Od propuknutí pandemie před dvěma lety technologické venture kapitálové společnosti předhánějí všechna očekávání. Celý jejich ekosystém se dlouhou dobu zdál být být snad poslední dynamickou složkou unavené globální ekonomiky a i v roce 2021 byl do evropských venture kapitálových projektů vložen rekordní objem investic.

Na inovacích, efektivitě a nových řešeních různých problémů jsme stále závislejší, a lze tedy očekávat, že objem těchto investic bude ještě růst. Vybrali jsme pro vás proto pár trendů a technologií, o nichž bude slyšet a neuškodí se nad nimi zamyslet.

Americká invaze do Evropy

Když je domácí trh nasycen, konkurence je příliš velká nebo vyschne studnice talentů, je přirozené zaměřit se na nová teritoria a hledat talenty a investiční příležitosti jinde.

Není proto divu, že američtí investoři se účastní více než čtvrtiny všech investičních kol v Evropě. Rychle rostoucí evropské byznysy tak končí stále častěji v rukou neevropských investorů. Podnikatelé díky tomu mají více na výběr a dosáhnou na objemnější investice, avšak ty přicházejí až v pozdějších fázích, kdy jsou společnosti zralejší.

Evropští investoři se v tomto roce každopádně budou muset poměřovat se společnostmi jako Tiger, Coatue či Softbank, které nešetří a fungují jako dobře promazané stroje.

Mohli by se proto začít více soustředit na investování v dřívějších fázích. Základy jsou v Evropě dobré – do podnikatelského sektoru míří stále nové talenty a kapitál se díky sériovým zakladatelům a brzkým exitům ve startupové krajině točí, ale je třeba dělat chytrá rozhodnutí.

Krypto a regulace 

Mezi investory se ještě stále nacházejí kryptoskeptici. Korporáty, institucionální investoři a dokonce i suverénní státy si však krypto rychle osvojují a na to musejí reagovat i regulační orgány, banky a infrastruktura.

Provázanost kryptoaktiv s produkty a službami v roce 2021 znatelně vzrostla a lidem jsou podstatně blíže. A protože mnozí v růstu kryptoekonomiky zavětřili příležitost, vznikají kolem ní nové a nové služby pro správu, uchovávání či půjčování.

Pokračující normalizace krypta v roce 2022 s sebou přinese i vládní snahy o strukturované regulační procesy a lobbing hráčů jako Coinbase, FTX nebo Digital Currency Group. Regulaci koneckonců potřebují všechny strany, protože právě ta může umlčet skeptiky a usadit krypto v mainstreamu.

Globalizace naruby?

Zákazníci i podniky pocítili oslabení celosvětového dodavatelského řetězce a obecně nedostatku zboží. Extrémní počasí, nedostatek pracovní síly i nákladního prostoru. Kombinace těchto faktorů v roce 2021 zasadila dodavatelským řetězcům tvrdou ránu a donutila společnosti přemýšlet o tom, jak vyrábějí, prodávají a dodávají své zboží.

I díky tomu je teď dodavatelský řetězec na pokraji revoluce. Více než na srážení ceny se teď klade důraz na budování kapacit a dosahování klimatické odolnosti. Společnosti se tak budou pravděpodobně snažit navracet svou výrobu domů a do sousedních zemí.

Očekávat se dá také to, že firmy budou investovat do „chytrých továren“, tedy klást důraz na automatizaci, cloudové platformy a další technologie, které mají zaručit, aby byly produkty ve správný čas a správném množství na správném místě.

Makrovolatilita při starém

Ve světě stále zuří konflikty a geopolitické problémy – ať už jde o ozbrojená střetnutí a převraty, obchodní spory, energetickou nejistotu, či environmentální otázky.

A to jsou faktory, jež nelze oddělit od ekonomických jevů, jako je inflace a zvyšování úrokových sazeb. V dalších dvanácti měsících pravděpodobně vyšší úrokové sazby navýší náklady kapitálu, což se nepříznivě projeví na vstupech na burzu, obchodech v pozdějších fázích i fúzích a akvizicích.

Rok 2021 byl sice v počtu IPO rekordní, ale dvě třetiny firem po vstupu na burzu ztratily na hodnotě a předpokládám, že tenhle trend bude pokračovat i letos. Pokud tomu tak bude, mohli bychom se dočkat renesance brzkých investic.

Metahorečka

Pokračující vývoj technologií, home office, decentralizace a větší důraz na virtuální svět – to vše způsobilo, že předpona meta je takřka synonymem inovace. Jeden z technických obrů, Facebook, se toho vskutku nebál a slovo si dokonce uzurpoval jako své jméno.

Začíná být zřejmé, že vývoj metaverza je běh na delší trať, než se očekávalo, jelikož možnosti hardwaru stále nestačí ambicím, a aplikace je tak stále omezená. To však nic nemění na tom, že big tech společnosti letos svedou boj o metaverzum a starosti jim budou dělat i právní otázky a decentralizační hnutí, především blockchain.

YOLO ekonomika

Pandemie byla pro mnohé impulzem k tomu, udělat si v životě pořádek, přehodnotit zběsilý životní styl a podněcovala k velkým otázkám jako: „Proč to vlastně dělám?“ a „Má to všechno vůbec smysl?“ Tenhle trend zčásti může za takzvanou velkou rezignaci. Tak odborníci označují trend, kdy zaměstnanci od roku 2021 dobrovolně hromadně rezignují na svá zaměstnání, především ve Spojených státech.

Dá se očekávat, že v roce 2022 budou lidé holistické změny v životech dělat dál. Uvědomují si totiž, že žijí jen jednou. Obecně se tak napříč všemi odvětvími objevuje větší důraz na jednotlivce a jeho vlastní snahu zlepšovat svůj život – ať už jde o větší spokojenost v práci, lepší poměr mezi prací a osobním životem, nebo prostě příležitost dělat to, co člověka zajímá.

To je dobrá zpráva pro startupovou komunitu, kde se na přístup a systém hodnot už nyní klade důraz tak nějak samo sebou. I startupy ale musejí dál držet prst na tepu doby a sledovat spokojenost zaměstnanců.

Atom Bank například zavedla čtyřdenní pracovní týden, aniž by snižovala platy. Tutéž možnost si osahává i Microsoft. Zaměstnanci si budou i v roce 2022 moci více vybírat, odkud chtějí pracovat, budou vyžadovat změny ve struktuře pracovního týdne. Inovace se dají očekávat i v přijímacích řízeních.

Podpora terapie a psychedelik

Svět se potýká s extrémním nedostatkem lékařů, z nichž mnozí si kvůli pandemii procházejí vyhořením, čímž se do popředí dostávají digitální platformy. A nejen ty, které propojují pacienty s lékaři a terapeuty, ale i různé svépomocné aplikace.

Kromě videokonzultací a telemedicíny si lze také všimnout postupu ve výzkumu a podpory psychedelik, které by mohly být již brzy alternativní léčebnou metodou. I u psychedeliky podporované terapie však budou hrát svou roli technologie. S rostoucím venture kapitálovým sentimentem by se tyto možnosti léčby mohly konečně dostat i k dosud opomíjeným lidem.

Rodinné kanceláře na vzestupu

S tím, jak technologické společnosti zůstávají déle v soukromých rukou, rostou jako houby po dešti i takzvané family offices, spravující rodinný majetek. Téměř sedmdesát procent ze všech těchto společností vzniklo po roce 2000 a polovina po finanční krizi v roce 2008. Podle Roba Diamona z Diamond Wealth je mezi family offices rozprostřeno jmění v hodnotě deseti bilionů dolarů a v následujících patnácti letech by to mohlo být až 65 bilionů.

Mnohé z nich se teprve učí pravidla venture kapitálové hry, ale dá se očekávat, že v roce 2022 budou dělat ve světě soukromých investic velké vlny.

Klimatická neutralita skrz technologie

Podle Johna Lervika, zakladatele softwarové společnosti Cognite, si stále nejsme vědomi plného potenciálu technologií při boji s klimatickou změnou. Osvojování softwarových nástrojů, které napomáhají udržitelnosti, už navíc pro průmyslové společnosti není pouze možností, nýbrž nutností. V kapitálově náročných odvětvích je již práce na dosažení efektivního nakládání s energiemi v plném proudu.

V širším kontextu k boji s environmentálními hrozbami patří rovněž zvyšování transparentnosti, efektivity výroby a lepší nakládání s energiemi. Tady bude hrát klíčovou roli umělá inteligence, business intelligence a analytické a cloudové nástroje. Automatizace a digitalizace jsou velkými tématy mnohých společností, proto je čím dál důležitější sběr a vyhodnocování dat.

Venture investice budou dál táhnout

Při snaze o předpověď, co bude dál, lze vycházet ze současných společenských trendů, již existujících výzev i toho, co nyní nefunguje ideálně a co by chytré využití technologií mohlo vyřešit.

Inovacím a pokroku ale zpravidla brání strach a neporozumění – a do jaké míry, to se těžko předvídá. Nechuť ke změně, ať už je za ní neznalost, nebo politika, může vést k pomalé adaptaci a vyčkávací mentalitě.

Proto věřím, že smysl venture kapitálového modelu, zdůrazňující rychlost, růst a škálovatelnost, je v tom, bojovat se zásadními společenskými problémy. Odpor a nedůvěra tu budou vždy, ale vzhledem k závažnosti aktuálních výzev venture kapitál s jeho dynamikou potřebujeme v roce 2022 víc než kdy dřív.