skip to main content
Jak být lepší

Jak neztratit týmovou kreativitu? Důvěřujte svým lidem

Čím kreativnější váš tým bude, tím lépe a efektivněji se vám bude pracovat. Tvořivá řešení jsou potřeba v jakémkoli odvětví lidské činnosti, odlišují se jen jejich praktická uplatnění.

Důvod, proč potřebujete posílit kreativního ducha nejen u sebe, ale i mezi svými kolegy, je prostý fakt: inovace nejsou úspěchem jedince, ale dobře fungujícího kolektivu.

Podle americké etnografky Lindy Hill, která se ve své výzkumné práci na Harvard Business School zaměřuje právě na kreativitu, můžete docílit tvořivé atmosféry na pracovišti třemi způsoby.

Reklama

Tržiště nápadů

Je to jako brainstorming, ale základem je důvěra. Jestli jste šéf či šéfka, vychází od vašeho postoje k ostatním. Mohou vaši nadřízení otevřeně nabízet své nápady, nebo je za nehodící se ideje vyhubujete jako vaše nejméně oblíbená učitelka na základní škole?

Čím svobodnější atmosféru vaše brainstormingy budou mít, tím zajímavější nápady zde mohou vzejít. Nastavte je tak, aby bylo dovoleno uvažovat o čemkoli.

Reklama

Shrnutí

Shrňte náměty, které by stálo za to vyzkoušet. Od těch banálních po závažné. Zapisujte je a veďte jejich evidenci, ať se k nim můžete v průběhu času libovolně vracet.

Uvedení do praxe

Co podřízené nejvíc frustruje? Když se účastní všech těch tvůrčích brainstormingů, jejich myšlenky se zapíší a pak… se nic neděje. Ztrácíte tím jejich důvěru, motivaci i tvořivost. Zvažte, které návrhy můžete vyzkoušet, a buďte v jejich dodržování důslední.

Připadají vám tyto nápady jako příliš velký risk? Minimalizace ztrát je sice důležitá, ale bez procesu pokus–omyl se nikam daleko nedostanete.

Reklama
Reklama