skip to main content
Jak být lepší

Jak své dítě připravit na přijímací zkoušky? Psycholožka nabízí rady do covidových časů

Jak vaše děti z covidového útlumu nastartovat a dobře je připravit na přijímačky, když jsou rok mimo rytmus? A můžeme jim my, jako rodiče, nějak pomoci a podpořit jejich sebevědomí?

Inspirovat se můžete zamyšlením, které pro Forbes.cz připravila klinická psycholožka Irena Beranová.

Děti jsou již téměř rok v režimu domácího vzdělávání. Zpočátku to mohla být fajn změna v celém koloběhu aktivit a uspěchanosti, ale nyní se čím dál více spíše stává časovanou bombou a hrozbou.

Ano, jsou děti a studenti, kterým tato situace naprosto vyhovuje a jsou spokojení. Ale i to je zdánlivé. Posiluje se sociální izolace, děti nejsou vystavovány běžným denním podnětům, nečelí běžným situacím, komunikaci, řešení společných témat nebo práce.

V rámci každodenního rytmu nejsou v kontaktu s běžnými zvuky, světlem a chaosem kolem sebe. Jsou v téměř skleníkovém prostředí, často se i trápí, není jim dobře. Potřebují své kamarády a přátele, svůj život i s jeho povinnostmi a těžkostmi.

V daleko vyšší míře se potkávám s dětmi a mladými lidmi, kteří mají úzkosti, adaptační potíže, depresivní stavy. Nejohroženější jsou paradoxně středoškoláci a také vysokoškoláci – jsou totiž považováni za ty, kdo jsou velcí, šikovní a samostatní. A vše zvládnou.

Právě pro ně je vše naopak daleko těžší. Jejich rok v životě je zcela jiným rokem než náš v dospělosti či ve stáří. Jsou ve věku, kdy se potřebují potkávat, navazovat vztahy, objevovat svět kolem sebe i z jiných stránek, hledat si své místo v něm.

Reklama

Místo toho je obklopuje jedna velká nejistota, budící obavy, strach nebo minimálně nepohodu. Mnohé se rychle mění a potřebné a konkrétní informace nemají včas. Chystání se na přijímací zkoušky přitom není záležitost týdne, ale často dlouhodobého období a plánu.

Je důležité mít přichystanou alternativu a nevyvíjet na dítě tlak.

Je potřeba, aby dítě či student nebyl zaskočený úkoly a požadavky v testech, aby se s nimi v rámci přípravy setkal a znal formu otázek, formulace úkolů, a tedy i systém řešení. V tom je podpora blízkých pro děti velice důležitá – pomoci jim právě takový plán vytvořit.

Někdo vše zvládne s dětmi sám v rámci domácí přípravy, kdy lze objednat materiály. Někdo volí cestu nabízených přípravných kurzů či doučování určitou osobou, aktuálně samozřejmě online. Tím dítě získá potřebný rytmus, vše se rozprostře do přívětivějšího času i systému a student není hnán cestou náhlého přívalu úkolů.

Důležité je na dítě ohledně přijímaček nevyvíjet tlak, mít přichystanou alternativu, když by se na jednu školu nedostalo, a nevnímat ji jako méněcennější. Současně je třeba, aby rodiče stále sledovali informace a mohli dětem poskytnout určité jistoty, jak bude vše vypadat či probíhat, alespoň v rámci možností.

Dětem je vedle toho potřeba poskytovat prostor pro odreagování, zábavu a pohyb. I když jsou nyní možnosti výrazně omezené, hledejte neúnavně cestu a možná řešení. Role rodičů je nyní nezastupitelná a je třeba, aby byli dětem více k dispozici a podpořili je v jejich aktivitách.

Je dobré děti vést je k vědomí, že škola – a tedy i přijímací zkoušky – je důležitá, ale zároveň jen jednou z mnoha částí tvořících jejich život. Ten zahrnuje i kamarády, oblíbené aktivity, seriál, jídlo nebo hry. Na příjímací zkoušky děti připravme, ale nedělejme z nich jediný středobod života.