Náramek Crush, který je uprostřed přetočený jako Möbiova páska, by mohl být symbolem podnikatelského příběhu Zemplinerů. Z otce Petra přešlo vlastnictví šperkařské značky Mooyyy na syna Tomáše. Za pět let se mu podařilo otočit podnikání z rubu na líc a odstartovat jeho novou designovou éru.

Značku Mooyyy v roce 2015 založila Chiara Obšivačová a Petr Zempliner byl investorem. Když dodáme, že je ředitelem známého ayurvédského resortu Svatá Kateřina, který Chiara jako eventová manažerka pomáhala otevírat, už je mnohem jasnější, proč se značka nejprve orientovala na šperky s přírodní a jógovou symbolikou. 

Tomáš Zempliner v rozhovoru vysvětluje, jak se mu podařilo vydělávat i během pandemie a proč byla milníkem podnikání spolupráce s jednou z nejlepších českých designérek Lucií Koldovou.

Jaká byla prvotní vize a proč tehdy za název nové značky zvolili složité jméno Mooyyy? Máme za ním hledat spojistost s Oohmm?

Můj otec si zakládá na tom, že své firmy pojmenovává sám. Zde se mu patrně zalíbila hra, kdy čteme-li slovo Mooyyy v angličtině, zní podobně jako české slovo „můj“. Chtěl tak akcentovat osobní povahu šperku a to je, myslím, dobrá myšlenka.

Značka velmi rychle začala spolupracovat se zajímavými ženami českého designu. Návrhářka Mirka Talavašková navrhla kolekci Chia s černou lávou, šperkařka Anna Steinerová kolekci prezentující semínka rudrakshy v nové formě. Proč si tehdy vedení vyhlédlo zrovna tyto autorky?

Já jsem je nevybíral, tedy nevím, firmu jsem fakticky převzal v březnu roku 2017 a tehdy již byly spolupráce se jmenovanými designérkami dokončené a jimi navržené kolekce uvedené. Šperky Anny Steinerové jsou stále oblíbené, a šlo tedy o správnou volbu. I proto jsme spolupráci po sedmi letech obnovili a letos se její kolekce Rudra dočká rozšíření. 

Oslovili jste tehdy i Lucii Koldovou, která do nabídky vnesla minimalismus. Což se se spirituálním charakterem šperků nevylučuje. Ale jistě Mooyyy přinesla jiný typ zákazníků. Byla pro vás zpětným pohledem kolekce Senso, která se dočkala i fantastické odezvy na Designbloku, nějakým milníkem?

Pro Mooyyy spolupráce s Lucií nepochybně milníkem byla. Kolekci Senso považuji za zcela mimořádné dílo. Jednoduché vyjádření myšlenky, krásná, futuristická forma se v kolekci spojuje s tím, co nazýváme „nositelností“, tedy praktičností a použitelností v běžném životě. Kolekce se stala pro následující roky symbolem značky a položila základy její budoucí pozici.  

Chiara měla ambiciózní plány prodávat šperky v galeriích v Miláně a New Yorku, nebo alespoň v Pařížské ulici. Co se pokazilo?

Když jsem firmu převzal, Chiara v ní figurovala již pouze majetkově. Ekonomická situace byla špatná. Když jsem zpětně procházel hospodaření, objevil jsem například, že dva týdny před Vánocemi roku 2016 poslal investor do firmy 800 tisíc, protože nebylo z čeho hradit závazky.

Když podnikáte v oblasti šperku, víte, že dva týdny před Vánocemi zdravá firma finanční injekci nepotřebuje. Tehdy je naopak vaše cash flow nejfortelnější. Důvody neúspěchu bývalého vedení Mooyyy spatřuji v první řadě v mimořádně drahé výrobě. Šperky se vyráběly v Praze a Mooyyy za externí výrobu platil v zásadě maloobchodní ceny.

Vysoké náklady determinovaly vysoké prodejní ceny, a proto byl okruh možných zákazníků relativně malý. Dále měla firma vzhledem ke svým tržbám přebujelou organizační strukturu a dle mého názoru nesprávně zvolenou prodejní strategii, kdy silně spoléhala na prodej přes třetí strany.

Prezentace značky z pohledu marketingu působila nesourodě a zmateně, což bylo způsobeno i častými změnami na pozici ředitele, kde se zde po Chiaře vystřídaly ještě Kateřina Kutnohorská a Katarína Rusnáková.

Ztráta za první dva roky provozu činila čtyři miliony korun, proto se otec rozhodl na konci roku 2016 firmu de facto zavřít, zcela zastavil propagaci a pokusil se firmu za jeden milion korun prodat. To se nepodařilo.

Mooyyy dlouho fungoval jen jako e-shop. Brzy po tom, co jste firmu převzal, přišlo otevření prvního kamenného obchodu na Starém Městě. Byla to vaše novátorská iniciativa, nebo součást podnikatelského plánu?

Když jsem firmu převzal, jako první jsem kompletně přepracoval e-shop. Pět předcházejících let jsem strávil v oblasti vývoje digitálních produktů, proto jsem měl o této změně jasnou představu. Mou vizí bylo, že Mooyyy bude čistě online značka, zejména proto, že mi byla příjemná představa relativně nízkých fixních nákladů.

Když se po prvních Vánocích, které dopadly úspěšně, objevila možnost pronajmout si hezký obchod na Starém Městě, nejprve jsem odmítl. Po poradě s otcem jsem však své rozhodnutí změnil a použil všechny firemní peníze na rekonstrukci a vybavení kamenné prodejny. Až po otevření obchodu mi došlo, že pro existenci plnohodnotné šperkařské značky jsou kamenné obchody klíčové.

Co vás vlastně jako mladého člověka, který není od fochu, ale vystudovaný právník, přimělo do projektu se zapojit a dal vám váš otec nějaké manažerské rady? Konzultoval jste s ním své kroky?

Práva jsem vystudoval, ale neměl jsem pro jeho výkon předpoklady. Chyběl mi takzvaný „sitz-fleisch“. Otec mi byl svými podnikatelskými výkony vzorem a co pamatuji, jsem se o jeho podnikáni zajímal a přejímal jeho názory.

Snad jsem mu byl později zdatným partnerem v diskusích, protože se mnou mnohdy své kroky konzultoval. V životě je pro mne klíčovou hodnotou svoboda, proto jsem se opakovaně snažil podnikat, byť byly první dva pokusy neúspěšné.

Jaké kroky jste podnikl k revitalizaci značky? 

Výrobu jsme přesunuli do Indonésie a drahé kameny nakupujeme přímo u brusičů v Indii. To nám umožnilo radikální změnu cenové politiky a zpřístupnění našich šperků širší skupině obyvatel. 

Rovněž jsme jen velmi opatrně navyšovali provozní náklady, proto jsem první rok osobně zajišťoval vše od správy e-shopu přes spolupráci s designéry, výrobu šperků u externího partnera, marketing až po vlastní expedici objednávek a styk se zákazníky. 

Zrušili jsme komisní prodej přes třetí strany, a získali tak plnou kontrolu na prodejem a souvisejícími službami při současném snížení administrativní zátěže. Expandovali jsme pomocí postupného otevření čtyř kamenných obchodů, čímž jsme značce dodali punc serióznosti a odlišili se od některých konkurentů, kteří jsou přítomni pouze v online prostředí.

Zavedli jsme radikálně prozákaznickou péči o naše klienty a postupně rozšířili a konsolidovali produktovou nabídku, kterou považuji v lokálním měřítku za unikátní.

Sjednotili jsme marketingovou komunikaci a pouze citlivě pracovali se značkou, v jejímž zaměření se jsme namísto spirituality rozhodli akcentovat design. Za klíčovou také považuji obětavou práci mého týmu, který je na klíčových pozicích neměnný od počátku a který sdílí společnou vizi o tom, že Mooyyy bude jednou synonymem pro moderní šperk.

Není ale vaše výroba v zahraničí dnes ve filozofii značky spíš nevýhodou? Když se zákazníci začali zajímat o lokálnost, zdroje materiálů a etičnost?

Obchodní strategií Mooyyy je snaha nabídnout zákazníkům moderní šperk za cenu, která není přemrštěná. Takový šperk je autorský, často navržený proslulou designérkou v ucelené tematické kolekci a je prezentovaný mimořádně atraktivním způsobem.

Je ručně vyrobený šperkaři na Bali v provincii Gyaniar, tradičním prostředí zlatníků, kteří řemeslo převzali od svých předků. Materiály, které používáme, jsou přírodní a jejich zdroje ověřené. Těžko si dovedu představit etičtější přístup.

Firmu vlastním já a designéři jsou s jedinou výjimkou českého původu. Pokud bychom šperky vyráběli v tuzemsku, museli bychom změnit cenovou politiku a obchodní koncept by přestal fungovat. Zároveň je dobré si uvědomit, že pokud budeme expandovat do zahraniční, tak již z principu lokální být nemůžeme v žádném aspektu, a naopak se staneme mezinárodní značkou.

Navázal jste také autorskou spolupráci s Natalií Vicenovou, která je grafickou designérkou, ale současně pro Mooyyy začala navrhovat i šperky. Proč jste učinil takovou nečekanou volbu a jak se vám spolupráce osvědčila?

Na začátku jsem si nemohl dovolit najmout renomovanou designérku. Proto jsem oslovil Natalii, se kterou sdílíme stejný smysl pro estetiku. Je fascinující, že naše komerčně nejúspěšnější kolekce navrhuje právě ona, která nemá ani vlastní studio, ani formální umělecké či řemeslné vzdělání.

Natalie má smysl pro uměřenost, proporce a je schopna vyjádřit uměleckou myšlenku lehce, jakoby mimochodem. Dokáže v procesu navrhování potlačit vlastní ego a návrh plně podřídit potřebám nositelky šperku.

Kolekce navržené Natalií se na tržbách Mooyyy podílejí z více než padesáti procent. Jediné, co mne mrzí, je, že ji česká odborná designová komunita při každoročním udílení cen pro designéry šperku vytrvale ignoruje.

Po mladé krvi z UMPRUM i známém designérském jméně jste sáhl až v roce 2020. Uvedli jste kolekci inspirovanou šampaňským, kterou navrhla populární Anna Marešová a kolekci snubních prstenů od Daniela Báči, který nedávno předtím dokončil studia v ateliéru K.O.V. Vůbec poprvé se mezi vašimi autory objevil muž. Byl to záměr? Přemýšlel jste nad tím, že Mooyyy byl předtím definován výhradně ženským pohledem?

Nikoli, designéry nevybírám vůbec podle pohlaví. Hledám podobnou energii a smysl pro krásu. Annu jsem oslovil, protože jsem obdivovatelem její tvorby a zároveň jsem v roce 2019 cítil, že je správný čas vrátit značce punc slavné designérky.

Spolupráce dopadla nad očekávání, záhy po uvedení Champagne jsme pocítili změnu ve vnímání značky jak ze strany novinářů, influencerů a celebrit, tak ze strany zákaznické obce. U Daniela byla situace jiná. Ten mne oslovil se svou myšlenkou originálních párových prstenů a já se rozhodl návrh koupit.

Promlouváte do autorských návrhů z pozice majitele značky? Máte nějaká specifická zadání?

Vůči designérům jsme v pozici klienta a naše zadání je velmi specifické. Týká se požadavků na materiál, velikost, hmotu i hmotnost šperku, praktičnost užívání, výrobní náročnost a zejména na jeho umělecký projev. Mooyyy jako značka má definovaný charakter a pokládám za důležité, aby do něj nové kolekce zapadly. Proto s designéry úzce spolupracujeme po celou dobu vývoje a do podoby návrhů promlouváme, často ve vzrušených debatách.

Jaké jsou vaše poslední produktové novinky?

Letošní rok je na novinky bohatý. V únoru jsme po šesti letech uvedli novou kolekci Lucie Koldové. Nese název Frozen a je zcela novátorská. Kombinuje stříbro a sklo, které pro nás ručně vyrábějí skláři ze Železného Brodu. Jsem si jistý, že podobné šperky nikde na světě neexistují.

V druhé polovině roku představíme novou kolekci jednoho ze zakladatelů dnes již legendární šperkařské značky Zorya, Daniela Pošty. Pro Daniela to bude návrat do světa šperku po dvou letech a já jsem opravdu šťastný, že to bude ve spojení s Mooyyy. Právě v těchto dnech je Daniel na Bali, kde dokončuje prototypy kolekce s našimi výrobci.

Zdá se, že na vaše podnikání neměla covidová epidemie negativní dopad. Na konci roku 2020 jste otevřeli obchod v OC Westfield na Chodově, v září 2021 pak další v brněnské Olympii. Jak to, že značka roste takovým závratným tempem?

Začátek pandemie mne vyděsil podobně jako každého majitele kamenných obchodů. Stále jsem si však říkal, že je třeba k nové situaci přistupovat jako k příležitosti. Neseděli jsme na home officu, ale pracovali jsme více než před covidem.

Prodavačky jsme přesunuli do kanceláře a začali se věnovat dlouhodobým úkolům, které se do té doby odkládaly. Zaměřili jsme se na online prodej, řádově jsme zvýšili investice do online marketingu a soustředili se, abychom měli připravenou kampaň na moment, kdy svět zase ožije. Vůbec jsme tak nevypadli z tempa.

Příležitost se objevila v tom, že se uvolnily atraktivní prostory v obchodních centrech nejvyšší kategorie. Tam se zároveň v našem segmentu snížila konkurence, trh opustili hráči jako Tous či Thomas Sabo.

Vstup do obchodních center jsme financovali pomocí dvou bankovních úvěrů. Jeden je již nyní splacený a zadlužení firmy je vzhledem k očekávaným tržbám v letošním roce na úrovni pěti procent. Kromě těchto nových prodejních kanálů jsou klíčovými faktory růstu tržeb, který meziročně v roce 2021 překonal 120 procent, uvedení populární kolekce Crush a její zřejmě vydařený marketing.

Kdo navrhl podobu obchodů, který mají jednotný styl?

Obchody jsme si navrhovali interně ve spolupráci s designérkami Blankou Róžovou a Natálií Vicenovou. Instalace, na kterých šperky prezentujeme, navrhla Lucie Koldová. Výsledkem jsou minimalistické interiéry našich showroomů, které nás odlišují od provozoven tradičních šperkařských značek.

Nenastal konečně čas na tu vysněnou expanzi do zahraničí?

Letos otevřeme showroom v Bratislavě a spustíme e-shop a marketing ve slovenském jazyce. Pokud se nám bude dařit, budeme další expanzi zvažovat, neboť věříme, že koncept Mooyyy má mezinárodní potenciál.