Německé dráhy chtějí rozšířit zapojení umělé inteligence do řízení železniční dopravy, slibují si od toho rychlejší reakce na mimořádné události, a tím i méně zpoždění.

Deutsche Bahn ve svém sdělení uvedly, že díky AI se v loňském roce na městské a příměstské železnici S-Bahn ve Stuttgartu, Mnichově a v regionu Rýn-Mohan podařilo předejít téměř šedesáti tisícům minutám zpoždění.

„S umělou inteligencí zajišťujeme našim zákazníkům více přesnosti a spolehlivosti. Nástroj AI zároveň usnadňuje práci našim dispečerům,“ uvedla Daniela Gerd tom Markotten, která má ve vedení drah na starosti digitalizaci.

Německé dráhy zatím podporu umělé inteligence používají k odbavování vlaků S-Bahn ve Stuttgartu, Mnichově a v integrovaném dopravním systému Rýn-Mohan v okolí Frankfurtu nad Mohanem, Wiesbadenu, Mohuče a Darmstadtu.

Ve druhé polovině letošního roku bude AI podporovat řízení městské a příměstské železnice S-Bahn také v Berlíně a od příštího roku v Hamburku.

Jen pro letošní rok Deutsche Bahn předpokládají, že díky zapojení umělé inteligence se v Německu podaří předejít devadesáti tisícům minutám zpoždění.

Více z tématu
Německým drahám hrozí další stávky. Dotknout se mohou i českých železnic

Vedle uzavřeného železničního systému S-Bahn, který funguje odděleně od ostatní železniční dopravy, testují dráhy umělou inteligenci na trati mezi Elmshornem a ostrovem Sylt.

„V tomto úseku funguje AI poprvé mimo uzavřený systém S-Bahn, musí se tak vypořádat se smíšenou dopravou, tedy nákladní, regionální a dálkovou. Pokud zkoušky skončí úspěšně, bude v dalším kroku nasazena na velmi vytíženou trasu mezi Mannheimem a Basilejí,“ uvedly německé železnice.

Dráhy k podpoře řízení dopravy používají vlastní nástroj umělé inteligence, který v reálném čase propočítává různé varianty řešení dopravních situací.

Takto vypracované návrhy pak umožní dispečerům rychleji zasáhnout, a předejít tím tomu, aby ostatní vlaky musely zpomalovat a zastavovat, když jiná souprava blokuje úsek trati.