Když přijde na komunikaci, máme všichni dojem, že nám jde. Ve skutečnosti ale i ti nejlepší komunikátoři z nás nejsou zdaleka tak dobří, jak si myslí. Nejvíc přeceňujeme naše schopnosti při komunikaci s lidmi, které dobře známe.

Výzkumníci z University of Chicago vyzkoušeli tuto teorii a došli k překvapivým závěrům. Ve své studii spárovali účastníky s lidmi, které dobře znali, a pak s těmi, které nikdy předtím nepotkali. Ukázalo se, že lidé, kteří se navzájem dobře znali, si nerozuměli o nic lépe než páry, které se potkaly poprvé. Co hůř, účastníci nadhodnocovali své komunikační schopnosti a to se projevovalo právě u jejich blízkých.

„Při komunikaci s přáteli je problematické, že máme iluzi vhledu,“ říká spoluautor studie Nicholas Epley. „Když jste si s někým blízcí, vytváří to dojem porozumění spíš než opravdové porozumění.“

Když komunikujeme s lidmi, které dobře známe, předpokládáme, že nám dobře rozumějí – to bychom si u cizích lidí nedovolili. Tato tendence je tak běžná, že ji psychologové dali jméno: iluze blízké komunikace. „Někteří lidé s vámi mohou být opravdu na jedné vlně, ale ne do takové míry, jak si myslíte,“ tvrdí vedoucí studie Kenneth Savitsky. „Časem jsme natolik zaujatí sami sebou, že přestaneme brát v potaz perspektivu druhého člověka.“

Co s tím
Komunikace je zásadní pro schopnost vedení; jednoduše nemůžete být dobrým lídrem bez toho, abyste byli dobrým komunikátorem. Výjimeční komunikátoři umí lidi inspirovat, vytvářejí pouta, která jsou opravdová, emocionální a osobní. Taková spojení skvělí komunikátoři vytvářejí skrz porozumění lidem, schopnost promlouvat přímo k jejich potřebám a tak, jak to ti lidé chtějí slyšet.

Čtěte také: 8 filmů, které vám pomohou být lepším lídrem

Následující strategie vám pomohou překonat chyby v komunikaci, které vás drží zpět při setkání s lidmi a zejména pak s těmi, které dobře známe. Osvojte si je a sledujte, jak se vaše schopnosti komunikace vytříbí.

Ke skupinám mluvte jako k jednotlivcům
Ve vedoucí pozici často promlouváte ke skupinám. Ať už je to schůzka malého týmu nebo celofiremní setkání, svým přístupem byste měli docílit takové důvěrnosti, že každý bude mít dojem, že mluvíte právě k němu. Zásadní je odstranit rozptýlení davu, abyste tak to, co chcete říct, sdělili stejně efektivně, jako byste to říkali jedinému člověku. Musíte být upřímní a vydávat stejnou energii a pozornost jako při komunikaci jeden na jednoho (a naopak vyvarovat se úzkosti, kterou může mluvení před lidmi vyvolávat). Schopnost toho docílit je vrchol komunikačních schopností lídrů.

Mluvte tak, aby vás lidé poslouchali
Skvělí komunikátoři umějí přečíst své publikum tak, že rozpoznají, kdy by jen plýtvali dechem na něco, na co nejsou jejich posluchači připraveni. Také umějí mluvit tak, aby to, co říkají, rezonovalo s jejich publikem. Hučet do lidí, co jste si vytyčili, že řeknete, nemá ten stejný efekt jako je zapojit do smysluplné konverzace a výměny názorů. Odolejte potřebě svá sdělení předat za každou cenu. Když váš projev vyvolá dobré otázky z publika, víte, že jste na správné cestě.

Poslouchejte tak, aby lidé mluvili
Jedním z nejhorších pokušení je přistupovat ke komunikaci jednostranně. Když komunikujete, musíte dát lidem dostatek prostoru pro to, aby se vyjádřili. Pokud míváte v konverzacích často poslední slovo, měli byste na tom zapracovat.

Naslouchání neznamená jen vnímat slova, pozor byste měli dávat i na tón, rychlost a hlasitost řeči. Co druhá strana říká? A co neříká? Jaká jsou podprahová sdělení? Když vám někdo něco říká, všeho nechte a plně poslouchejte, dokud nedomluví. Když s někým voláte, nepište do toho e-mail. Když máte s někým schůzku, zavřete dveře a sedněte si k němu blízko, abyste mohli soustředěně naslouchat. Takové maličkosti vám pomohou být přítomni v okamžiku, zachytit signály, které vám druhá osoba vysílá, a jasně dát najevo, že posloucháte to, co říká.

Spojte se emocionálně
Americká spisovatelka Maya Angelou to řekla nejlíp: „Lidé zapomenou, co jste řekli nebo udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se díky vám cítili.“ Vaše komunikace z pozice lídra je k ničemu, jestli se s vámi lidé nespojí emocionálně. To je pro mnoho lidí ve vedoucích pozicích těžké, protože mají dojem, že musejí hrát nějakou roli. Na to zapomeňte. Abyste s lidmi mohli navázat pouto, musíte být transparentní. Musíte být lidští. Ukažte, co vás žene vpřed, na čem vám záleží a kvůli čemu ráno vstáváte z postele. Všechno to vyjádřete otevřeně a tím si s lidmi vytvoříte emocionální spojení.

Čtěte také: Nebojte se svého šéfa. 5 důvodů, proč na něm vaše kariéra není závislá

Čtěte řeč těla
Vaše autorita brání lidem, aby mluvili otevřeně. Můžete mít jakkoli dobrý vztah se svými podřízenými, jestli si ale myslíte, že jsou stejně upřímní s vámi jako s jejich kolegy, jen si lžete. Proto musíte rozumět neverbální komunikaci. Nejvíc informací stejně najdete v řeči těla. Tělo komunikuje nonstop a je hojným zdrojem informací, takže se na něj zaměřte v průběhu schůzek i neformálních konverzací. Přikládejte stejně pozornosti tomu, co někdo říká, jako tomu, co neříká. Díky tomu odhalíte fakta a názory, které s vámi lidé nechtějí sdílet otevřeně.

Stanovte si cíl
Malá příprava může velmi pomoci tomu, abyste řekli to, co jste chtěli říct, a konverzace tak měla kýžený efekt. Nepřipravujte si proslov, jen si stanovte, na co se chcete v konverzaci zaměřit a jak to provést. Vaše komunikace bude přesnější a přesvědčivější, když se připravíte dopředu.

Vynechte žargon
Svět byznysu je plný žargonu a specifických výrazů. Když je používáte s mírou, jsou neškodné. Většina lídrů je ale nadužívá a zahltí své podřízené a klienty „byznys řečí“. Pokud chcete, aby vám lidé rozuměli, takovými výrazy šetřete. Jinak budete působit neupřímně.

Cvičte si aktivní naslouchání
Metody aktivního naslouchání jsou jednoduchým způsobem, jak zajistit, aby se lidé cítili vyslyšeni. Jak to nacvičit?
• Věnujte víc času poslouchání než mluvení
• Neodpovídejte na otázky protiotázkami
• Nedokončujte věty druhých
• Zaměřujte se víc na ostatní než na sebe
• Soustřeďte se na to, co vám lidé právě říkají, a ne na to, na čem mají zájem
• Ujistěte se, že rozumíte správně tomu, co vám druhá osoba říká
• Přemýšlejte o tom, jak budete reagovat, až druhá osoba domluví, ne během toho, co mluví
• Pokládejte hodně otázek
• Nikdy nepřerušujte
• Nedělejte si poznámky

Pracujte na těchto strategiích, ale dejte si pozor, abyste si neukousli příliš velké sousto. Pracujte vždy na jedné až třech strategiích. Když se pokusíte zlepšit všechno najednou, nebudete pozorovat takový pokrok, jako když svůj záměr zúžíte. Jakmile se v jedné oblasti zlepšíte, přesuňte se k další.

Komunikace je zásadní prvek vedení lidí a je propletená ve většině vašich každodenních činností. Takto máte jedinečnou příležitost se v této klíčové dovednosti zlepšit.