Pod zkratkou FOMO se ukrývá výraz „fear of missing out“, tedy obava, že vám utíká nějaké dění. I zkratka FOBO se týká obav – ale o práci.

Vychází z anglického výrazu „fear of becoming obsolete“, který lze přeložit jako strach ze zastarání. A například ve Spojených státech touto úzkostí trpí čím dál více vysokoškolsky vzdělaných lidí.

V posledních průzkumech společnosti Gallup se dvaadvacet procent dotazovaných přihlásilo k obavám, že v důsledku technologického pokroku přestane být jejich práce relevantní. V předchozích letech se přitom čísla pohybovala mezi třinácti a sedmnácti procenty, s minimální růstovou tendencí.

Převážná většina respondentů, kteří v poslední době projevili starost, že by jejich pracovní pozice mohla zastarat, přitom absolvovala vysokou školu. Míra obav mezi lidmi bez akademického titulu přitom zůstává prakticky neměnná a pohybuje se okolo čtyřiadvaceti procent. Obě skupiny tak vykazují podobný stupeň znepokojení.

Strach z toho, že technologie učiní dotyčného pracovní pozici nepotřebnou, zároveň postihuje paradoxně mladší zaměstnance a týká se ve stejné míře mužů i žen. Z šesti profesních obav analyzovaných společností Gallup je strašákem číslo jedna pokles příjmů.

Jedenatřicet procent respondetů uvedlo obavy přímo ze ztráty mzdy, čtyřiadvacet procent ze snížení platu – v obou případech v důsledku nástupu nových technologií v čele s prudce se rozvíjející umělou inteligencí.

Jako nejmenší riziko oproti tomu zaměstnanci vnímají možný přesun jejich pracovní pozice do zahraničí, kterého se obává pouhých sedm procent dotazovaných.

Pokrok umělé inteligence v napodobení lidského jazyka, v loňském roce přikrmený uvedením platformy ChatGPT, rozbíjí stereotypní chápání toho, jaké pracovní úkony dokážou stroje zastat. Není to už pouze o robotech nahrazujících lidskou sílu ve skladech a na montážních linkách, ale o programech provádějících sofistikované jazykové operace včetně programování.

Tváří v tvář těmto závratným změnám lze pochopit stoupající míru FOBO i v takových oborech, které doposud zůstávaly spíše mimo hlavní proudy technologické revoluce.