Darkov. Do Diama také loni přešlo téměř 2500 zaměstnanců, kdy zhruba 700 z nich si podnik prozatím nechal na útlumové či rekultivační práce.